Køn
Foto: Nimastock Drenge og piger er forskellige, men du kan hjælpe dem til ikke at gøre noget stort ud af det.

Køn

Derfor er der forskel på piger og drenge

Hvad gør en dreng til en dreng og en pige til en pige – fra at de alle ‘bare’ var nyfødte babyer? Rigtig meget, faktisk. Læs med her, og forstå den lille hjerneforskel, der blev grundlagt allerede, mens junior lå og boblede i din mave.

Faktaboks

Allerede fra 26. graviditetsuge er det muligt at se forskel på en drengehjerne og en pigehjerne – nogle forskelle endda med det blotte øje, hvis det var muligt at kigge ind i hovedet på fosteret.

Hos drenge er det venstre halvdel, som varetager analytisk tænkning, den største.

Hos piger er den højre del af hjerne-barken veludviklet – centret for kreativitet og intuitiv tænkning.

Drenges hjerner har mere hvid substans, som er de nervebaner, der hurtigt sender meddelelser rundt i kroppen. Pigerne har mere grå substans – nerveceller, hvor derforegår koncentreret tænkning.

Kilde: Lille mirakel af Desmond Morris

Når du ligger med et lille nyfødt, rynket menneskebarn på dit bryst og overvældes af livets mirakel, betyder det ikke så meget, om den lille er en dreng eller pige. Ja, nogle glemmer endda overhovedet at spørge til det, før de har sundet sig oven på fødslen.

Og det er ikke så mærkeligt, for alle børn fødes med samme behov: Mad, varme, tryghed, omsorg. Kønnet er i første omgang sekundært. Og dog. For drenges og pigers hjerner er nemlig udviklet forskelligt, og allerede på fosterstadiet er der fokus på forskellige kompetencer.

LÆS OGSÅ: 5 ting, som især mødre til drenge forstår

– Vores hjerner udvikler sig, som om vi stadig var stenaldermennesker, forklarer cand.mag. og hjerneforsker Ann Knudsen.

– Dengang spillede kønnet en vigtig rolle for menneskets funktioner i den sociale gruppe, siger hun og forklarer, at mænd er genetisk kodet til at skulle ud over stepperne, jage vildt og beskytte mod vilde dyr og farlige fremmede.

LÆS OGSÅ: Sidder forskellen på drenge og piger i hjernen?

Mens kvindens rolle var at føde og opfostre børn, passe lejrpladsen og samle føde.

Piger vælger dukken

– Alle mennesker begynder som hunkønsvæsener, når de undfanges. Men fra ottende graviditetsuge begynder drengefostres testikler at producere kønshormonet testosteron, og herfra er der afgørende forskel på de to køn,” fortæller Ann Knudsen.Testosteron har en væsentlig påvirkning på drengebørn. Kønshormonet så at sige ‘driver’ de små drenge ud i verden, som de møder med stor appetit på nye oplevelser og udfordringer. Seks måneder gamle drenge mister hurtigere interessen for at ‘snakke’ med mor og far og begynder at kigge væk og rundt på omgivelserne. De er mere utålmodige, og på skødet forsøger de ofte at vende sig mod for eksempel farvede genstande, lys eller lyde.LÆS OGSÅ: Opdragelse: Skal piger og drenge behandles ens?Små pigers hjerner er anderledes skruet sammen. Piger er hurtigere til at danne forbindelse mellem nerver i pandelappen og det limbiske system, hvilket gør dem mere optagede af menneskelige relationer. For eksempel er små piger på et halvt år mere opmærksomme på ansigter, end jævnaldrende drenge er. Får en babypige valget mellem en dukke og en bil, vælger hun typisk dukken, fordi den har et ansigt.

Rumlig eller følelsesmæssig?

I takt med at barnet bliver ældre, tydeliggøres kønsforskellene. Drenge er generelt mere udadreagerende, og deres lege bliver hurtigt vildere end pigernes. Drenge ‘fylder’ mere, blandt andet fordi deres rumlige intelligens – evnen til at bedømme afstande og finde vej – er mere udviklet. Piger, derimod, udvikler såkaldt følelsesmæssig intelligens – evnen til at forstå, hvad andre føler – langt før drenge, hvilket afspejles i små tøsers udvikling og leg. De har fokus på relationer og menneskelig interaktion og leger helst i nærheden af en voksen. Legene driver dem ikke ‘ud i verden’, men starter og slutter typisk samme sted.– Pigers lege er ofte organiseringslege, sociale lege og senere, når sproget er etableret, små rollespil, hvor hver deltager får en funktion at udfylde, forklarer Ann Knudsen.LÆS OGSÅ: Lyserød er faktisk en drengefarve– Det duer ikke at overskride grænserne for sin rolle – piger er nemlig hurtige til at forstå regler og følge dem. Drengene må som regel gerne være med i pigernes lege, hvis de kan tilpasse sig rammerne. Men fordi drengenes hjerner ikke er tunet ind på samme frekvens, må de ofte give fortabt i forhold til de sociale regler i legen, forklarer hun.Pigehjernen får også hurtigere styr på de centre, som styrer de sproglige kompetencer. De bruger de mange nye ord til at regulere lege og udvikle relationer. Drengenes sprog er i højere grad funktionssprog; de sætter lyde på deres lege – dragehvæs, sværdhug og racerbilens skrigende hjul rundt om hjørnet.

