Besøgsbaby: Babyer på plejehjem
Foto: Privat | "Personalet fortæller, at Anna normalt sidder og sover i sin kørestol og ikke vil være med til noget. Men når Felix kommer liver hun op."
Vores Børn

Besøgsbaby: Babyer på plejehjem

Besøgsbabyer på plejehjem får varme og kærlighed

Når Gry Kamp Knudsen og hendes søn besøger det lokale plejehjem, opstår der en helt særlig kontakt. Babyernes besøg hos de ældre kan betyde, at de opbygger en dyb relation, og det kan have betydning for babyernes udvikling, vurderer børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

Af Louise Graa og Lea Holtze 05.apr.2017 Børn

Selvom lille Felix ikke har meget tilfælles med den ældre dame Anna, kigger han intenst på hende med sine store blå øjne. Han er helt rolig, idet han mærker hendes silkebløde hænder, når hun holder om hans buttede fingre. De befinder sig i Hus 6 i Plejeboligerne på Bronzealdervej, hvor der er tirsdagsbesøg af et par babyer og deres mødre.

– Jeg kan se, at der er et helt specielt bånd imellem dem. Det er ret vildt at se den kontakt, de har, siger Gry Kamp Knudsen.

Gry Kamp Knudsen er mor til Felix på otte måneder og har taget initiativ til at oprette gruppen ”Små Besøgsvenner i Odder” på Facebook for mødre og fædre, der gerne vil besøge byens plejehjem med deres børn. Gruppen har 42 medlemmer, og de er langt fra alene.

LÆS OGSÅ: Plejehjem med gåvogne og gangstativer

I kommuner over hele landet er det blevet populært at arrangere besøg på plejehjem og ældrecentre af babyer og deres mødre. Og det har vist sig, at de små livsbekræftende besøg ikke alene får de ældre til at lyse op og smile. Ældrekontakten er også betydningsfuld for de små.

Generationsmøder under lup

Generationsmøder er tidligere blevet studeret af blandt andre den amerikanske forsker Vicki Rosebrook. Hun var især optaget af førskolebørn, der havde regelmæssig kontakt med ældre med demens. Mere specifikt kiggede Rosebook på, hvilken virkning kontakten havde på børnenes personlige og sociale udvikling.

Hun fandt frem til, at børnene var næsten et år længere fremme end deres jævnaldrende på flere markører: samarbejde, evnen til at udtrykke følelser og sociale færdigheder.

Om effekten vil være den samme for Felix er endnu for tidligt at sige, men Gry Kamp Knudsen er slet ikke i tvivl om, at plejehjemsbesøgene gør noget godt for ham, fortæller hun.

– Som udgangspunkt oprettede jeg gruppen, fordi jeg gerne ville udføre et meningsfuldt, frivilligt stykke arbejde, imens jeg var på barsel. Så det var egentlig for de ældres skyld. Men også, fordi der ikke er nogle ældre tilbage i min familie, så den kontakt ville jeg gerne give Felix på en anden måde, siger hun og fortsætter:

– På sigt håber jeg, at Felix finder det naturligt at omgås ældre og ser, at mennesker er forskellige. Jeg forestiller mig, at han lærer at hjælpe og drage omsorg for andre. Jeg vil i hvert fald gerne lære ham, at mennesker hjælper hinanden.

LÆS OGSÅ: Moderne bedsteforældre: Forældres forlængede arm eller fuldt beskæftiget?

Børnepsykolog Margrethe Brun bekræfter, at både den ældre og babyen får noget ud af kontakten på tværs af generationer. Den ældre kan udstråle en varme og en kærlighed, der skaber en dyb tilknytning, fortæller hun og tilføjer, at barnet samtidig oplever at møde et menneske, der ser anderledes ud og føles anderledes, end det er vandt til. Som forældre viser man derved sit barn en mangfoldig verden uden for sit eget hjem.

– Den lille kan yde noget til den ældre og omvendt. Det er så smukt, siger Margrethe Brun Hansen.

På barnets præmisser

Det er dog helt afgørende, at besøgene foregår på barnets præmisser, og at man som forælder lytter til barnets behov, så barnet ikke bliver behandlet som vandrepokal, understreger Margrethe Brun Hansen.

– Børn er meget forskellige – nogle er mere sensitive end andre og kan have svært ved at rumme mange nye indtryk. Forældrene kan hurtigt aflæse, om barnet er bange, hvis det for eksempel holder ekstragodt fast, eller er træt, hvis det vender hovedet væk. Det skal være på barnets præmisser, siger hun.

Margrethe Brun Hansen anbefaler, at man skaber nogle faste rutiner omkring besøgene – at man for eksempel kommer på samme tidspunkt, efter barnet har sovet og spist, tager plads i den samme sofa med den ældre, og at barnet de første gange bare sidder hos mor eller far, indtil relationen til den ældre er skabt.

LÆS OGSÅ: Mødregruppen bør rykke ind på plejehjemmet

Kend dine og barnets grænser

Tilbage i Odder er Gry Kamp Knudsen enig i, at man som mor skal være bevidst om både sine egne og barnets grænser. Når hun besøger plejehjemmet et par timer hver anden uge, sidder Felix på skødet af to eller tre af de ældre på skift. Samtidig hviler Gry Kamp Knudsens hånd støttende på hans ryg, imens hun sætter ord på, hvad der foregår.

Og bliver det for meget for lille Felix, tager Gry Kamp Knudsen ham til sig igen. Andre mødre vælger at beholde deres barn på skødet af sig selv, når de aflægger de ældre besøg, fordi det er den kontakt, der passer dem og barnet bedst.

Uanset hvor barnet sidder, er det en glæde for en mor at se det nærvær, der opstår, fortæller Gry Kamp Knudsen.

– Personalet fortæller, at Anna normalt sidder og sover i sin kørestol og ikke vil være med til noget. Men når Felix kommer liver hun op, snakker og griner. Det er en meget nærværende kontakt, som betyder alt for mig som mor. Han er jo min lille guldklump, og de ældre synes, han er fantastisk. Så han får en helt særlig opmærksomhed, som jeg tror, er rigtig sund for ham, siger hun.

LÆS OGSÅ: Børnepasning: Vil dit barn ikke overnatte hos andre?

LÆS OGSÅ: Leder: Tak, bedsteforældre!

LÆS OGSÅ: Barselsdrøm blev virkelig: Jeg har startet en legestue på plejehjemmet


Henter...