TILMELD DIG KVINDELØBET SENEST D. 30. APRIL FOR KUN 259 KR.

Foto: Nimastock Udeliv og sukkerpolitik er nogle af de ting, du bør få afklaret med vuggestuen inden start.

Hvad kan du forvente af dit barns institution?

På den ene side har du en idé om, hvad der er bedst for dit barn. På den anden side vil du ikke være den besværlige mor. Hvad gør du, hvis du er utilfreds?

Det er sidst på eftermiddagen, og du henter Oscar i vuggestuen. Da han kvitterer med et knus, undrer du dig over, hvad det er for noget klistret stads på hans trøje.

“Nå, det er bare glasur fra den kage, vi spiste i eftermiddags,” forklarer pædagogen med et smil. Du ved ikke helt, hvordan du skal reagere. Din dreng har aldrig smagt kage før, og du havde egentlig ikke tænkt dig, at det skulle ske endnu. 

På den anden side er han jo lige startet i vuggestuen, og du har ikke lyst til at være den sure mor, der er på tværs og gør livet surt for pædagogerne. Den slags små sammenstød mellem måder at gøre tingene på derhjemme og i institutionen vil du nok ikke kunne komme uden om, når dit barn starter sit institutionsliv, men det kan være svært at finde ud af, hvor stort et nummer du kan tillade dig at gøre ud af det. 

LÆS OGSÅ: Vælg den rigtige vuggestue

Camilla Wessman, cand.mag. i pædagogik og psykologi med speciale i integration af børn i daginstitutioner, er dog ikke i tvivl:

– Du er nødt til at komme frem i skoene og sige, hvad du forventer, råder hun.

– Det er altafgørende, at forældre og personale får et godt og tillidsfuldt forhold. Og det får man kun, hvis man siger tingene, som de er.

Her kan du se hendes bedste tip til, hvordan du skal forholde dig til og kan forvente dig af institutionen.

Samarbejde med institutionen

 

Afstem forventningerne

Snak med dagplejeren eller pædagogerne om både jeres egne og deres forventninger – gerne på et møde, inden barnet starter, eller mens du alligevel er med i vuggestuen eller dagplejen, når du skal køre dit barn ind. Det er en god idé at få afklaret, for eksempel hvor længe det er okay at blive hængende, når du afleverer og henter, om barnet skal være mødt ind på et bestemt tidspunkt om morgenen, hvad det skal have med af skiftetøj osv.

Fortæl detaljer om barnet

Hold dig ikke tilbage, når du fortæller om dit barn. Personalet har brug for at høre så meget som muligt om barnets personlighed og små særheder, interesser, sovetider osv. Selv om de andre børn kan spise selv og først sover til middag klokken 12, betyder det ikke, at dit barn ikke kan have behov for en formiddagslur eller skal have en hjælpende hånd til frokost. Dit barn skal ikke ‘kunne’ noget bestemt for at komme i institution. Vær dog opmærksom på, at pædagoger og dagplejere ikke har ressourcer til at gøre tingene på en helt bestemt måde – men det tager barnet heller ikke skade af. Børn er tilpasningsdygtige og falder hurtigt ind i rutinerne.

Vær ikke konfliktsky

Hvis personalet gør noget, du ikke selv ville gøre, så diskutér det med dem. De har sandsynligvis gode grunde, og måske bliver du klogere af deres argumenter. Eller du kan inspirere dem til at ændre praksis. Endelig kan det tænkes, at emnet allerede er blevet diskuteret, og at der er tiltag på vej. Der er jo ingen grund til, at du går rundt og skumler over en praksis omkring søde sager, hvis forældrebestyrelsen er ved at vedtage en ny politik på det område.

LÆS OGSÅ: Trin for trin: En god aflevering i vuggestuen

Vær aktiv i forældrebestyrelsen

Du får måske ikke chancen fra dag ét, men så snart der er valg, kan du stille op til forældrebestyrelsen. Du skal deltage i et overkommeligt antal møder, og udbyttet er blandt andet medindflydelse på de pædagogiske principper, institutionens økonomi og forholdet mellem ledelsen og kommunen. Og så lærer du hurtigere de andre i forældregruppen at kende.

Praksis og principper

Spisning

I vuggestue og dagpleje er frokosten en vigtig samling. Spørg til, om der er særlige ritualer i forbindelse med spisningen, for eksempel en fællessang, eller at de siger tak for mad. Bor også gerne i de pædagogiske principper og baggrunden for dem – eksempelvis ved at spørge til, om børnene selv får lov at smøre maden, om de hjælper med at dække bord, og om de må gå fra bordet, før alle er færdige osv. Lad dig inspirere, eller stil uddybende spørgsmål, hvis du er uenig i eller ikke forstår den måde, de har valgt at gøre det.

