Foto: Colourbox
Vores Børn

Kan jeg selv bestemme min søns skolestart?

Af Redaktionen 24.aug.2010 Børn
Faktaboks

Janne Clevin har været lærer i folkeskolen i mere end 30 år og er, som datter af alle tiders børneven, Jørgen Clevin, ud af en børneglad familie.

Faktaboks

Er din søn gået i stå med læsningen??Er du i tvivl om, hvilken skole du skal vælge til din datter? Har du spørgsmål til skole-hjem-samarbejde? Eller vil du vide mere om reglerne for ferie uden for skoleferierne?

Har du spørgsmål om dit barns skolegang, så skriv til lærer Janne Clevin på skole@juniormag.dk

OBS! Juniors redaktion udvælger hver måned spørgsmål til besvarelse. Eksperten svarer altså IKKE på alle spørgsmål, men kun de udvalgte.

Spørgsmål:

Kære Janne,

Jeg har en søn, som blev 5 år 30. november 2009. Han er lille af sin alder og ikke den mest frembrusende. Socialt er han ikke så stærk, og han har aldrig rigtig været glad for hverken vuggestue eller børnehave. Det går dog bedre, efter jeg har snakket med ham om, at man selv skal gøre noget for, at det bliver sjovt, og for at få venner. Hans pædagoger synes, han ville have gavn af et år mere i børnehaven, hvor han kunne være den store og føle sig mere tryg. En pædagog brugte rent faktisk vendingen, ‘Jeg kan ligge søvnløs ved tanken om, at han skal starte i skole’.

Da jeg kontaktede skolen for at finde ud af, hvordan man søger om skolestartsudsættelse, sagde hun, at det kan jeg ikke. Efter den nye lov er det kun, hvis børnehaven indstiller ham igennem PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Jeg blev meget harm over at blive umyndiggjort vedrørende mit barns ve og vel. Så mit spørgsmål er først, om det er rigtigt? Og i så fald, hvad indebærer det, og hvad vægter man i PPR som grund til, at han skulle kunne vente et år?

Jeg har ikke lyst til at give ham en oplevelse af at skulle undersøges og erklæres uegnet. Det vil ikke gavne hans selvtillid. Han er god til tal og bogstaver osv., men det er de sociale relationer og situationer, han ikke er stærk i. Hvilke muligheder har jeg for at bestemme over mit barns skolestart, og hvad vil du råde mig til?

Med venlig hilsen

Malene

Læs svaret på næste side>>

Svar:

Kære Malene,

Jeg vil råde dig til at gå til din søns børnehavepædagoger. De er sammen med ham hver dag, og de vil nemt kunne vurdere, om han er parat til at gå i børnehaveklasse. De har sendt mange børn af sted til skolen. Jeg forstår på dit brev, at også du har dine tvivl om din søns skolestartparathed. Jeg vil foreslå dig, at du i den nærmeste fremtid hjemme lægger mærke til, om han kan koncentrere sig om små opgaver, kan sidde stille i længere tid, huske mundtlige beskeder og interesserer sig for bogstaver og bøger og for at tegne. Er han godt på vej til at interessere sig for disse ting, skal han nok vokse med opgaven inden for det rent faglige.

Der stilles nu om dage store krav til vores børnehaveklassebørn. Hele alfabetet og de mange bogstavers lyde skal indlæres inden 1. klasse, så det er vigtigt, at børnehaveklassebarnet synes, det er værd at lære noget.

Du er bekymret for din søns manglende sociale kompetencer. Besøg børnehaven, og følg ham en hel dag. Invitér for eksempel nogle af børnene med hjem, så du kan danne dig et indtryk af, om det overhovedet har din søns interesse at lege med andre. Det er selvfølgelig noget bekymrende, hvis ikke han synes om at lege med andre børn.

Hvis dine iagttagelser af din søns kompetencer bekymrer dig, synes jeg, du skal ansøgekommunen om at lade ham starte et år senere.

Kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) vil så bede institutionen om at indstille ham til udsættelse af skolestarten. Det vil altså være din institution og dine børnehavepædagoger,

som de ser ham, som redegør for din søns manglende kompetencer. Send en mail til din kommune, og forhør dig om den nøjagtige procedure.

Håber, du kunne bruge mine råd.

Mange hilsner

Janne Clevin


Henter...