La Cuarentena
Foto: Alamy Ro og harmoni er vigtige elementer i barselstraditionen 'La Cuarentena'.

La Cuarentena

Nybagt mor og brug for ro? Lad dig inspirere af 'La Cuarentena'

Sig 'ja tak' til mad på dørtrinnet og 'nix' til servicering af barselsgæster.

Nybagt mor, nybagt kage og nye gæster hver dag. Det kan lyde som et rædselscenarium, hvis du netop er kommet hjem med din lille baby og har brug for ro, ro og ro. Måske skulle du i stedet gå i babyisolation – eller dyrke La Cuarentena, som det også hedder. Det har latinamerikanske kvinder længe gjort.

De første 40 barselsdage er i den gamle latinamerikanske barselstradition La Cuarentena, så vigtige, at alle arbejder for, at mor og barn får mest mulig tid sammen. De første 40 dage med baby er derfor kendetegnet af hjælpende hænder. La Cuarentena dækker egentlig over, at den nybagte mor skal tilbringe 40 dage i isolation, men det mener Karina Isolde, der er fødselscoach, doula og ejer af Tryg Fødsel, ikke, at man skal lade sig skræmme af, for det betyder ikke, at mor og barn skal sidde helt alene i 40 dage. 

LÆS OGSÅ: Vi får dårlig samvittighed over kort barsel

– I Vesten har vi i mange år bevæget os i retning af en barselskultur, hvor vi skal op og ud. At der er startet en modkultur, hilser jeg velkommen. Det kan være fint nok, at gæster kigger forbi, men det vigtigste i den første tid er, at mor og barn finder hinanden. La Cuarentena betyder ikke, at man lukker sit hjem, men det kan betyde, at de gæster, der kommer på besøg, giver en hånd med og hjælper til med det praktiske, så mor kan være sammen med baby – og far, siger hun.

Kultur og kødgryder

Faktaboks

La Cuarentena
  • Latinamerikansk betegnelse for de første 40 dage efter barnets fødsel.

  • I denne periode koncentrerer den nybagte mor sig udelukkende om amningen, om at komme til kræfter efter fødslen og om at lære sit barn at kende.

  • Familiemedlemmer og/eller venner hjælper i denne periode med alt det praktiske, så moren kun skal fokusere på den lille ny.

Kilde: babycenter.com og naturalbreastfeeding.com

La Cuarentena er blevet populært i USA i de seneste år. Her fylder kvinder fx fryseren med sund mad, inden de skal føde, så de kan fokusere på baby, og de bliver så vidt muligt hjemme i den første tid. LÆS OGSÅ: 3 mødre: De bedste tips til din barsel– I USA udebliver latinamerikanske kvinder tit fra de forskellige eftertjek på hospitalet i La Cuarentena-perioden. De bliver hjemme, og en søster eller måske svigermor kommer og hjælper. Man kan lade sig inspirere, som man vil af La Cuarentena, men det tager tid at lære baby at kende, og her i Vesten mangler vi ofte tid – på den måde er det en naturlig og sund reaktion, at La Cuarentena er blevet mere populært, mener Karina Isolde. – Rent biologisk har baby primært brug for sin mor, og som det er nu i Danmark, tager mor også det meste barsel. Og selvom vi går til fødselsforberedelse, så får forældrene tit et chok, for de lærer at føde, de lærer ikke, hvordan det er at skulle leve med det nye liv. Det er jo pissehårdt at blive frarøvet søvn og stå konstant til rådighed. Mange føler ikke, at den første tid lever op til det, de havde forestillet sig. Får man ro på, er overgangen lettere. La Cuarentena kan være til kvindens og barnets bedste, siger Karina Isolde.

Ammesnak fra kosteskab

Den amerikanske ammeguru Nancy Mohrbacher har været med til at udbrede kendskabet til La Cuarentena. Hun var ærgerlig over, at kvinder brugte barslen på at vise babyen frem, gøre gæster glade og holde hjemmet pænt. Når hun fortæller om La Cuarentena handler det om fordelene, som roen kan have på amningen i de første 40 dage. Da hun selv blev mor, var hun ved at blive så vanvittig over ammeriet, at være mor og hele tiden skulle være noget for nogen, så hun lukkede sig inde i et kosteskab i frustration. 

– Det er meget intenst at tage sig af en nyfødt, og du har virkelig brug for ekstra hjælp i den periode, siger Nancy Mohrbacher i sin Youtube-video: What should I expect in the first 40 days of breastfeeding. 

Karina Isolde minder os om, at det handler om at finde sin egen vej. Lære baby at kende og finde frem til sin egen måde at være mor på. Hun taler om de første ca. tre måneder som en omvæltningstid:

– Prøv at få en rutine indarbejdet, og tag hvil i løbet af dagen, når baby sover. Start stille og roligt op med efterfødselsgymnastik og få talt med nogle andre. For de fleste handler det svære om, at vi udover at tage os af baby både skal ud i verden og være noget og gøre noget samt holde hus og hjem. Mange ville have en nemmere barselstid, hvis vi var bedre til at bede om og tage imod hjælp. Og hvis vi turde sige, ‘jeg har glædet mig til at se dig, men jeg orker ikke i dag alligevel, lad os lave en ny aftale’ – og det blev accepteret og respekteret, siger hun.

Faktaboks

Barsel historisk set

1901 blev den første lov om barselsorlov vedtaget. Kvinder, der arbejdede på fabrik, havde ret til fire ugers orlov efter fødslen  

1947 fik Danmark funktionærloven med barselsorlov. Kvinder med funktionærarbejde fik ret til tre måneders orlov før fødslen og en måned efter fødslen med halv løn.  

I 1960 fik Danmark en ny lov om sygeløn, der berørte alle lønmodtagere. Danmark gav altså for første gang barselsorlov med dagpenge til alle kvinder med lønarbejde.  

I 1990erne skete der mindre forbedringer i overenskomsterne for gravide og småbørnsforældre – og både for mor og far.  

I 2002 blev barselsorloven forlænget. Forældre har nu ret til i alt 52 ugers barselsorlov med dagpenge. Mor har ret til fravær fra arbejdet tidligst fire uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. (De to første uger efter fødslen er der faktisk forbud mod at arbejde.) Faderen har ret til to ugers fravær inden barnet fylder 14 uger.

Kilde: arbejdermuseet.dk, borger.dk

Se, hvad vi ellers skriver om: Barsel, Familieliv, Mor, Baby og Ea Ørum