Undgå at sige ja til mere end du kan klare - så bliver julen meget bedre
Undgå at sige ja til mere end du kan klare - så bliver julen meget bedre

5 tips til at undgå konflikter i julen

Ét råd går igen, når det handler om julestress: Lær at sige nej.

Så er det jul igen! Mange forbinder julens forberedelser og traditioner med noget positivt, der lyser op i en mørk tid. Men mange oplever også december og jul som en presset og anstrengende tid.

Når vi oplever julen som krævende, er det ofte fordi, vi siger ja til mere, end vi kan magte. Simpelthen fordi vi ikke er gode nok til at sige "nej". Det kan nemt føre til en tilstand af selvbedrag, hvilket giver grobund for, at vi havner i konflikt med de mennesker, vi er sammen med.

For at undgå det scenarie, får du her 5 tips til at gå en konfliktfri jul i møde.

1. Mærk efter
Det helt basale udgangspunkt for at foretage meningsfulde valg er først og fremmest at blive klar over dine egne ønsker.

Tag en stille stund, luk øjnene og giv dig tid til at se og mærke, hvad der dukker op, når du tænker på julen. Spørg dig selv, hvad der er vigtigt for dig: Hvad forbinder du med en god jul? Hvilke behov har du i den forbindelse? Og er det muligt at gå på kompromis med nogle af disse?

Som alternativ til den rolige stund, er det overvejelser, du kan notere ned i løbet af dagen, når du kommer i tanke om situationer, du på godt og ondt forbinder med julen (du har sikkert til notefunktionen i din mobiltelefon ved hånden).

2. Afstem forventninger
Når du har fundet ud af, hvilken slags jul du gerne vil have og ikke vil have, er det tid til at afstemme forventninger med dine omgivelser. Med udgangspunkt i dine ønsker, hvad enten det gælder arrangementer, mad, gaver, traditioner m.m., er det nu, du skal finde tid til at tale med din partner, børn, familie og venner om jeres behov hver især.

At være åben og ærlig omkring dine ønsker og behov kan være svært, hvis du er vant til at tilsidesætte netop disse for "julefredens skyld". Men når du er tro mod dig selv, vokser dit selvværd og dermed din mulighed for at indgå konstruktivt i relationer og undgå konflikter.

3. Vær nysgerrig
Samtalen med dine nærmeste kan ses som en forhandling. Ikke en hård forhandling, der handler om ret og uret, rigtigt og forkert, tab og vind, men som et møde, hvor du lytter til den anden med nysgerrighed på hans eller hendes behov og drømme.

Vær nysgerrig over for det, der er anderledes. Vær åben over for, at andre behov og ønsker ikke handler om modstand mod dig, men derimod om den andens personlighed og prioriteter.

4. Sæt grænser
I den ligeværdige og givende samtale, er det også nødvendigt at sætte grænser. Konflikter i julen handler ofte om, at vi ikke har meldt klart ud, hvad vi vil og ikke vil være med til.

Det handler om at give og tage. Gør dig klart, hvor langt du vil gå for at gå på kompromis med dine egne ønsker: Hvornår vil du gerne glæde andre? Og hvornår er det vigtigt, at du får sagt fra?

Misforståelsen af, at vi gør andre kede af det, når vi siger nej, er udbredt. Derfor kan vi ende med at spænde ben for os selv, når vi i misforstået hensyntagen undgår den klare udmelding, der netop gavner os selv og vores nærmeste.

5. Vær tålmodig
Sidst men ikke mindst er det vigtigt at være tålmodig - både over for dig selv og andre. Husk på, at alle prøver at gøre det så godt, de kan.

Når du tager ansvar for at skabe en god juletid for dig selv og dine nærmeste, gør du noget godt for dig selv. Det er dog ingen garanti for, at alting bliver problemfrit.

Det vigtigste er, at du gør en indsats for at højne din trivsel i samvær med andre, og at du anerkender dig selv for din indsats - også selv om der kan være bump på vejen.

LÆS OGSÅ: Pressede børnefamilier skal arbejde mindre

LÆS OGSÅ: 10 gode råd: Undgå børnekriser juleaften

LÆS OGSÅ: Lær dit barn glæden ved at give

Katherine Hill

Katherine Hill er Emotions-fokuseret Psykoterapeut. Hendes speciale er at hjælpe mennesker med at være og trives i deres relationer til andre mennesker – både i privatlivet og arbejdslivet.

Følelser tillægges stor vægt i terapien, og hun arbejder særligt med opmærksomhed på de impulser og signaler, vores følelser sender til hjernen og nervesystemet, og som er styrende for vores handlinger.

Katherine Hill hjælper personer, par og familier med at hindre unødvendig lidelse ved at fokusere på den enkelte persons selvværd og relationer: katherinehill.dk
Se, hvad vi ellers skriver om: Jul