Kom bedst muligt igennem din skilsmisse
Foto: GettyImages Denne artikel er sponsoreret af: Advokatfirmaet Anne Land ApS, Per Bruhn Advokater, PrivatretsAdvokaterne ApS, STORM Advokatfirma & Vangsted Advokatfirma.

Kom bedst muligt igennem din skilsmisse

En skilsmisse vender op og ned på hverdagen. For mange er det en sorgfyldt periode. Derfor er det vigtigt med den rette juridiske rådgivning.

En skilsmisse er livsomvæltende. At bryde et ægteskab er ikke nødvendigvis blot to mennesker, der går hver til sit. Ofte er der også børn involveret, som skal passes ekstra godt på. En fælles bolig skal måske sælges, ditto gælder bil og andre større ejendele. Man skal komme til enighed om en deleordning, der gavner børnene og jer selv bedst muligt. Der er nok at tage stilling til i en periode, der i forvejen vender op og ned på tilværelsen. Derfor er det vigtigt med den rette juridiske rådgivning, der skaber tryghed, sådan at du/I kan komme bedst muligt igennem en skilsmisse.  

Meditation – den bedste bro til en ny tilværelse i en skilsmisseramt familieAdvokatfirmaAnneLand.jpgDet kan være svært at finde ud af, hvordan man skal være familie på en ny måde ovenpå en skilsmisse. Advokat Anne Land har mere end 30 års erfaring i sager og situationer, der vedrører skilsmisser. Spørgsmål som: ’Hvor skal børnene bo?’ ’Hvad skal fordelingen være?’ ’Hvordan vil det påvirke vores barn at være adskilt fra sin far og mor?’ ’Hvem skal overtage huset, eller skal det sælges?’

Netop sådanne spørgsmål kan du blive rådgivet i hos Anne Land, der er specialist i familieret, fjernelse af børn fra hjemmet og straffesager. Anne Land repræsenterer både danske som internationale klienter i retten og har desuden indgående erfaring med at håndtere udfordringer i forbindelse med skilsmisse via mediation.

Skilsmisserådgivning i 'børnehøjde' - med flair for fair bodelingPerBruhn_gunnar_liberoth.jpgSkilsmisseadvokat Gunnar Liberoth arbejder altid ud fra et fokus med børnene i midten.

Gunnar Liberoth har i de seneste 10 år været hos Per Bruhn Advokater og tager i sin rådgivning altid udgangspunkt i, hvad der gavner de involverede børn mest muligt – så de mindst muligt kommer i klemme i forældrenes konflikt.

Det gælder hovedsageligt mindre børn i samværs- og bopælssager, men selv snart voksne børn præges af forældrenes skilsmisse, fx under en bodeling. Af hensyn til forældresamarbejdet forsøger Gunnar Liberoth derfor altid at undgå konfliktoptrapning ved bl.a. at opfordre til – på et oplyst grundlag – at sluge en kamel eller to i fordelingen af aktiverne.

Gunnar Liberoth kan kontaktes på tlf. 4587 0500.

Skilsmisseadvokat – med vægt på tryghedselskabsadvokaterne_mk_-_profil_-_farve_-_tilpasset_stor.jpgEn skilsmisse er en livsomvæltende begivenhed, der uanset omstændighederne fylder meget både mentalt og lavpraktisk. Det kan være svært at bevare overblikket og holde hovedet koldt, og her er en kompetent og erfaren advokat en god investering.

PrivatretsAdvokaterne og advokat Mette Beck Kofoed har stor erfaring på skilsmisseområdet og blik for din særlige situation. Hun fokuserer både skarpt og pragmatisk på dine interesser i den nye tilværelse.

PrivatretsAdvokaterne har kontor i Gentofte.

Kontakt Mette Beck Kofoed for en indledende snak på telefon nr. 4523 0020.

Kom trygt igennem skilsmissenSTORM_Lene-Marie-Braad-STORM-Advokatfirma-(002).jpgAt skulle skilles fra sin ægtefælle kan være en svær situation, der samtidig kan virke uoverskuelig. Derfor bør du ikke stå alene. En advokat, der er specialiseret i at håndtere skilsmisser, kan rådgive og hjælpe dig trygt igennem hele processen, både i forbindelse med selve skilsmissen eller separationen, deling af formuen og eventuelle aftaler om bopæl og samvær, hvis du og din ægtefælle har fælles børn.

STORM Advokatfirma er specialiseret i nærværende rådgivning om alle forhold i forbindelse med en skilsmisse eller separation. For Lene Marie og de øvrige familieadvokater i STORM Advokatfirma er det alt afgørende, at du kommer igennem skilsmissen bedst muligt - både personligt og økonomisk.

Læs mere om den nærværende skilsmisserådgivning her.

Nedtrap konflikten og få en bedre skilsmisseVangsted_foto_helene_vangsted.jpgAdvokat Helene Vangsted hjælper dig igennem en skilsmisse med færreste mulige knubs på sjælen. En skilsmisseproces varer ofte flere måneder, og alle kommer bedst igennem ved at undgå at eskalere konflikten.

Derfor fungerer Helene Vangsted som en rådgivende instans for den ene part og klæder vedkommende på til trygt at forhandle på egen hånd. Næste trin er et advokatbrev, dernæst et arrangeret møde med begge parter og deres advokater. Alt sammen for at nå et kompromis inden sagen kommer i skifteretten. Her bliver det dyrt, og folk bliver meget uvenner. Står en ægtefælle svagt, rådgiver Helene Vangsted også om, hvordan man kan forberede at blive skilt.

Se, hvad vi ellers skriver om: Parforhold, Skilsmisse, Utroskab og Familieliv