tidstyper

Foto: Getty Images Kend din tidstype - og få sundere relationer.

Optimist, realist eller pessimist: Hvilken tidstype er du?

Er du typen, der kommer for sent til aftaler? Eller typen, der kommer i god tid? Måske er du den pligtopfyldende type, der tænker på alt dét, der kan gå galt og slet ikke tør indgå aftaler. Når du kender din – og andres – tidstype er det nemmere at forstå, hvorfor du – og andre – handler på en bestemt måde.

Forestil dig tre veninder, som skal planlægge en rund fødselsdag for en fælles veninde. De har 14 dage til det. Den ene kvinde tænker, at 14 dage er langt ude i fremtiden, så hun er optaget af, hvad hun skal lave af spændende ting i mellemtiden. Den anden kvinde finder sin kalender frem og fører lister over opgaver, der skal uddelegeres og løses fra i dag.

Den sidste kvinde ønsker at give sin veninde en perfekt dag, men kan ikke se sig ud af de problemer, der kan opstå, så festen ender som en fiasko. 14 dage er i hvert fald ikke nok! Hvilken type er DU, når det handler om tid og tidsstyring?

Tidsrealisten er i god tid

Trine Kolding er ophavskvinde til tre tidstyper, som hun kalder henholdsvis tidsoptimisten, tidsrealisten og tidspessimisten. Dette tidstypeunivers er interessant at dykke ned i for dig, der gerne vil kende dig selv bedre og som måske også mangler et redskab til at forstå, hvorfor din partner, kollega, veninde eller dit barn gør, som han eller hun nu gør. Trine Kolding har arbejdet med effektivitet og planlægning i 20 år og er selv en klassisk tidsrealistisk.

Det betyder, at hun – som den anden veninde i eksemplet – har det bedst med at være i god tid til stort set alt, hun skal i sit arbejdsliv, familieliv og privatliv. Hun er samvittighedsfuld og struktureret, skriver to-do- og huskelister og lægger en tidsbuffer ind, så hun minimerer risikoen for at komme for sent. Da Trine Kolding begyndte at arbejde med tidstypeuniverset oplevede hun et vendepunkt i forhold til, hvordan hun opfatter andre menneskers gøren og laden.

"Jeg har en veninde, som altid kommer for sent til vores aftaler. Som tidsrealist opfattede jeg det som enormt respektløst: Hvor svært kan det være at komme til tiden?! Irritation kan lægge en negativt klangbund i et venskab. Men da jeg begyndte at se intentionen bag min venindes adfærd og ikke tolke på den, oplevede jeg et vendepunkt. Hun kommer ikke for sent med vilje eller for at genere mig. Hun blev bare optaget af noget spændende undervejs."

Læs også: ”Jeg laver to do-lister, hvor jeg skriver: Husk at være god mod dig selv”

Tidsoptimisten glemmer det næste nu

Trine Koldings veninde, der altid kommer for sent og i øvrigt sjældent afleverer en opgave til tiden, er en klassisk tidsoptimist. Hun er den tidstype, der mener, at 14 dage til at planlægge en fest er mere end rigeligt.

"Tidsoptimister har et afslappet forhold til tid og en fænomenal evne til at være nærværende. I min verden er det en misundelsesværdig evne og jo dét, mange øver sig i at blive bedre til gennem mindfulness", siger Trine Kolding.

Evnen til at leve i nuet kan samtidigt spænde ben for en tidsoptimist. For hun glemmer det næste nu. Og nuet efter dét. Og pludselig er de ”om 14 dage” blevet til ”om to dage.” Eller i går. Når en tidsoptimist misser en deadline kan det også hænge sammen med, at hun har mistet gejsten undervejs.

"Tidsoptimisten er motiveret og begejstret, så længe noget er spændende. Bliver det kedeligt eller rutinepræget, finder hun på overspringshandlinger."

