Veninder

Foto: Getty

”Min veninde og jeg er vokset fra hinanden” + 6 tips til det gode venskab

Hvad er det, der gør, at vi fra den ene dag til den anden kan vende gode relationer ryggen? Og kan et forlist venskab i virkeligheden være et vink med en vognstang om, at du skal ændre noget i dit eget liv? Luise Thye Østergaard gør dig klogere på venskaber på godt og ondt.

I konsultationen

Liv sætter sig i stolen foran mig og begynder at fortælle om en veninde, hun har trukket sig fra. En tæt veninde. I en periode var de nærmest uadskillelige, men deres forskellige valg i livet endte med at komme imellem dem. Liv fik mand og børn, og veninden valgte mand til, men børn fra.

Liv fortæller, hvordan hun stod med det primære ansvar for børnene, så når hun mødtes med veninden, blev hun dybt misundelig på den frihed, som veninden havde. Derfor havde hun halvt bevidst, halvt ubevidst trukket sig fra venskabet.

"Jeg tror måske, at vi bare er vokset fra hinanden," forklarer Liv mig lidt opgivende.

"I stedet for at tro, at I er vokset fra hinanden, så vil jeg gerne høre, hvad du tror, du kan lære af den misundelse, du oplevede," spørger jeg hende.

Og først da begynder det at blive klart for Liv, hvad det kuldsejlede venskab i virkeligheden handler om. Hende selv. Hvis hun i første omgang havde anerkendt, at hun var misundelig på veninden og havde sagt det til hende i stedet for at trække sig , så kunne hun have udviklet både sig selv og venskabet fremfor at afvikle det.

Læs også:  Gitte vandrede sig ud af sit livs krise

De vigtige venskaber

Mange af os trækker os fra selv de bedste relationer ofte af den eneste årsag, at vi ikke kan være i dem. Jo mere relationen betyder, des mere bliver vi spejlet, og des sværere er det for os at være i, når venskabet slår skår, og der opstår uhåndgribelige følelser. Følelser, der er svære at håndtere, når vi i forvejen har en travl hverdag og ikke mindst et parforhold, som også kræver pleje. Vi prioriterer oftest at løse nedture i parforholdet fremfor i venskabet af den primære grund, at vi i parforholdet er gensidigt afhængige af hinanden.

Men venskaber fortjener meget mere fokus og pleje, for i en tid, hvor flere og flere parforhold går i opløsning, er det blevet ekstra vigtigt at genfinde værdien i venskaberne. Gode venskaber er for mange mennesker for livstid, og det betyder også, at vi skal forberede os på op- og nedture.

Men hvad er en nedtur i et venskab? Er det, når den anden ikke har det godt, eller er det, når jeg er blevet vred, skuffet eller misundelig på den anden og peger fingre i stedet for at huske mig selv på min egen rolle i den nedtur, der har udspillet sig?

Alt for mange af os kan kun finde overskuddet frem til at sige ”hun sagde” og ”han gjorde”, frem for at blive på egen banehalvdel og blive klogere på, hvad det rent faktisk er, vi selv har sagt og gjort.

Læs også: 9 vaner du skal kvitte for at få et gladere og sundere liv

Start med dig selv

Jeg opfordrer alle mine klienter til at starte med sig selv, når et venskab er i krise. Prøv at forstå, hvilke følelser det er, du har haft, og som ligger til grund for det, du selv gjorde eller sagde. Når det bliver dig klart, så er det langt lettere at gå ind i den svære samtale.

I Livs tilfælde rådede jeg hende til at sige dette til veninden: ”Jeg blev misundelig på din frihed, og nu ved jeg, at det var fordi, jeg havde glemt mig selv, så det havde i bund og grund ikke noget med dig at gøre.”

Vi lærer hele tiden, og efter nogle måneder kom Liv tilbage og satte sig i stolen foran mig. Hun fortalte, at hun havde mødt veninden og fulgt mit råd. Det havde åbnet op for en helt ny begyndelse på et venskab, hvor der nu er plads til ærlighed. Og lige præcis ærlighed, tror jeg, er kimen til et sundere, stærkere og langt mere givende venskab med plads til udvikling både sammen og hver for sig.

3 SLAGS VENSKABER

Ifølge den græske filosof Aristoteles er venskaber helt afgørende for, at vi kan lykkes som mennesker. Det er nemlig igennem de mennesker, vi omgiver os med, at vi har muligheden for at udvikle os. Aristoteles taler om tre forskellige slags venskaber.

Et der handler om nytte og optimering, et der handler om glæde, fest og farver, og et, der skaber plads til en dybere forbindelse. I venskabet kan vi spejle os, og der findes lærdom, som leder til udvikling.

6 veje til det gode venskab

Mærk dig selv

Når venskabet byder på uventede følelser, så stil dig selv spørgsmålet: Er jeg vred. Og hvad er jeg vred over? Her oplever mange, at de tror, de er vrede, men når de stiller sig selv spørgsmålet, så finder de ud af, at vreden faktisk dækker over en anden følelse, f.eks. følelsen af at være ked af det.

Stå ved dine følelser

Når du er opmærksom på den eller de følelser, du har, så skal du stå ved dem. Luk øjnene, og træk vejret helt ned i maven, og når du mærker følelsen, så sig til dig selv: Det er okay, at jeg er ked af det. Stil derefter dig selv spørgsmålet: Hvorfor? Du skal frem til et svar, der fortæller dig, hvor DU f.eks. har glemt at sige fra eller har undertrykt en følelse. På den måde forstår du, hvad du gjorde eller sagde, der udløste din følelse og kan blive på egen banehavldel.

Tag den svære samtale

Forbered dig på den svære samtale ved at vende dit fokus fra, hvad din ven eller veninde sagde eller gjorde for at gøre dig vred, til hvad du føler. Og vær ærlig. Sig for eksempel: ”Jeg troede, at jeg blev vred, fordi xxx, men jeg ved nu, at jeg blev ked af det, fordi jeg ikke selv havde xxx.”

Lyt og stil spørgsmål

Når du har fortalt, hvad du føler, så lyt til det, der bliver sagt, og stil efterfølgende spørgsmål, der handler om, hvad det, du lige har fortalt, har vakt af følelser i den anden. På den måde bliver I i følelserne fremfor at vade rundt i, hvad der helt konkret skete.

Giv et kram

Venskaber er ofte fyldt med ord, hvor vi støtter hinanden, men vi glemmer, hvor meget et fysisk kram kan gøre for os. For nogle er det grænseoverskridende med kram, men øv jer gerne i at blive lidt i krammet, helst i mere end 20 sekunder. Så hjælper I nemlig hinanden med at udløse de vigtige glædes- og kærlighedshormoner i hjernen.

Lav en aftale

Husk, at der altid er to sider af samme sag i et venskab. Det giver mulighed for spejling, læring og udvikling, men det kan være svært at se, når man er midt i en altoverskyggende krise i venskabet. Lav derfor allerede nu en aftale om, at I fremover vil være ærlige overfor hinanden, når der opstår følelser i jer hver især, som den anden har vakt.

Om eksperten

Luise Thye-Østergaard er EFT-behandler og EMCC-certificeret coach, forfatter og foredragsholder. Luise lever i en alternativ familieform kaldet Kærlighedseksperimentet – en tilgang, som hun bruger i arbejdet med sine kunder. Læs mere på Luisethyeoestergaard.dk AF

Se, hvad vi ellers skriver om: Veninder, Psykologi og Venner