Sådan ruster du dit barn til at færdes trygt på nettet
Foto: Getty Images De sociale medier er blevet en del af børns hverdag. Men hvordan taler vi med vores børn om, hvordan man færdes trygt på nettet?

Sådan ruster du dit barn til at færdes trygt på nettet

Mobning, udelukkelser og krænkende billeddeling fylder meget i børns digitale liv. Her er 5 gode råd til, hvordan du kan hjælpe dit barn til at færdes trygt på nettet.

De sociale medier er blevet en naturlig del af børns hverdag. På godt og ondt.

For masser af børn og unge støder jævnligt på negative oplevelser i deres digitale liv, og langt de fleste taler ikke med deres forældre om svære oplevelser, viser en undersøgelse fra BørneTelefonen hos Børns Vilkår.

Mange af børnene fortæller, at de har oplevet at få grimme beskeder på sociale medier, har set noget ubehageligt, der gjorde dem bange, eller har oplevet krænkende deling af billeder eller videoer.

– Børn og unge skal ikke være alene med deres ubehagelige online-episoder. Mange børn, vi er i kontakt med ude på skolerne og på BørneTelefonen, har oplevet at blive drillet eller holdt udenfor på nettet, og desværre er mange i tvivl om, hvem de skal tale med, når de har dårlige oplevelser i den digitale verden, siger børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, Sanne Lind.

Derfor er der i høj grad brug for, at børn og unge bliver klædt bedre på til at færdes trygt på nettet. Og her spiller forældrene en vigtig rolle.

– Vi ved, at mange forældre kan have en følelse af at være ’sat af’ i forhold til deres børn, når det kommer til det tekniske. Forældre er ganske enkelt i vildrede omkring, hvordan de støtter børnene i deres digitale liv. Men vi ved også, hvor afgørende en god dialog mellem børn og forældre er, så det er vigtigt, at forældrene tager snakken og viser interesse, siger Sanne Lind.

Sådan tager du snakken med dit barn

Børns Vilkår har sammen med TDC udviklet 5 gode råd til, hvordan forældre tager snakken med deres børn om at færdes trygt på nettet:

1 Vær med, når dit barn starter på sociale medier

Det er både sjovt og vigtigt for børn at være en del af digitale fællesskaber. Som forælder har du ansvaret for at ruste dit barn til at færdes trygt på nettet. Det er en god idé at sidde sammen med dit barn, hvis han eller hun gerne vil oprette en profil på sociale børnemedier. Lær medierne at kende sammen med dit barn og brug lejligheden til at snakke om, at man fx ikke skriver ting til andre, man ikke kan sige til dem direkte, og at nogle voksne med dårlige hensigter gemmer sig bag nogle børneprofiler. Som udgangspunkt er det en god idé at starte med lukkede profiler.

2  Sæt grænser – klare rammer skaber tryghed

Du er rollemodel og forbillede for dit barn, og du har ansvaret for at sætte grænser for, hvilket indhold dit barn leger med, og hvor lang tid de bruger på det. Børn trives godt med aftaler, fordi det skaber tryghed. Men der findes ingen one size-fits all-løsning. Kvaliteten af, hvad de ser og spiller, er mindst lige så vigtigt som mængden af tid, de bruger på det. Tænk på internettet som en bogreol på børneværelset: Ønsker du at barnet har adgang til fængende udviklende kvalitetslitteratur eller tilbudsaviser? Begge dele findes på nettet – og du kan guide og inspirere dit barn i forhold til tidsforbrug: Trives dit barn i øvrigt, har han/hun gode venner og får rigeligt med mulighed for fysisk bevægelse gennem leg og fritidsinteresser, er tidsforbrug ikke så vigtigt. Omvendt – sidder dit barn klinet til skærmen dagligt i timevis, er der grund til at slukke skærmen for at opfordre til andre typer leg og bevægelse.

3 Tal dagligt med dit barn om oplevelser på nettet

Vis oprigtig interesse for, hvad der optager dit barn. Lad dit barn fortælle om alt det, som er sjovt og spændende. Sæt dig ned og spil med dit barn. Se eventuelle videoer, dit barn har fremstillet. Grin sammen af et skørt YouTube-indslag. Tal om, hvad fordelene og ulemperne er ved at have sin egen Youtube-kanal. Hvorfor nogen synes, det er fedt – og hvordan firmaer tjener penge gennem børn på nettet. Hvis du inviterer dig selv med i dit barns digitale liv, bliver det mere naturligt at hjælpe og guide, når dit barn har brug for dig. Børn har brug for hjælp til at blive ansvarlige, kritiske og bevidste brugere.

4 Bliv ikke vred

Mange børn oplever noget på nettet, som kan være voldsomt og gøre dem bange De har brug for at kunne dele deres bekymringer, følelser og tanker, uden at der nødvendigvis skal handles med det samme. Bekymring for om forældrene bliver sure afskrækker mange børn fra at dele oplevelser med deres forældre – undgå derfor at blive vred. Tal med dit barn om, at der findes porno, billeder af krig og mishandling på nettet. At det kan gøre børn (og voksne) forskrækkede og at det er vigtigt at tale om det, hvis man er stødt på billeder, som er skræmmende.

5 Digital trivsel er et fælles anliggende

Tal med de andre forældre i klassen om, hvordan børnene er sammen på de sociale medier. Bed skolen om at tale med børnene om, hvad det vil sige at være en god ven på nettet. Afsæt tid på et forældremøde – eller et separat møde - til at drøfte gode samværsregler på sociale medier og i spil. Man kan også hente konsulenter udefra – enten hos kommunen eller børneorganisationer – til at hjælpe dialogen og forståelsen på vej.

Fakta

  • Mere end halvdelen af børnene har oplevet at modtage grimme beskeder på sociale medier. 53,8 pct. af dem taler ikke med nogen om det.
  • Fire ud af ti har oplevet at få delt billeder af sig selv – uden de har givet tilladelse til det. Seks ud af ti af de børn, der flere gange har fået delt billeder af sig selv uden deres tilladelse, taler ikke med nogen om det.
  • Fire ud af ti har oplevet at blive holdt udenfor på de sociale medier.
  • 58,3 pct. af børnene svarer, at forældrene ved lidt eller ingenting om deres liv på nettet. 

Om Undersøgelsen:
Undersøgelsen bygger på 761 besvarelser fra børn i alderen 6-16 år, der har svaret på spørgsmål om deres onlineliv. Spørgeskemaet har ligget tilgængeligt på børnetelefonen.dk samt bornsvilkar.dk

Se, hvad vi ellers skriver om: Børneopdragelse og Børnepsykologi