Tidspessimisten siger ofte nej

Den sidste tidstype er tidspessimisten. Den type er mere sjælden i sin rendyrkede form end tidsrealisten og tidsoptimisten – og kommer typisk til udtryk som en modvægt til de to andre typer. Tidspessimisten ser ikke nødvendigvis sort på tilværelsen (lige som tidsoptimisten ikke nødvendigvis er optimist i andre af livets spørgsmål), men når det handler om tid, er hun som udgangspunkt pessimistisk, fortæller Trine Kolding.

"Giver du en tidspessimist en deadline på 14 dage er hendes automatreaktion: ”Det er slet ikke nok tid!” Hun bliver bekymret, for hun husker forhindringer, hun tidligere har mødt og tænker i kommende modstand. Er en tidsrealist pligtopfyldende over for en deadline, er en tidspessimist næsten OCD-agtig. Hun vil hellere sige nej til en opgave end risikere at overskride fristen. Trine Kolding har faktisk selv en lille tidspessimist i sig som vækkes, når hun rejser med sin mand. Han er nemlig inkarneret tidsoptimist og tror, han har al tid i verden."

"At komme for sent er noget af det værste, jeg kan udsætte mig selv og andre for. Jeg kan få det fysisk dårligt ved udsigten til, vi ikke når vores fly. Jeg er ude i at sige, at metroen kan få motorstop på vej til lufthavnen, og at vi er nødt til at overnatte derude for at nå vores fly. Min mand tager sig hovedet og spørger, hvordan vi dog skal få fire timer til at gå i lufthavnen", griner Trine Kolding.

Især en tidsoptimist kan blive provokeret af en tidspessimist, som tilsyneladende har trukket nej-hatten helt ned over ørerne og er imod enhver form for udvikling, kreativitet og eventyr. I en tidsoptimists øjne siger en tidspessimist nej til det hele (hun siger også nej til meget, også mere end tidsrealisten).

Igen minder Trine Kolding os dog om, at det ikke er tidspessimistens mening at stikke en kæp i hjulet for andre. Hun er bare enormt pligtopfyldende. Tre knapper at skrue på Måske tænker du på, hvad du skal bruge din viden om tidtypeuniverset til. Det er jo gået meget godt uden at tænke på de tre typer.

"Når du har indsigt i dig selv, kan du bruge den bevidst. For mig har det været en fordel at opdage, at jeg har en indre tidspessimist, der dukker op i bestemte situationer. Jeg kan arbejde med at gøre pessimisten tryg ved at sætte ord på min frygt for at komme for sent. Og jeg kan arbejde med at nedtone tidsrealisten, der altid tænker frem, så jeg bliver bedre til at være i nuet", siger Trine Kolding og tilføjer:

"Hvis vi kan genkende os selv i de tre tidstyper, har vi tre knapper, vi bevidst kan skrue på alt efter de situationer, vi står i og de mennesker, vi er sammen med. Vi har flere strenge at spille på. Tidstypeuniverset kan også fungere som en forklaring på, hvorfor andre opfører sig spøjst eller irriterende."

"Nogle gange skærer vi os på hinanden på jobbet, derhjemme eller i vores privatliv. Men når vi har indsigt i, hvorfor vi gør som vi gør, kan vi slibe kanterne. Forståelse for hinanden er vejen til bedre samarbejde, større tolerance og sundere relationer", siger Trine Kolding og husker os på, at alle tidstyper er lige gode og har en berettigelse.

Læs også: Test dig selv: Er du stærkere end din alder?

Kan fastholde stereotyperne

Til spørgsmålet om, hvilke ulemper der kan være forbundet med at kende tidstypeuniverset, griner Trine Kolding. Dét spørgsmål er hun aldrig blevet stillet, fortæller hun.

"Det er rigtigt, vi kan blive for bevidste og sidde fast i, hvordan vi er: ”Jeg er sådan en, der tager tage tingene, som de kommer” eller: ”Jeg fungerer ikke uden rutiner.” Hvis vi holder fast i, hvordan vi er, kan vi begrænse os selv i forhold til at opleve noget nyt. Vi kan også være fastlåste i vores forestillinger om andre."

Trine Kolding arbejder for eksempel bedst med tidsrealister og tidspessimister, fordi de minder om hende selv. Og hun indrømmer, at hun kan være tilbøjelig til at foretrække de typer, fordi det er nemmest og tryggest for hende. Men det betyder jo ikke, at hun ikke har gavn af at arbejde sammen med tidsoptimister.

