Det allerførste smil
Det er så dejligt når baby smiler. Men hvornår bliver det egentlig et bevidst smil? Foto: Colourbox

Det allerførste smil

I har kigget hinanden i øjnene i flere uger, du og din nyfødte baby, og han har studeret dine ansigtsudtryk og måske endda efterlignet dem. Pludselig en dag kigger han på dig, spærrer øjnene lidt mere op end han tidligere har gjort, og hans ansigt lyser op i et smil. Jordemoder Nina Sepstrup fortæller.

Faktaboks

  • Foster: Dit barns evne til at smile er tilstede allerede, mens det ligger i din livmoder.

  • Nyfødt: I de første to uger kommer smilene fortrinsvis, når baby drømmer og er søvnig. Forskere tolker nyfødtes smil som refleksbevægelser, som udløses af noget, der foregår i barnets hjerne og ikke fysisk velbefindende eller synet at dit ansigt.

  • 6 uger: Baby begynder at smile mere bevidst. Det bevidste smil kaldes også det sociale smil, fordi det i højere grad end før udløses af ydre påvirkninger, især din stemme og dit ansigtsudtryk.

  • 3 måneder: Dit barn vil nu smile for at få dig til at smile og tale og ikke længere kun, når du tager initiativ til kontakten.

  • 4 måneder: Barnet kan koordinere sin ansigtsmimik og frembringe forskellige ansigtsudtryk. Det er med til at gøre jeres kommunikation mere nuanceret. Den første latter udløses særligt som reaktion på, at du kilder barnet forsigtigt.

Dit barns evne til at smile er tilstede allerede, mens det ligger i din livmoder. Når barnet er født, vil du derfor opleve, at det smiler fra tid til anden. I de første uger efter fødslen vil barnet især smile, når det drømmer, og når det er søvnigt.

Når barnet er vågent og opmærksomt med åbne øjne, kan du også opleve, at det smiler, men det sker dog ikke så ofte i de første to leveuger. Smilene kan være korte eller lange, de kan være skæve, hvor kun den ene mundvig er trukket op, og de kan være helt drømmeagtige og lyksalige.

LÆS OGSÅ: Det gør din baby lykkelig

Fælles for dem alle er, at de som regel ikke virker, som om de har nogen forbindelse til det, der foregår rundt om dit barn. Forskere tolker disse smil som en slags refleksbevægelser, der kun udløses af noget, der foregår inde i dit barns hjerne og ikke af eksempelvis fysisk velbefindende eller synet at dit ansigt. Først når dit barn er omkring seks uger, vil det ifølge forskning smile mere bevidst.

Kan efterigne ansigtsudtryk

Som forælder vil du måske undre dig over den tolkning, eftersom dit barn jo ikke smiler, når det er ulykkeligt eller utilpas, men kun i situationer, hvor det er velbefindende. Du vil måske endda opleve, at barnet smiler til dig og ikke være et sekund i tvivl om, at det ikke bare er en refleks, men at smilet er udløst af din stemme og din øjenkontakt med barnet.

Forklaringen kan være, at spædbørn, der kun er et par dage gamle, er i stand til at efterligne alle de ansigtsudtryk, vi laver til dem, også smilet. Desuden er babyer forskellige, og nogle vil derfor ikke passe ind i de generelle tidsangivelser for, hvornår de forskellige udviklingstrin nås. Så stol på din egen fornemmelse og nyd dit barns evne til at kommunikere med dig.

Som nævnt kommer det mere bevidste smil hos mange børn omkring seks uger efter fødslen. Tidspunktet kan dog variere meget. Et barn, der er født tre uger før termin, vil måske smile til dig senere, end et barn der er født to uger efter terminen. Kun hvis smilet ikke er kommet, når barnet er tre måneder, er der grund til at begynde at undre sig.

LÆS OGSÅ: Følg din babys tigerspring

Det bevidste smil kaldes også det sociale smil, fordi det i højere grad end før udløses af nogle ydre påvirkninger. Især din stemme og dit ansigtsudtryk vil udløse smil hos dit barn. For alle, der er tæt på dit barn, er det en stor og dejlig oplevelse pludselig at få denne kontakt med barnet også. Du vil bemærke, at de fleste voksne nærmest instinktivt gør sig umage for at få et smil fra din baby.

Smil til dit barn

Jo mere du smiler og taler direkte med dit barn, jo mere vil barnet smile tilbage og på den måde udvikle og forfine sin kommunikation med dig.

Når dit barn smiler til dig på dette tidspunkt, vil det følge et helt bestemt, motorisk mønster samtidigt. Det vil forsøge at strække hovedet lidt frem mod dig, spænde i kroppen og samtidigt bevæge arme og ben og åbne og lukke hænderne. Alt sammen noget der gør, at du instinktivt, opfatter barnet som en aktiv deltager i kommunikationen og ikke som en passiv tilskuer til det, du gør og siger.

Når dit barn er omkring tre måneder gammelt, sker der igen et udviklingsspring med smilet. Barnet kan nu bruge den erfaring, det har gjort sig med omverdenens reaktion på dets smil. Det vil nu smile for at få dig til at smile og tale og ikke længere kun, når du tager initiativ til kontakten.

LÆS OGSÅ: Tag et kig ind i babys hjerne

Det sidste udviklingstrin for smilet sker ifølge forskningen omkring firemånedersalderen. På dette tidspunkt vil barnet kunne koordinere sin ansigtsmimik, så det er i stand til at kombinere forskellige ansigtsudtryk. Det vil for eksempel kunne smile og rynke panden samtidigt. Det er med til at gøre jeres kommunikation mere nuanceret.

Som kronen på værket kommer latteren. Den er ikke som smilet tilstede fra fødslen, men kommer når dit barn er omkring fire måneder gammelt. Men der er også her stor variation, og nogle babyer vil le lang tid før og nogle senere.

I starten vil latteren udløses særligt som reaktion på, at du eksempelvis kilder barnet forsigtigt. Nogle måneder senere vil latteren oftest udløses, hvis du siger sjove lyde, og hen mod barnets første fødselsdag, vil det måske særligt være sjove ansigtsudtryk, der udløser den. Dit barns smil, og den måde det ler på, vil stort set ikke ændre sig fra det opstår første gang og livet igennem.

Se, hvad vi ellers skriver om: Baby, Udvikling og Børnepsykologi