Anne Kjærhus Mortensen

Foto: iStock

Anne Kjærhus Mortensen

Har jeg ret til samvær med mit barn?

Spørgsmålet omkring samvær giver ofte anledning til konflikter- dels i forhold til omfanget, dels i forhold til hvordan den anden part udøver samværet.

Reglerne
Begrebet samvær er beskrevet i forældreansvarsloven. Lovens hovedregel er, at "barnet har ret til en far og en mor". Deri ligger, at det klare udgangspunkt er, at barnet skal have samvær med begge forældre.

Den part der har barnet boende (har folkeregisteradressen på barnet) kaldes bopælsforælderen. Den anden part kaldes samværsforælderen. Dette også uanset at I f.eks. har barnet lige meget (altså en 7-7 ordning).

De forskellige samværsordninger
De mest brugte samværsordninger er i praksis løsninger som

- samvær hver anden weekend

- samvær hver anden weekend plus en hverdag i den modsatte uge,

- samvær hver anden weekend, men således at weekenden udvides så den f.eks. løber fra torsdag

- og endelig egentlige deleordninger med lige meget tid hos hver forælder (7-7 ordninger).

Er der tale om mindre børn aftales ofte en optrappende ordning, hvor samværet gradvist sættes op.

I kan som klart udgangspunkt aftale en hvilken som helst form for samværsordning som I måtte finde bedst for jeres barn/børn.

Hvem fastsætter samværet?
Kan I ikke blive enige fastsætter Statsforvaltningen retningslinjerne for samværet. Statsforvaltningen kan også, under visse omstændigheder, ændre en aftale I selv har lavet- enten hvis forholdene har ændret sig væsentligt eller hvis det er åbenbart at den aftalte ordning ikke er i overensstemmelse med jeres barns tarv.

Hvad skal man være opmærksom på når man selv laver en samværsaftale?
Heldigvis indgås de fleste samværsaftaler i mindelighed uden Statsforvaltningens indblanding- i visse tilfælde med hjælp fra en advokat.

Det er imidlertid vigtigt, at aftalen sker skriftligt.

Nogle af de forhold der bør fremgår af aftalen er:

- hvad er hverdagssamværet/weekendsamværet (evt. med klart tidspunkt)

- hvad skal gælde i ferierne og på helligdage (og evt. en frist for hvornår sommerferieaftalen skal være på plads. Nb vær opmærksom på, at denne frist skal ligge før 1. maj, ellers vil statsforvaltningen ikke kunne nå at behandle jeres sag hvis I ikke kan blive enige)

- Hvordan skal der forholdes til transport

- Hvordan skal der forholdes hvis samværet aflyses

- Endelig er det helt afgørende, at det af aftalen fremgår, at aftalen skal "kunne tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i fogedretten". Fremgår dette ikke og bryder den ene part samværsaftalens bestemmelser vil det ikke være muligt at gå direkte i fogedretten med henblik på at få gennemført det aftalte samvær. Det vil i så fald være nødvendigt først at gå via Statsforvaltningen, hvilket kan være særdeles tidskrævende.

Læs mere
Du kan læse mere om samvær på statsforvaltningen.dk, hvor du også kan finde en fortrykt blanket som du kan bruge til at skrive jeres samværsaftale på.

Anne Kjærhus Mortensen

Anne Kjærhus Mortensen er ansat som advokat i Ret & Råd Hillerød med speciale i skilsmisse, arv og pension. Hun er derudover ansat som ekstern lektor på Københavns universitet i fagene Arv og Pension samt Privat Generationsskifte. Hun underviser såvel advokater og revisorer om emnerne og skriver løbende artikler på området.
Se, hvad vi ellers skriver om: Skilsmisse

610x200_woordy_knap2.jpeg