Vores Børn

Farligt med hjemmefødsel?

Af Redaktionen 05.feb.2009 Børn

Spørgsmål:

Jeg er gravid i uge 32 og har hele tiden ønsket en hjemmefødsel lige som min sidste fødsel. Til sidste jordemoderkonsultation sagde jordemoderen, at barnet var stort (hun gætter på 2200 gram i uge 30+4), og at jeg skal tjekkes igen i uge 37. Hvis hun stadig synes, det er stort, skal jeg herefter vægtscannes, og vejer barnet over fire kilo, får jeg ikke lov til at føde hjemme.

Er det normalt? Jeg synes, jeg har læst tonsvis af fødselsberetninger om hjemmefødende med store børn? Hvad er din holdning til det? Der er ikke andet i min graviditet, som har været til hinder for en hjemmefødsel.

Mvh. Susan

Læs jordemoderens svar på næste side.

Svar:

Kære Susan

For at begynde bagfra: Min holdning til hjemmefødsel er, at det er trygt og fuldt forsvarligt, når den gravide er såkaldt stramt visiteret. Det vil sige, at man vurderer risikoen for, om der vil komme komplikationer under fødslen. For at jordemoder og læge kan anbefale hjemmefødsel, skal man forvente en normal fødsel efter en normal graviditet.

Med normal graviditet menes blandt andet, at der ikke har været blødning, forhøjet blodtryk og protein i urinen. Barnet skal desuden vokse normalt; altså ikke være for lille og helst heller ikke for stort. Men hvad er for stort? Det er faktisk svært at sige. For det første er vi ikke vanvittigt gode til at bedømme et fosters vægt, hverken med hænderne eller ved ultralydsscanning. For det andet er der mange kvinder, der kan føde ret store børn.

Hvis barnet er for stort, kan der ske to ting under fødslen: 1. Fødslen kan trække i langdrag; veerne svækkes og livmodermunden åbner sig ikke, eller barnet trænger ikke ned i bækkenet. 2. Barnet er svært at forløse, efter hovedet er kommet ud, og skuldrene sidder fast. Det sidste er en alvorlig komplikation, som man ikke gerne skal stå med i hjemmet. Du har født før, og det er som udgangspunkt en fordel. Hvordan gik det? Hvor stort var barnet? Hvis du har født et stort barn uden komplikationer, vil jeg ikke umiddelbart være betænkelig ved at visitere til endnu en hjemmefødsel.

Hvor stort et foster skal skønnes, for at man fraråder hjemmefødsel, er svært at lave regler for. Fire kilo er stort for nogle kvinder men ikke for andre. Det kan jo være, at din jordemoder skønner, at fire kilo vil være for stort til dig. Hvis du planlægger en hjemmefødsel med et stort barn, vil jordemoderen være opmærksom på, om fødslen skrider normalt frem. Hvis den ikke gør det, kan det være tegn på, at barnet er for stort, og så vil det være fornuftigt at flytte ind på hospitalet under fødslen. Det er ikke noget problem – det foregår som regel med ambulance stille og roligt.

Jeg ved ikke, om din jordemoder har meget erfaring med hjemmefødsler. Men da der ikke er så mange, der føder hjemme mere, kan alle jordemødre ikke have lige stor erfaring. Jeg tror, at du vil have gavn af at tale med nogle jordemødre, der har stor erfaring med hjemmefødsler.
Hvis du bor i nærheden af privatpraktiserende hjemmefødsels-jordemødre, kan du rådføre dig med dem, hvis du har brug for et synspunkt mere. Men jeg synes også, at du skal snakke igennem med din jordemoder på hospitalet, hvad der kan være af risici netop for dig. Man er nødt til at afgøre det i hvert enkelte tilfælde.

Gitte Dencker

Faktaboks

Om eksperten:
Gitte Dencker er uddannet jordemoder med en overbygningsuddannelse i journalistik på DJH. Arbejder nu som uddannelsesansvarlig jordemoder på Frederiksberg Hospital, men har også fødegangsvagter. Har skrevet bøgerne ”Fødselshjælperen,” ”Gravid uge for uge” og ”Fødslen trin for trin.”

Det er ikke længere muligt at stille spørgsmål til Gitte Dencker.
Ret i stedet spørgsmål til: Nina Sepstrup, jordemoder@voresborn.dk


Henter...