trist ung kvinde
SPONSORERET indhold

Hvad er grooming? Se her, hvordan du spotter en krænker

For mange børn og unge fylder de sociale netværk rigtigt meget og giver positive oplevelser i form af nye venner. Men for nogle ender venskabet med et seksuelt overgreb, og gennem de seneste år, er grooming blevet et voksende problem. Læs med og bliv klogere på problemet og på, hvordan du beskytter dit barn mod grooming.

Af:: Pernille Lewinsky Kofoed Foto: Getty
30. nov. 2023 | Livsstil | ALT.dk

Den teknologiske udvikling og den stigende brug af internettet og andre sociale medier har været medvirkende til, at grooming gennem de seneste år er blevet et voksende problem.

Man ved ikke, hvor mange børn og unge, der bliver groomet i Danmark, men ifølge bl.a. Børns vilkår henvender flere og flere børn og unge sig til bl.a. Børnetelefonen, fordi de har været udsat for eller selv har udsat andre for digitale krænkelser på de sociale medier. Samtidigt viser en undersøgelse lavet af Rambøll for Red Barnet, at hver fjerde barn mellem 9-17 år bliver kontaktet online af fremmede på nettet.

Hvad er grooming?

”Grooming” er et engelsk begreb, der dækker over den situation, hvor en voksen (groomeren/krænkeren) igennem en periode opbygger et tillidsforhold til et barn eller en ung med henblik på at overskride den mindreåriges grænser, ofte ved at få dem til at gøre noget seksuelt eller ved at begå seksuelle overgreb mod dem.

Grooming kan både foregå fysisk og digitalt – eller som en blanding. Det kan fx starte online, men med tiden udvikle sig til et fysisk møde. I dag ser man dog rigtigt mange tilfælde af grooming, hvor det udelukkende foregår digitalt. 

Hvordan foregår grooming?

Groomeren møder børn eller unge på nettet og ”forfører” dem på forskellige måder. Man taler om en kontaktskabende fase, hvor krænkeren gennem lange samtaler langsomt opnår en fortrolighed til den krænkede fx ved at virke interesseret og som en, de kan stole på. På den måde vil den krænkede part ofte begynde at opfatte krænkeren som en god ven.

Krænkeren kan i visse tilfælde også lokke med forskellige ting som fx penge, status og anerkendelse. Med tiden lykkes det ofte krænkeren at vikle barnet eller den unge ind i et net af ansvar og skyld, der kan resultere i, at offeret tilsyneladende “frivilligt” manipuleres til at sende fx intime billeder eller videoer af sig selv eller overskride sine egne grænser eller i visse tilfælde mødes fysisk med krænkeren og måske deltage i seksuelle aktiviteter.

Alle børn og unge er udsatte

Alle børn og unge kan potentielt blive ofre for en seksuel krænker. Selv ressourcestærke børn og unge er blevet narret og manipuleret til at overskride deres grænser. Erfaringer viser dog, at børn og unge, der er ensomme, har lavt selvværd eller dårlige sociale relationer er særligt udsatte og sårbare.

Groomingen foregår i faser, hvor den krænkede langsomt bliver trukket længere og længere ind i noget, der starter som venskab, men med tiden går over i at være af seksuel karakter. Krænkeren bruger ofte følelsesmæssigt pres så som skyld, skam og skuffelse eller truer med at afbryde venskabet, hvis den krænkede part er tilbageholdende med at gå med til forskellige grænseoverskridende og seksuelle ting. Da offeret i forvejen er sårbart, vil det ofte rykke sine egne grænser for at bevare venskabet.

Da groomeren ofte har sikret sig noget, som vedkommende kan bruge mod barnet eller den unge, fx billeder eller chatlogs,  tør barnet i mange tilfælde ikke at fortælle om groomingen til forældre eller andre. Men da grooming er strafbart, er det vigtigt at tale med sit barn om det og anmelde det til politiet, hvis man opdager at ens barn eller andre, er udsat for grooming.

Det siger loven om grooming

Den 1. juli 2023 vedtog Folketinget en ændring af straffeloven, der fremtidigt vil sikre børn langt bedre mod digitale krænkelser og seksuelle overgreb. Grooming er således nu selvstændigt kriminaliseret, og det betyder, at hvis en voksen lokker, manipulerer og opbygger en relation til et barn med henblik på at begå seksuelt overgreb eller andre former for overgreb eller seksuelle krænkelser, både digitalt og fysisk, så kan det straffes med op til to års fængsel. Det bliver altså slået fast, at barnet ikke selv kan have medansvar i fx at blive manipuleret af krænkeren, og at manipulationen i sig selv er ulovlig.

Grooming har fået sin egen paragraf i straffelovens § 231:

For grooming straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, som systematisk eller ved manipulation og under udnyttelse af en på alder og erfaring beroende overlegenhed opbygger en relation til en person under 18 år med forsæt til at udsætte den pågældende for en seksualforbrydelse.

Anbefalet til dig