Alle tidstyper er lige gode

Skulle Trine Kolding sammensætte et team, ville hun gå efter alle tre tidstyper. Vi har brug for tidsoptimisten, der kaster bolde op i luften, tænker ud af boksen og tror, at alt kan lade sig gøre. Og vi har brug for hendes modsætning, tidspessimisten, der holder boldene på jorden og undersøger om det er muligt at nå en tidsfrist. Tidsrealisten er også uundværlig som superplanlægger og brobygger mellem tidsoptimisten og tidspessimisten.

De tre tidsarketyper

Der findes tre tidsarketyper i tidstypeuniverset, som Trine Kolding står bag: Tidsoptimisten, tidsrealisten og tidspessimisten. Det er dog de færreste af os, der er hundrede procent én type; de fleste af os har en præference – en type, vi trives bedst med. Oftest foretrækker vi at arbejde sammen med og omgås den arketype, vi selv er. Krage søger mage. Vi kan hoppe over i andre tidstyper, hvis en situation eller en person, vi ikke deler tidsopfattelse med, trigger os til det.

Når eksempelvis en tidsrealist møder en tidsoptimist kan tidsrealisten trække over mod tidspessimisten for at skabe balance. Vi kan også være tidsoptimister i vores fritid, men tidsrealister på job. Her kan konsekvenserne ved ikke at overholde en deadline nemlig være så store, at vi hopper over i en anden type end den, vi hviler mest i.

Tidsoptimistens kendetegn

 • Skrev dansk stil dagen før aflevering. Eller samme morgen
 • Kommer i sidste øjeblik. Eller for sent
 • Bruger udtryk som ”det tager kun fem minutter”
 • Arbejder bedst under pres. Laver overspringshandlinger, hvis hun går i gang med en opgave for tidligt
 • Får åndenød ved tanken om langtidsplanlægning, struktur og Excel-ark 
 • Er god til at være i nuet. Siger ofte ja til udfordringer
 • Ledere er ofte tidsoptimister
 • Sælgere, journalister, kunstnere, kommunikatører og andre i de kreative brancher som reklamebranchen er ofte tidsoptimister
 • 40-45 procent af os er tidsoptimister

Tidsrealistens kendetegn

 • Glad for struktur, lister og skemaer
 • Tænker forud, arbejder med buffere og forbereder næste skridt
 • Er nervøs for at komme for sent eller overskride en tidsfrist
 • Er fleksibel og god til at tilpasse sig forskellige situationer
 • Fungerer ofte som bindeled mellem de to andre typers måder at tænke tid på
 • Koordinatorer, sekretærer og projektledere er ofte tidsrealister
 • 40-45 procent af os er tidsrealister

Tidspessistens kendetegn

 • Er meget pligtopfyldende og kan få det fysisk dårligt, hvis hun ikke kan (eller tror, hun ikke kan) honorere en aftale
 • Foretrækker forudsigelighed, struktur og langtidsplanlægning. Utryg ved og skeptisk over for korte deadlines.
 • Stiller mange spørgsmål til opgaver, ser skrækscenarier over alt
 • Kan opfattes som ufleksibel og som en lyseslukker
 • Klassiske tidspessimister er ofte f.eks. bogholdere eller har andre funktioner inden for økonomi og regnskab
 • De fleste tidspessimister er tidsrealister af natur, men er trukket over i tidspessimisten, fordi eksempelvis en tidsoptimistisk chef ”tvinger” dem til det
 • 5-10 procent af os er ægte tidspessimister

Kilde: Trine Kolding

Mød eksperten

Trine Kolding er selvstændig underviser, foredragsholder og coach med speciale i personlig effektivitet og planlægning. Hun står bag flere bøger bl.a. ”Kend din tidstype og få styr på planlægningen” og ”Effektive sammen. Om at skabe tid, motivation og arbejdsglæde.” Se trinekolding.dk

Se, hvad vi ellers skriver om: Sund livsstil og Stress