Søde sager

Et af de mest diskuterede emner blandt forældre og personale i vuggestuer er søde sager. Du kan undersøge, om stedet har en nedskrevet politik, men også hvordan de tolker den i praksis. Hvis institutionen ifølge vedtægterne er ‘slikfri’, hvad dækker slik så over? Er kage for eksempel slik? Må børnene dele søde sager ud i forbindelse med fødselsdage? Og hvad med højtiderne – gælder forbuddet også der?

Konflikter

Når børn er samlet, vil der opstå en del konflikter. Og der er et hav af forskellige måder at løse dem på. Spørg til, hvilke principper der ligger bag konfliktløsningen, og hvad de gerne vil lære børnene gennem konflikterne. Spørg for eksempel, hvordan personalet reagerer, hvis et barn slår eller bider.

LÆS OGSÅ: “Jeg er en af dem, der har siddet og tudet i bilen foran vuggestuen

Udeliv

Der er enorm forskel på, hvor gode udendørs rammer institutioner har, og hvor gode pædagogerne eller dagplejemoren er til at få pakket børnene sammen og komme ud. Spørg til, hvor mange gange om ugen de typisk er på legepladsen, og hvor ofte de tager på længere udflugter. Husk dog, at små børn ikke nødvendigvis har brug for de store ekskursioner langt væk for at have haft en spændende dag.

Hvis du er utilfreds

Gør, hvad du kan, for at løse uoverensstemmelser direkte med dagplejeren eller pædagogerne på stuen. Hvis det ikke hjælper, er der andre muligheder:

Dagpleje

Hvis du og dagplejeren ikke kan løse problemet på tomandshånd, må du gå til forvaltningen på kommunen, som har pædagogiske konsulenter.

Vuggestue

For at pleje det respektfulde forhold bør du altid snakke med pædagogen på stuen først. Bed eventuelt om et møde. Hvis du ikke føler dig hørt, kan du snakke med lederen, som kan tage problemet op med personalegruppen. I sidste ende kan du gå til forældrebestyrelsen, som har indflydelse på rammerne og de pædagogiske principper.

Det har du krav på

En god modtagelse

Særligt i starten kan du forvente, at personalet er fuldstændig opmærksomt på dit barn, når du afleverer. Hvis det for eksempel græder, når du går, er der en voksen, der tager sig af det.

En god overlevering

Regn ikke med at få en detaljeret beskrivelse af alle dagens hændelser. Men de vigtigste ting, som for eksempel hvor længe dit barn har sovet, hvilket humør det har været i, og om der har været nogen nævneværdige konflikter, kan du sagtens forvente at få at vide.

LÆS OGSÅ: Vuggestue: Sådan ruster du dit barn

Klare pædagogiske værdier

En vuggestue eller dagpleje er et pædagogisk tilbud, der er med til at forme dit barns personlighed. Personalet skal kunne svare på, hvorfor de gør, som de gør, og hvilke pædagogiske overvejelser der ligger bag. Husk dog, at en dagplejer ikke er uddannet pædagog og derfor ikke har de samme værktøjer til at observere og analysere børnene.

Konkrete læreplaner

Både vuggestue og dagpleje skal kunne fremvise læreplaner med konkrete mål for, hvad børnene skal lære, og hvad de gør for at nå målene. Hvis du ikke er blevet præsenteret for læreplanen under introduktionen, så bed om at få dem udleveret.

Særlige behov

Pædagoger og dagplejere er vant til børn, der skal tages særlige hensyn til. Dit barn har måske allergi over for bestemte madvarer eller bleer, eller det kan være af mere principiel karakter, som hvis dit barn er vegetar eller ikke spiser svinekød. Generelt er det nemmere for en dagplejemor at håndtere den slags, fordi hun har færre børn, men vuggestuerne er også parate til at tage hensyn – selvfølgelig inden for rimelighedens grænser.

LÆS OGSÅ: 10 spørgsmål til vuggestuebesøget

LÆS OGSÅ: Derfor bider små børn

LÆS OGSÅ: Sådan afleverer du uden gråd

Artiklen er oprindelig publiceret juni 2009

Se, hvad vi ellers skriver om: Institution, Vuggestue og Tumling