Irriteret tyktarm

Irritabel tyktarm, Colon irritable (Kronisk eksamensmave) er en lidelse, der viser sig ved mavesmerter, oppustethed samt problemer med og vekslende afføring. Irriteret tyktarm viser sig ved, at maven er udspilet og oppustet. Du kan have ondt i maven, og din afføring kan både være hård og tynd.

Læs mere

Irriteret tyktarm forekommer hyppigere hos kvinder end hos mænd. Det anslås, at op imod hver femte kvinde på et tidspunkt vil lide af irritabel tyktarm.

Hvorfor får man irriteret tyktarm?

Årsagen til irriteret tyktarm kender man ikke, men din kost, mangel på motion, dine tarmbakterier og dine genetiske baggrund kan have en betydning. 

Kort om irriteret tyktarm

Irriteret tyktarm er ufarligt, men irriterende. Det kan populært beskrives som en konstant tilstand af nervøs eksamensmave med mavesmerter og diarré skiftende til meget hård afføring samt megen
luft i maven. Nogle er bygget således, at der ikke skal ret meget stress eller nervøsitet til, før symptomerne udløses, mens andre kun oplever det få gange i løbet af livet. Irritationen fører til øget bevægelighed af tarmen, der foregår ukoordineret.

Populært kan man sige, tarmen forsøger at presse afføringen den forkerte vej. Størsteparten af de patienter, der kommer hos lægen og klager over maveproblemer, lider faktisk af irriteret tyktarm.
Flere end 10 % af alle lægebesøg handler om netop denne lidelse.

Hvorfor får man irriteret tyktarm?

Lidelsen har at gøre med en ændret følesans i tyktarmen og formodes også at have at gøre med saltbalancen. Årsagen kan ikke klart kortlægges, men tarmen irriteres lettere end normalt ved selv
små udsving i kost, stressniveau eller anspændthed. For nogle mennesker skal der meget til, før de får eksamensmave. 

Men har man irriteret tyktarm, kommer problemerne let og kan være mere eller mindre konstante. Man får rumlen i maven, jagende smerter i maven, diarré og hård afføring, oppustethed og må prutte
meget.

Hvem får irriteret tyktarm?

Kvinder er tre gange så udsatte for at opleve irriteret tyktarm som mænd. Lidelsen melder sig sjældent, før man er voksen, men kan stå på i årevis. Mange må leve med den resten af livet, og for enkelte kan diarré-problemerne blive så generende for et normalt liv, at det er tæt på at være invaliderende.

Næsten hver anden oplever på et tidspunkt i livet irriteret tyktarm. Det er hverken arveligt, smitsomt eller farligt, kun generende. 

Hvordan behandles det?

Der er ingen oplagt medicinsk behandling som kan helbrede en gang for alle. Det bedste råd er at spise småt, hyppigt og varieret med masser af fibre samt at anlægge en roligere livsførelse og drikke
meget vand. På negativ-listen er kaffe, tobak, slik, tyggegummi og stærke krydderier. Hold ikke toiletbesøg tilbage, og rør din krop, eftersom det modvirker forstoppelse.