Ligestilling - Hvad er det, og hvordan får vi det?

Hvad er ligestilling? 

Ligestilling indebærer, at mænd og kvinder har samme rettigheder, pligter og muligheder inden for de væsentligste områder af livet. Herunder en lige adgang til magt, løn, uddannelse og arbejde. 

Men selvom Danmark er langt på ligestillingsområdet, synes der stadig at være lang vej igen. Tal fra Danmarks Statistik viser f.eks., at flere kvinder har en lang videregående uddannelse end mænd, om end det alligevel oftest er manden, som har den højeste indkomst.

Her kan du læse meget mere om ligestilling. 

Læs mere