Hvad er autisme?

Autisme Spektrum Forstyrrelser (AFS) dækker ifølge Landsforeningen Autisme over alle diagnoser inden for en gennemgribende psykologisk udviklingsforstyrrelse. Autisme kommer til udtryk ved bl.a.:

 • kommunikationsvanskeligheder
 • sprogforstyrrelser
 • sanseforstyrrelser
 • særlige ritualer
 • stærke interesser indenfor enkelte områder.
Læs mere

Ca. en procent af befolkningen formodes at have AFS, og flere end før får stillet diagnosen. Både fordi, der er større opmærksomhed og mere viden omkring den, men også fordi, det kan være svært for mennesker med AFS at leve op til de krav, der i dag stilles på uddannelser og arbejdspladser.

Autisme: Symptomer og diagnose

Der findes forskellige diagnoser inden for autismespektret. De er bl.a.:

 • Infantil autisme
 • Atypisk autisme
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden
 • Aspergers syndrom

Børn med autisme har vanskeligheder inden for tre områder. De kaldes tilsammen triaden:

 • Afvigelser i forestillingsevnen
 • Afvigelser i kommunikationen
 • Afvigelser i sociale samspil

Man kan ikke se på en person, om han eller hun har autisme, men i nogle tilfælde kan adfærden være anderledes hos mennesker med autisme. De oplever ofte verden anderledes og agerer derefter.

Symptomer på autisme hos små børn kan være:

 • Barnet er meget stille
 • Barnet forsøger ikke at kommunikere ved at pege på ting
 • Barnet er ikke interesseret i varieret leg
 • Barnet viser ikke interesse for andre børn

Symptomer på autisme hos større børn kan være:

 • Dårlig fornemmelse af personlige grænser
 • Ingen social interesse for andre mennesker
 • Barnet tager ikke initiativ til leg med andre
 • Barnet efterligner ikke andres handlinger
 • Barnet har svært ved at dele glæde
 • Bruger ikke kropssprog og ansigtsudtryk i sin kommunikation
 • Har sjældent øjenkontakt ved samtale
 • Barnet kan have svært ved at forestille sig ting
 • Barnet gentager bevægelser
 • Barnet er overfokuseret på bestemte interesser
 • Vil helst holde sig til sin egen dagsorden
 • Over- eller underreagerer, når sansene bliver stimuleret. F.eks. ved høje lyde

Børn med autisme

Børn med infantil autisme vil ofte fra 2-års-alderen mangle interesse for at lege med eller på andre måder engagere sig med jævnaldrende eller voksne. Både sprog og motoriske færdigheder vil også udvikles langsommere.
Har barnet Aspergers Syndrom vil det oftest være normalt begavet og have et normalt udviklet sprog. Diagnosen kan som regel først stilles omkring den tidlige skolealder, hvor de sociale kompetencer begynder at modnes. Mennesker med Aspergers Syndrom har tit en særinteresse for specifikke områder, som de fordyber sig i, og kan derfor fremstå nørdede.

Kilder: Landsforeningen Autisme, Psykiatrifonden, Sundhed.dk

Autisme barn

Her på siden kan du læse mere om at have et barn med autisme. Mød bl.a. Vibeke og Frederik Lentz Andersen, der er forældre til tre børn, hvor af to af dem har en autismediagnose. Læs om, hvordan de har indrettet deres hverdag, og hvilke udfordringer de har mødt som forældre til børn med autisme.

Du kan også møde 12-årige Michael, der går på specialskolen Skolen ved Sorte Hest. Han har diagnosen kompleks autisme og gik indtil fjerde klasse i en helt almindelig folkeskole. I tredje klasse begyndte han at ændre adfærd og se ting, der ikke fandtes i den virkelige verden. I dag har han fundet sig tilrette på specialskolen, hvor alle elever forskelsbehandles.

På ALT.dk kan du finde mange flere artikler om blandt andet børns udvikling, at være særligt sensitiv og om børnepsykologi fra Vores Børn, ALT for damerne, Eurowoman, Fit Living, Hendes Verden og Hjemmet.