Kvinde kigger ud af vindue
Foto: Getty

PTSD: Sådan kan du blive ramt af posttraumatisk stress

PTSD eller post traumatisk stress reaktion kan ramme os alle, og typisk opstår lidelsen efter voldsomme oplevelser, ulykker eller begivenheder. Bliv klogere på PTSD, hvad den skyldes, og hvem der typisk bliver ramt.

PTSD står for posttraumatisk stressforstyrrelse og er en lidelse, som vi ofte forbinder med soldater, der har været i krig og vender hjem med psykiske mén på sjælen. Men faktisk er det noget, som kan ramme alle - både børn, unge, voksne og gamle - der har været udsat for eller været vidne til en eller flere voldsomme begivenheder.

Undersøgelser viser dog, at kvinder er i højere risiko for at udvikle lidelsen, hvilket formentligt skyldes, at kvinder gennemsnitligt er mere følsomme for stress end mænd.

Hvad kan udløse PTSD?

PTSD kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger og traumatiserende begivenheder og nogle af de typiske begivenheder, der kan udløse PTSD er foruden krig og tortur bl.a. voldtægt, partnervold eller seksuelt misbrug.

Desuden ses det ofte, at mennesker, der har været udsat for ulykker fx alvorlige bilulykker, naturkatastrofer eller i øvrigt har været vidne til voldsomme begivenheder som fx drab, overfald og røveri kan udvikle en post traumatisk stress reaktion.

Typisk er der tale om hændelser eller oplevelser, der er så voldsomme, at de føler sig truet på livet. Nogle har reelt været i livsfare, for andre har det været en følelse af at være i livsfare. Det afgørende er altså ikke, om faren har været reel eller ej, men hvordan den føles, og hvordan hjernen har reageret.

Jo mere alvorligt, jo større risiko

Det helt særlige ved PTSD er, at den psykiske lidelse opstår på grund af en udefrakommende, ekstremt stressende hændelse, og på den måde adskiller den sig fra alle andre psykiske lidelser. Man kan godt have et traume uden at have PTSD. Men man kan ikke få PTSD, uden at have oplevet et traume.

Der er ikke nogen enkel forklaring på, hvorfor nogen får PTSD og andre ikke gør, men man ved dog, at jo alvorligere traumet er, og jo flere gentagne traumer man udsættes for, desto større er risikoen for at få PTSD. Faktisk skønnes det, at omkring hver tredje, der oplever en traumatisk hændelse, udvikler PTSD.

Symptomerne på PTSD

Symptomerne på PTSD kan opdeles i fem grupper:

 • Genoplevelsesfænomener: Man genoplever traumet visuelt og sansemæssigt som flashback eller mareridt. Genoplevelsen præges af angst, søvnløshed og stærke spændinger i musklerne.
 • Undgåelsesadfærd: Man undgår situationer eller lignende (fx ydre/indre stimuli), der kan minde én om traumet, fx steder, mennesker, lyde, lugte eller tanker, der kunne trigge følelser relateret til traumet. Det kan også være film, TV-programmer og årsdage for traumet.
 • Øget vagtsomhed eller spændingstilstand: En tilstand, hvor kroppen/psyken er i konstant alarmberedskab. Man føler hele tiden, at man er i fare og den mindste lyd, kan få en til at fare sammen.
 • Forandring af personligheden: Måske oplever man en mindsket interesse for ting, som man tidligere var engageret i eller for sig selv. Nedsat evne til at føle kærlighed eller nærhed til andre eller ligegyldighed.
 • Koncentrationsbesvær: Mange oplever, at de har problemer med at huske og koncentrere sig.

Traumet genopleves

Mennesker, der rammes af posttraumatisk stress, genoplever ofte den traumatiske situation eller hændelse igen og igen. Både som ’flash-backs’ når de er vågne men også i søvne som drømme eller mareridt.

Nogle oplever tankemylder, eller at de ikke kan kontrollere deres følelser, og ofte er de psykisk overfølsomme. Mange bliver let irritable, forskrækkede, vrede eller aggressive og har humørsvingninger, eller de har svært ved at koncentrere sig og sover dårligt.

Mange PTSD-ramte kan også få fysiske gener fx i form af hovedpine og muskelsmerter eller problemer med hukommelsen, og flere udvikler depression.

Vigtigt at søge hjælp

De første symptomer på PTSD viser sig typisk 1-6 måneder efter den voldsomme begivenhed, men kan også udløses flere år efter, at man har været udsat for et traume. Mange af dem, der rammes af PTSD vil forsøge at undgå alt det, som kan minde dem om traumet eller sætte gang i flashbacks, og for at beskytte sig selv, begynder flere at isolere sig, hvilket kan forværre tilstanden.

Ved sværere symptomer, som ikke går over af sig selv og påvirker livskvaliteten og fx arbejdet, er det vigtigt at søge hjælp. Hvis man ikke kommer i effektiv professionel behandling, øges risikoen nemlig for, at tilstanden bliver kronisk.

Mennesker, som er i særlig risiko for at udvikle PTSD

 • Soldater, som har været udsendt til væbnede konflikter.
 • Ofre for krig, tortur og terrorisme.
 • Ofre for voldelig kriminalitet.
 • Overlevende fra meget alvorlige ulykker og katastrofer.
 • Ansatte i udsatte brancher, fx brandmænd, politi, redningsfolk, fængselspersonale, socialrådgivere, bankpersonale m.fl.

Fakta om PTSD

 • PTSD er en forkortelse på Post Traumatic Stress Disorder – på dansk traumatisk belastningsreaktion.
 • PTSD er en psykisk lidelse. Der er tale om en traumetilstand, som kan ramme alle mennesker, der har været udsat for eller været vidne til voldsomme begivenheder.
 • Typiske begivenheder, der kan medføre PTSD er krig, tortur, voldtægt, overfald, gidseltagninger, bilulykker, naturkatastrofer, brand og røveri.
 • De fleste undersøgelser tyder på, at omkring otte procent af mænd og 20 procent af kvinder udvikler PTSD, og at cirka en tredjedel af disse igen udvikler den kroniske form.

Kilder:

Psykiatrifonden
Netdoktor.dk
Sundhed.dk

Se, hvad vi ellers skriver om: Stress, Sygdom, Angst og Psykologi