Lær dit barn førstehjælp med ny app

Lær dit barn førstehjælp med ny app

Førstehjælp er ikke kun noget, som voksne skal kunne. Ved at lære dit barn, hvad det skal gøre i en ulykkessituation, kan dit barn gøre en afgørende forskel.

Hvert år kommer over 94.000 børn fra 0 til 9 år til skade ved en ulykke - men kun 11 % af børn i alderen 3-6 år er blevet undervist i førstehjælp. Det viser en undersøgelse fra Børneulykkesfonden, hvor over 84 % af forældre med børn i den alder ønsker at deres børn skal undervises i førstehjælp.

Undervurder ikke dit barn

Selvom det kan virke svært at tale om førstehjælp med sit barn, skal man ikke undervurdere dem. Ifølge Børneulykkesfonden kan børn gøre en forskel i en ulykkessituation. Et barn i børnehavealderen kan nemlig lære at:

-       Blive bevidst om vigtigheden af sin egen sikkerhed i en ulykke

-       Kalde på en voksen, hvis ulykken kræver hjælp

-       Yde omsorg og trøste en tilskadekommen

-       Lære at ringe 1-1-2

Handling er vigtigt i en ulykkessituation, da det gør en stor forskel. Ikke mindst hvis man har lært, hvordan man skal forholde sig. For så er det nemmere at drage omsorg for andre. 

Ny app skal lære børn førstehjælp

Med en ny app kan børn fra en tidlig alder lære om førstehjælp. ‘Junior Redder’-appen er opbygget som et spil, hvor børnene skal navigere rundt i forskellige baner og hjælpe børn, der er kommet til skade.

”Med den nye førstehjælpsapp bliver førstehjælp mere håndgribeligt ved hjælp af forskellige scenarier, hvor børn kommer til skade og skal hjælpes. Det kan fx være en ulykke på legepladsen, i køkkenet eller i sneen – det er altså alt sammen scenarier, som børn kan nikke genkendende til fra deres egen hverdag. Vi håber, at appen kan åbne op for flere snakke mellem børnene, deres forældre og pædagogerne” udtaler Henriette Madsen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden.

Appen introducerer også børnene til nogle af de basale førstehjælpsfærdigheder som at lægge en bevidstløs person i stabilt sideleje og tilkalde hjælp ved at ringe 1-1-2 gennem illustrationer, lyd og inddragende spørgsmål.

Appen er gratis og kan hentes i App Store og Google Play.

Hent appen i App Store her

Hent appen i Google Play her

Sådan forklarer du førstehjælp til dit barn

Tal fra Børneulykkesfondens Børnepanel bestående af 425 børnehavebørn viser, at kun 56 % har talt om førstehjælp med pædagogerne, mens 42 % har talt med deres forældre om det.

Selvom førstehjælp først er obligatorisk at lære i skolen, er det en god idé at tale med dit barn om førstehjælp allerede i børnehaven. Eksempelvis hvordan de skal forholde sig, når en ven falder af gyngen eller hvis nogen falder på cyklen.

”Helt grundlæggende handler førstehjælp om at yde omsorg for hinanden og have modet til at turde handle, når man ser nogen, som har brug for hjælp f.eks. tilkalde en voksen, ringe 1-1-2 eller blive og trøste. Derfor er det kun en fordel, hvis forældre og pædagoger fra en tidlig alder introducerer børnene til, hvad førstehjælp er, og vigtigheden af at hjælpe – og det er den nye førstehjælpsapp et godt redskab til,” udtaler Chris Garfort, førstehjælpsinstruktør i Hovedstadens Beredskab.

Ved at tale om tingene før de sker, kan du både hjælpe dit barn til at yde den hjælp, de kan give, samtidig med at du hjælper dit barn med at håndtere situationen i ulykkesøjeblikket.

  •  Børn kan bedst lære at ringe 1-1-2 ved at lære dem at det er et-et-to, fordi det er nemmere at huske for dem.
  • En god huskeregel til at huske 1-1-2 er, én næse, én mund og to øjne.
  • Da mange smartphones er kodebeskyttede, er det en god idé at lære dit barn at ringe via nødkaldsfunktionen - og øve det rigtig mange gange.

Førstehjælp kan være mange ting

Det er vigtigt at forklare dit barn at førstehjælp kan være mange ting, da ulykker både kan være store og små. Det centrale i førstehjælp er derfor handling, fremfor ikke at gøre noget.

  • Snak med dit barn om, hvad en ulykke er. Dit barn har sikkert oplevet en mindre ulykke i børnehaven, som I konkret kan tage udgangspunkt i. 
  • Forklar dit barn, at man altid kan hjælpe, når der er sket en ulykke, eller når en er kommet til skade. Førstehjælp er også at trøste dem, der har slået sig.
  • Introducer dit barn for førstehjælp og forklar, at der findes mange måder at give førstehjælp på.
  • Brug ‘Junior Redder’-appen til at tale om førstehjælp.

‘Junior Redder’-appen kan downloades gratis via App Store og Google Play. Appen er udviklet af Børneulykkesfonden i samarbejde med Hovedstadens Beredskab med støtte fra Undervisningsministeriet. Appen er en del af kampagnen “Førstehjælp i Børnehøjde”.

Se, hvad vi ellers skriver om: Apps