Styrk kønnets svage sider

Ann Knudsen mener, at vi på langt sigt kan hjælpe både drenge og piger, hvis vi styrker de kønsmæssigt ‘modsatte’ sider hos dem, for hjerner udvikler sig, som de påvirkes.– Vi skal hjælpe pigerne væk fra perlepladerne og ud, hvor de kan udfordre sig selv og opbygge selvværd og tro på egne evner – noget, mange piger mangler. Det behøver ikke være at kravle til tops i det højeste træ. Små ting er ofte nok til at virke grænseoverskridende, for eksempel kan en solotur ned ad den store rutsjebane være en kæmpe sejr, forklarer hun.LÆS OGSÅ: 30 populære drengenavne, der er gået fuldstændig af mode– Omvendt skal vi forlange mere indlevelsesevne af drengene. Det kan vi for eksempel gøre ved at vise dem billeder af mennesker i forskellige situationer og tale om, hvordan de tror, personerne har det. At drengenes sociale kompetencer styrkes, vil for eksempel gøre deres børnehavetid og skolestart meget nemmere. De vil slippe for en masse skældud og konflikter, hvis de bliver bedre til at fokusere.

3 råd: Styrk babyhjernen

– En nyfødt hjerne er langt fra færdigdannet. Desto mere relevant input, desto flere kemiske forbindelse skabes der i hjernen. Frem til halvandet år kommer der flere hjerneceller, og derefter begynder hjernen at ‘prune’ – sortere, kategorisere og ordne. Nerveceller, som ikke længere bruges, kasseres.– Et lille barns hjerne prioriterer overlevelsesfunktioner som ånde-dræt, medfødte reflekser, vågenhed og beredskab, og i denne periode lærer baby via sansning og ved at bevæge sig. Gentagelser er vigtige, men gerne med små variationer og overraskelser, for hjernen går på stand by, hvis læringen bliver ensformig. For en baby på fire-seks måneder kan blot en ny lyd i sanglegen eller det at blive kildet på maven aktivere hjernen igen.LÆS OGSÅ: Drenge skal da lege med dukker– Når du stimulerer babys hjerne, opstår der forbindelsestråde mellem nervecellerne. Du kan stimulere din baby via sang, læsning, motoriske lege eller kreativ udfoldelse som at tegne og male. Sansning helt op til treårsalderen er utrolig vigtigt, og især lugte- og smagssansen udvikler nye forbindelser i hjernen. Herefter er sansehierarkiet: følesansen,hørelsen og først nederst synssansen.

Find drengen i din pige – og omvendt!

– Piger skal styrkes i at være seje og bruge deres krop. Lad din pige eksperimentere med en balje vand og sand – og blive snavset til i mudderet.
– Smid sko og strømper, og hop rundt i vandpytterne, eller tag en hurtig tur i sneen i bare tæer.
– Hjælp med at komme i gang med at klatre i træer eller gå balancegang på sandkassens kant.
– Husk, at fin kjole og laksko ikke er den bedste påklædning til en tur i klatrestativet. Giv din pige tøj på, så hun kan udfolde sig.
– Få kropskontakt ind i legen, uden at den bliver voldsom eller ender i slåskamp. Sæt dig med babys ryg mod din mave, og leg berøringslege eller sang- og fagtelege.
– Lad en flok drenge lægge sig på gulvet og på skift ‘rulle’ hen over rækken af børn.
– Lav ‘orienteringsløb’. For at komme videre til næste post, skal barnet for eksempel klippe en figur, trække perler på en snor eller tegne et hus. Når drengen kan se et formål med den ‘pigede’ opgave (at komme videre til næste post), vil han ofte deltage med entusiasme.

LÆS OGSÅ: Sådan takler du vilde drenge og lyserøde piger

LÆS OGSÅ: Blog: Drenge er ikke et andenrangskøn

LÆS OGSÅ: Find drengen i din pige – og pigen i din dreng

Artiklen er oprindeligt publiceret i juli 2009

Se, hvad vi ellers skriver om: Baby, Gravid, Tumling, Udvikling og Børnepsykologi