Tidligere topmodel: Sådan er det at være særligt sensitiv
Foto: MEW

Tidligere topmodel: Sådan er det at være særligt sensitiv

Tidligere topmodel Sille Lundquist fortæller i denne uges ALT for damerne om en side af sig selv, hun tidligere har forsøgt at gemme væk og skjule. Hun er nemlig det, som 15-20 procent af befolkningen anslås at være; særligt sensitiv.

I dag kalder hun det en kæmpe gave. Men sådan har det bestemt ikke altid føltes – altid at tage verden ind med hud og hår. Men hvad vil det egentlig sige? Hvordan føles det?

– Jeg oplever det som en stor åbenhed over for verden. Åben og modtagende. Det er lidt, som om sanserne sidder uden på, og fordi det er sådan, bliver jeg også nødt til at lære at lukke af og vende opmærksomheden indad. Det er, som om spotten automatisk er rettet udad – for at opfange andres signaler og sindsstemninger. Når jeg husker at vende opmærksomheden indad, kan jeg mærke, hvor meget der sker, og så kan jeg finde en anden ro. Øiij, det er bare sådan en gave, når man finder "hjem", fortæller Sille Lundquist, som i dag bl.a. arbejder som mindfulness- coach i virksomheder.

– Jeg mærker det ikke bare i forhold til en opmærksomhed på min egen energi, men også meget i forhold til den energi, der rører sig hos folk, jeg er sammen med. En høj grad af empati, som også gør, at jeg tit bliver overstimuleret. Jeg kan ikke være sammen med mange mennesker hele tiden, jeg trives vildt godt i en-til-en-relationer
– og alene. Og så elsker jeg virkelig at arbejde med grupper af mennesker, men jeg bliver også træt, nærmest sitrende af det. Det føles, som om der er en hel masse input, jeg har brug for at bearbejde.

Sille Lundquist fortæller i denne uges ALT for damerne (nr. 21/2014), hvordan hun har lært at bruge sin følsomhed til noget positivt, så den ikke knækker hende, som det var tilfældet med hendes far.

LÆS OGSÅ: Sådan er mit liv som introvert

Det betyder det, at være særligt sensitiv

15-20 pct. af alle danskere er fra fødslen særligt sensitive mennesker. Deres nervesystem bearbejder alle stimuli dybere end gennemsnittet. Derfor er de ofte kreative, begavede, dybsindige og har stor indlevelsesevne.

Særligt sensitive mennesker kan let føle sig overvældede og overstimulerede, hvis de ikke lever i god balance med
deres sensitivitet.

Indtryk – indre såvel som ydre – går "dybere under huden", ligesom særligt sensitive også er mere påvirkede af egne tanker, følelser og stemninger.

Man kan ikke fjerne sensitiviteten. Omgivelserne kan ofte undre sig og sige: "glem det", "lær at sige pyt", "sæt et filter på", "vær ikke så følsom", men den sensitive kan ikke uden videre forandre de biologiske og psykologiske kendetegn ved at være mere påvirkelig. I stedet må man lære at forstå de sensitive sider af personligheden og bruge dem godt.

Særlig sensitivitet er et nedarvet personlighedstræk. Som regel har en eller begge forældre også trækket, somme tider går det i arv fra bedsteforældre.

Visse træk vil være genkendelige hos særligt sensitive børn, ofte helt fra fødslen.

HSP (Highly Sensitive People) er ikke en diagnose, men et personlighedstræk inden for normalområdet.

Det er menneskeligt og normalt at være sensitiv. Videnskabelige studier indikerer, at 15-20 pct. har en lav grad af sensitivitet, og 60-70 pct. er medium sensitive.

Særligt sensitive bliver hurtigere end andre overstimuleret. Er der kun tale om en kortvarig overstimulering, vil det ikke give stress. Det afgørende er, at man formår at berolige nervesystemet.

HSP har som personlighedstræk forskellig status i forskellige kulturer og miljøer. De fleste særligt sensitive prioriterer visdom, fordybelse og næstekærlighed højt. De er ofte kendetegnet ved indlevelsesevne, begavelse og moralsk omtanke og kan føle sig anderledes i omgivelser, hvor den slags dyder ikke bliver værdsat. Følelser af at være forkerte og udenfor i forhold til andre – eller bedre og mere begavede end andre – kan gå helt tilbage til den tidlige barndom.

Kilde: Sensitiv.dk
Se, hvad vi ellers skriver om: Interview