Skilsmisse og børn
SPONSORERET indhold

Efter skilsmisse: Hvordan er man forældre sammen – men hver for sig?

Forældrerollen varer ved, selvom romancen er brændt ud, og I er flyttet hver til sit. Men hvordan tackler I forældreskabet, når I ikke længere er sammen som par?

Af: Gert Martin Hald, Gyldendal Foto: Getty Images
18. jan. 2021 | Børn | Vores Børn

Når du bliver skilt og har børn, afslutter du ikke relationen til den, du var gift med. Jeres relation skal omdannes til en forældrerelation, hvor I samarbejder om at være gode forældre for jeres fælles børn. Den forandring af forholdet kan være svær at komme godt igennem.

Eftersom I tidligere har været et par, har jeres liv sandsynligvis været vævet tættere sammen, end det bliver fremover. I har delt hjem, økonomi, børnenes opvækst, hverdagsoplevelser og meget andet. I har også haft bestemte måder at være sammen på og bestemte måder at kommunikere med hinanden og jeres børn på.

Nu hvor I er skilt, skal jeres relation omstilles, så I ikke længere danner par, men stadig er fælles forældre for jeres børn. Det betyder overordnet set, at I skal have en hverdag til at fungere for børnene gennem en overordnet fælles forståelse af rammer, grænser og aftaler i det fælles forældreskab. Uanset hvorfor I gik fra hinanden, skal I til at opbygge en ny og mindre intim relation.

De udfordringer, I nu møder, kan ofte findes i årsagerne til, at jeres ægteskab ikke fungerede. De kan måske beskrives som kommunikationsproblemer eller mangel på sympati, respekt eller fortrolighed, og de forsvinder ikke, fordi I er skilt. Efter bruddet oplever mange derfor også, at de skal lære det, der var sværest, mens de var sammen.

Nemlig god dialog, godt samarbejde og tillid og respekt for hinanden − alt sammen betingelser for, at forældreskabet kan fungere bedst muligt. At I får skabt en god relation og et godt samarbejde, er nemlig utrolig vigtigt for jeres børn. Forskningen viser, at børn klarer en skilsmisse bedst, når forældrene samarbejder godt og kan håndtere konflikter på en respektfuld måde.

Læs også: Klumme: Min ven Rasmus forlod sin kone gennem 15 år, da hendes bryster begyndte at hænge

Forskningen viser også, at et højt konfliktniveau og et dårligt samarbejde mellem forældrene er den største enkeltstående faktor for børns mistrivsel efter skilsmissen. Mange modsætninger og stridigheder skaber nemlig uro og utryghed i deres liv og udvikling.

Heldigvis lykkes det med tiden for de fleste at skabe et nogenlunde samarbejde. For samarbejdet skal hverken være perfekt eller gnidningsfrit. Det skal bare være ‘godt nok’. Men hvad er minimumskravene så, og hvordan kan du skabe en relation til din eks, som gør samarbejdet ‘godt nok’?

I har et godt udgangspunkt, fordi I begge elsker jeres børn og vil dem det bedste. Der findes kun jer to, der elsker dem så højt, og det bør I hele tiden huske på. Jeres motivation for at etablere et godt samarbejde og gøre en ekstra indsats, også når det er svært, er nemlig jeres fælles børn.

Derfor handler det om at samarbejde – for børnenes skyld. Man kan karakterisere forældrerelationer inden for fem forskellige kategorier. De fleste vil genkende alle fem kategorier, men vil kunne pege på en enkelt kategori, der passer bedst på deres samarbejde, som det ser ud lige nu.

  1. Virkelige venner
  2. Korrekte kollegaer
  3. Sure samarbejdspartnere
  4. Kampklare krigere
  5. Uforenelige uvenner (se uddybninger nedenfor)

Erfaringerne viser, at ‘korrekte kollegaer’ er en samarbejdsform, som fungerer godt for rigtig mange skilsmissefamilier. Denne form for samarbejde kan hjælpe jer fri af selve skilsmissen og bruges i tiden fremover, så I kan skabe gode rammer og vilkår for børnenes liv.

I samarbejdskategorien korrekte kollegaer nyder børnene godt af de voksnes teamwork, og de kan tydeligt se, at mor og far ikke er kærester. Forældrene er ikke intime, kærlige og tætte, men har fokus på de opgaver, de skal klare sammen, og kommunikationen er god og lødig ansigt til ansigt. Hvis du begynder at se din eks som en kollega på en arbejdsplads, åbner det for nye muligheder.

Mens I var et par, var det centralt at have det godt sammen som hinandens partnere og samlevere. Det er ikke så vigtigt for kollegaer, de behøver ikke at elske hinanden for at løse opgaver sammen, og de behøver ikke engang være venner. Til gengæld er fælles mål vigtige.

Læs også: Kære mor, husker du at passe på dig selv?

Et overordnet mål kan være at sætte børnene og deres behov i centrum og opnå dette gennem tydelig koordinering, kommunikation og klare aftaler, der overholdes. For eksempel i forhold til samværs- eller deleordning, ferier og dagligdag, lektier og skole, hvem der henter og bringer, aftaler om skiftedage, hvem der køber hvad, og de overordnede fælles rammer for opdragelse af børnene.

I behøver ikke at være enige om alt! Ligesom på en arbejdsplads må man nogle gange acceptere, at ens kollega har andre værdier og arbejdsmetoder end en selv. Derfor er det vigtigt med realistiske forventninger og åbenhed over for forskellige meninger, holdninger og måder at gøre tingene på. Selv om din eks ikke gør som dig, er det ikke nødvendigvis rigtigt eller forkert, men måske bare anderledes.

Som ekspartnere er der måske nogle ting, I skal aflære. Man kan ikke tillade sig at gøre og sige det samme på en arbejdsplads som i en parrelation. Det er ikke i orden at bebrejde hinanden, kritisere hinandens livsstil eller bore i hinandens privatliv.

Forældre, der samarbejder som korrekte kollegaer, kan også opleve svære følelser i deres relation. Men de koordinerer og kommunikerer stadig neutralt og venligt og siger til og fra på en respektfuld og konstruktiv måde, ligesom de siger undskyld, hvis de træder over grænsen.

Anbefalet til dig