Har du styr på juraen?
Foto: Istock Hvordan bliver arven fordelt? Og hvem er forpligtet til at betale børnebidrag?

Har du styr på juraen?

Hvordan er I sikret, hvis jeres barn kommer til skade? Eller hvis en af jer dør? Det er ikke rart at tænke på, men det ER vigtigt at have styr på juraen, hvis det utænkelige skulle ske.

Hvem er far til barnet?

Selvom de færreste er i tvivl, så er det vigtigt officielt at slå fast, hvem der er far til den lille. Det betyder nemlig, at faren også får forældremyndighed over og forsørgelsespligt over for barnet. Og at barnet har ret til at arve efter sin far. Er I gift, så bliver faren automatisk registreret, når barnets fødsel bliver det. Hvis I ikke er gift, så skal faderskabet inden 14 dage efter fødslen registreres hos det offentlige. Moren bliver automatisk registreret på hospitalet.

LÆS OGSÅ: Et børnetestamente sikrer dit barns fremtid

Hvad skal barnet hedde?

Uanset om jeres barn skal døbes eller ej, skal han have et navn, der også skal anmeldes til de offentlige myndigheder. I skal anmelde barnets navn senest seks måneder efter fødslen – ligegyldigt om I føder på hospitalet eller hjemme. Bagefter modtager I en bekræftelse på navnet i jeres e-boks og et sygesikringskort med posten.

Hvad med pengene?

I Danmark følger der penge med børnene. Alle forældre er nemligberettiget til børne- og ungeydelse – også kendt som børnechecken. Hvis du er enlig forsørger, kan du både søge om ordinært og ekstraordinært børnetilskud. Hvis mor og far ikke bor sammen, og det kun er den ene af jer, der bidrager økonomisk til barnet, kan den anden være forpligtet til at betale børnebidrag. Bidragets størrelse kan enten aftales af jer, hvis I kan blive enige, eller I kan få Statsforvaltningen til at fastsætte det.

Hvad med forsikringen?

Hos nogle forsikringsselskaber er jeres barn dækket af jeres ulykkesforsikring, hvis I har sådan en, frem til han bliver to år. Herefter skal han have sin egen ulykkesforsikring. I bør også sikre, at jeres barn har en ansvarsforsikring, når han bliver gammel nok til at lave ballade, da den vil dække barnets skader på egne og andres ting. Jeres barn er dækket af en almindelig familieforsikring, når det gælder eksempelvis skader på ting og tyveri. Under alle omstændigheder er det en god ide at tjekke jeres forsikringer.LÆS OGSÅ: Ægteskab eller testamente? Sådan sikrer I hinanden, når I får børn

Hvordan bliver arven fordelt?

Det er arveloven, der afgør, hvordan arven skal fordeles, når en af jer dør. Er I gift, skal arven som udgangspunkt deles sådan, at halvdelen går til den, der er tilbage – og halvdelen til jeres barn. Er I ikke gift, er udgangspunktet, at barnet arver det hele. Arv til mindreårige børn bliver som udgangspunkt sat på en spærret konto, indtil de bliver myndige. Derfor sker der nogle gange det, at den, der er tilbage, må sælge boligen – man har ikke råd til den mere, fordi barnet enten har arvet det hele eller halvdelen efter sin mor eller far. Det er derfor en rigtig god ide at få et overblik over, hvordan I står arvemæssigt og eventuelt oprette et testamente, der sikrer jeres familie, hvis det forfærdelige skulle ske.  

Faktaboks

LÆS MERE

Alt, hvad der skal ­registreres, sker på borger.dk – søg fx på faderskab, navngivning, børne- og ungeydelse og børnetilskud til enlige.

Læs mere om børnebidrag på statsforvaltningen.dk.

Hvor skal barnet bo?

Hvis I har delt forældremyndighed, og den ene dør, inden barnet fylder 18 år, vil det automatisk være den anden forælder, der overtager forældremyndigheden. Hvis du har forældremyndigheden alene, vil det som udgangspunkt være den anden biologiske forælder, der overtager forældremyndigheden, og ellers hvem Statsforvaltningen finder mest egnet. Det er derfor en klar fordel, at I som forældre har taget stilling til, hvem I gerne vil have, at barnet skal bo hos, hvis I selv dør. Jeres ønsker kan I skrive i et særskilt børnetestamente eller som en del af et testamente. 

LÆS OGSÅ: Det skal du vide om dit barns næse

LÆS OGSÅ: Dans med dit barn

LÆS OGSÅ: Fortryder du dit barns navn?

Se, hvad vi ellers skriver om: Børnesygdomme og Baby