Det skal dit barn lære
Foto: Colourbox

Det skal dit barn lære

Hvad skal Emil kunne i dansk, når han starter efter sommerferien? Og hvornår skal Frederikke kunne den lille tabel i søvne? Svarene står i loven, for her er det nemlig beskrevet nogenlunde præcist, hvor langt eleverne skal være både fagligt og i deres personlige udvikling på forskellige klassetrin.

Folkeskoleloven bliver med jævne mellemrum justeret, og da undervisningsministeren gjorde det i 2003, blev der som noget nyt lavet fælles bindende trinmål for alle danske skolebørn. At de er bindende vil sige, at alle skoler i hele landet skal arbejde med de samme trinmål.

Ét af formålene med trinmålene er, at du som forælder kan følge med i dit barns faglige udvikling, fordi der nu er blevet sat ord på det, de lærer. Tidligere var det kun de endelige mål med undervisningen – slutmålene – i de forskellige fag, som var bindende.

Lærerne kan både bruge trinmålene, når de planlægger og evaluerer undervisningen, og når de skal tale med elever og forældre om undervisningen, og om hvor eleven ligger i forhold til målet.

Den personlige udvikling
Samtidig med at trinmålene blev indført, blev skolerne forpligtet til at arbejde med elevernes alsidige, personlige udvikling. Den alsidige, personlige udvikling er inddelt i tre temaer: Mange måder at lære på, lyst til at lære og at lære sammen med andre.

Loven lægger op til, at den personlige udvikling lægges ind som et element i undervisningen. Den personlige udvikling kan for eksempel være at udvikle elevens evne til at håndtere følelser og til at tænke og handle kreativt.

De forskellige trin
Trinmålene er beskrevet for alle 42 fag og emner i folkeskolen. De er opdelt i fem forløb, og beskriver hvor langt eleverne skal være kommet efter henholdsvis 2. klasse, 4. klasse, 6. klasse, 9. klasse og 10. klasse som det sidste trinmål.

Trinmålene for nogle fag er meget konkrete, mens andre er mere åbne. Eksempelvis er to af trinmålene i natur/teknik efter 2. klasse, at eleverne ved, hvordan en menneskekrop fungerer og kan fortælle om, hvordan vores samfund passer på og håndterer ressourcer, herunder vand og affald. I alt er der beskrevet 28 trinmål, som børnene skal kunne bare efter 2. klasse.

I dansk er der endnu flere mål for hvert trin. Efter 4. klasse er der 39 trinmål, og ét af trinmålene er for eksempel, at eleverne skal kunne fortælle, hvad de er optaget af og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama.

Se, hvad vi ellers skriver om: Skolestart