Ny undersøgelse: Hver tredje skoleelev er bekymret for, om de kan bestå folkeskolens afgangseksamen

Foto: Tomas Bertelsen 14-årige Vera Agis Larsen er en af de 8.klasseelever, der har frygtet for ikke at lære nok under coronakrisen: "Jeg synes, at det var svært at være overladt til sig selv."

Ny undersøgelse: Hver tredje skoleelev er bekymret for, om de kan bestå folkeskolens afgangseksamen

Coronakrisen har sat sine spor i de ældste folkeskoleelever. Det viser en ny rapport fra Egmont Fonden, hvor eleverne blandt andet er bekymret for, om de har lært tilstrækkeligt og kan bestå afgangseksamenen.

”Det sværeste var nok, at man selv skulle være sin egen lærer. At man selv skulle bestemme, hvornår man skulle gå i gang, og hvornår man måtte holde pauser. Jeg synes, at det var svært at være overladt til sig selv.”

Sådan siger 14-årige Vera Agis Larsen om at sige farvel til det vanlige skoleliv med vennerne og i stedet stå for egen læring under corona-nedlukningen dette forår.

I en ny rapport, som Egmont Fonden står bag, er 502 8. klasseelever og 652 forældre blevet adspurgt om de unges liv og læring i løbet af coronatiden, og her giver hver fjerde 8. klasseelev udtryk for stress over manglende rutiner og struktur samt den øgede sololæring.

De unge giver blandt andet udtryk for, at der har været for lidt undervisning og for meget individuel opgaveløsning, og det har været svært at få kontakt til og hjælp af lærerne.

Tilmed har hver sjette elev været i tvivl om, hvorvidt de har lært nok til at kunne følge med i 9. klasse, som de netop er påbegyndt, og hver tredje har været bekymret for, om de ville bestå folkeskolens afgangseksamen. Blandt dem, der er bekymrede for deres afgangseksamen, er næsten dobbelt så mange piger som drenge.

Men særligt det tal er bemærkelsesværdigt, da syv ud af otte under normale omstændigheder ender med at bestå denne eksamen, fremgår det af rapporten.

Støtte de unge fremover

I det hele taget har frygten for ikke at kunne præstere fyldt hos de unge piger samt de elever, som i forvejen har været fagligt udfordret.

De tanker kan Vera Agis Larsen nikke genkendende til, fortæller hun i rapporten.

”Skolearbejde falder mig ikke så let, og jeg er vant til i skolen at kunne spørge mine lærere og min sidekammerat, når jeg har brug for hjælp. Min mor ville gerne hjælpe, men jeg fandt det tarveligt at spørge, når hun selv havde sit eget arbejde at passe. Så blev det sværere at følge med, og det ærgrede mig.”

Ifølge Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden, er det vigtigt, at særligt de unge, der i forvejen føler sig fagligt udfordret, bliver hjulpet bedst muligt, og vi som samfund er opmærksomme på at identificere og støtte de elever, der har ekstra behov for hjælp.

”Vi skal tage risikoen for øget udsathed blandt unge alvorligt, men hverken male alt i mørke farver eller underkende de unges evne til selv at tackle modgang og få noget godt ud af en svær situation. Når vi skal leve med krisen fremover, skal vi lære af de unges erfaringer, så vi bedst muligt kan støtte dem”, siger Henriette Christiansen i pressemeddelelsen.

Om rapporten

Egmont Fonden har fået udarbejdet en undersøgelse fra Rambøll og fire forskningsnotater til brug for Egmont Rapporten 2020 ”Ungdom på pause – unges liv og læring i en coronatid”.

Rambøll har gennemført en undersøgelse af, hvordan elever i 8. klasse (årgang 2005) og deres forældre har oplevet hverdagen under og efter corona-nedlukningen. Spørgeskemadata er indsamlet i perioden 8. juni til 1. juli, dvs. efter den (delvise) genåbning af skolerne for de ældste klasser. I alt har 502 elever og 652 forældre deltaget. 

Se, hvad vi ellers skriver om: Corona, Skolebørn og Skole