Indtagniner

Foto: Pia Aas Degn

Indtagninger

Indtagninger

Overtrukken indtagning

1. Stik spidsen af højre pind ind i den første maske på venstre pind (masken strikkes ikke) og løft den (masken) over på højre pind.

2. Strik den næste (første) maske på venstre pind.

3. Sæt spidsen af venstre pind ind i den løse maske på højre pind, og træk nu masken over den sidst strikkede maske og af pinden. Denne type indtagning er mere tydelig end 2 ret strikket sammen og kan derfor med fordel bruges dekorativt. 

2 ret sammen

Stik højre pind igennem de første 2 masker på venste pind, og strik dem ret sammen som én maske.

Denne indtagning er næsten usynlig. Masken vender mod højre.

2 vrang sammen

Stik spidsen af højre pind ind forfra i de næste to masker på venstre pind, og strik dem vrang sammen. Denne indtagning er næsten usynlig. Masken vender mod højre.

2 drejet ret sammen

 

Stik højre pind igennem den bagerste del af de første 2 masker på venstre pind, og strik dem der ret sammen som én maske. Masken vender mod venstre.

Se, hvad vi ellers skriver om: Strikkeskole lær at strikke