Samlevende: Dét skal I vide, hvis I går fra hinanden

Samlevende: Dét skal I vide, hvis I går fra hinanden

I sidste måned kunne du læse, at kun hver 10. dansker har oprettet testamente. Særligt tankevækkende er det i forhold til de samlevende - for din samlever arver intet efter dig, hvis ikke der er oprettet testamente.Og testamentet er ikke det eneste I som samlevende bør være opmærksomme på.....

Ingen samlevendelov
I Danmark findes ingen samlevende/sambolov. Enkelte steder er der bestemmelser i den øvrige lovgivning, der regulerer, hvordan I som samlevende er stillet, men det er ganske få bestemmelser i lejeloven, forsikringsaftaleloven mv. og der er derfor ikke meget at "falde tilbage på" når der opstår konflikter.

Når samlevende går fra hinanden
Et af de steder for konflikterne opstår, er når samlevende går fra hinanden. Her er det helt klare udgangspunkt, at den hvis navn aktivet står I beholder aktivet. Men hvad nu når Helle og Jens har været samlevende 25 år, har boet i et hus som blev købt for 300.000 kr. for 25 år siden i Jens' navn og som nu er 5 mio. kr. hver.

Kan det så være rigtigt, at Helle hvis Jens og hende går fra hinanden intet får? Ja det kan det desværre i rigtig mange tilfælde også selvom Helle har deltaget i et betale til huset under samlivet. Derfor er det vigtigt, at I tænker meget nøje over, hvordan I indretter jeres økonomi i jeres samliv og får lavet de fornødne skriftlige aftaler om, hvordan der skal forholdes, hvis I går fra hinanden.

Når samleveren dør
Som allerede beskrevet, arver din samlever dig ikke medmindre der er oprettet testamente. Dette uanset hvor mange år I har været samlevende og uanset om I har fællesbørn. Samlevende er ikke legale arvinger ifølge arveloven og samlever er ikke tvangsarving.

I artiklen "husker du testamente, hvis I ikke er gift" fremgår, at særligt de unge ikke får oprettet testamente. Dette kunne hænge sammen med, at man i nogle tilfælde ikke finder det nødvendigt pga. formuens størrelse. Særligt de unge skal derimod være meget opmærksomme på, at få sikret hinanden i forsikrings- og pensionsmæssig henseende, da det ofte er her formuen ligger, hvis man afgår ved døden i en ung alder.

Nye regler
Pr. 1.1.2008 trådte nye regler i forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingsloven i kraft. Dette medførte, at samlevende (hvis man bor sammen ved dødsfaldet og har boet sammen 2 år eller har/har haft eller venter sig fælles barn) i forhold til forsikringer og pensioner sidestilles med ægtefæller, således at din samlever, hvis ikke du har bestemt andet automatisk vil modtage forsikrings/pensionsformuen som din nærmeste pårørende.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at denne forbedrede retsstilling i forhold til samlever (foran dine børn) kun gælder for ordninger, der er oprettet efter eller ændret væsentligt efter 1.1.2008. Er der derimod tale om en ældre ordning skal du kontakte selskabet og aktivt indsætte din samlever som begunstiget.

Fakta

Anne Kjærhus Mortensen er ansat som advokat i Ret & Råd Hillerød med speciale i skilsmisse, arv og pension. Hun er derudover ansat som ekstern lektor på Københavns universitet i fagene Arv og Pension samt Privat Generationsskifte. Hun underviser såvel advokater og revisorer om emnerne og skriver løbende artikler på området.
Se, hvad vi ellers skriver om: Skilsmisse