hvordan vælger man vuggestue
SPONSORERET indhold

10 spørgsmål du skal stille, når I vælger vuggestue

Hvordan vælger man vuggestue? Institutionsbesøg er jeres chance for at gå på opdagelse i virvaret af pasningstilbud. Det kan dog være overvældende og temmelig forvirrende at kaste sig ud i projektet. Få gode råd til at vælge den rette vuggestue her.

Af:: Karitte Lind Bejer, Vores Børn Foto: iStock
09. jul. 2009 | Børn | Vores Børn

1. “Hvor mange børn har I på hver stue?”

Det skal I bruge svaret til: Spørgsmålet er vigtigt, fordi antallet af børn pr. stue kan variere – både afhængig af hvilken type institution, I er på besøg i, og inden for samme kommune. Der findes forskellige modeller for, hvor mange børn der er pr. voksen i en vuggestue, og der er fordele og ulemper ved det hele.

Otte børn på en stue giver for eksempel mere ro end 11. Til gengæld er der måske kun to voksne i stedet for tre, hvilket gør stuen mere sårbar over for sygdom og ferie blandt personalet. Gør op med jer selv, hvad der er vigtigst for jer.

2. “Hvordan er aldersfordelingen her i vuggestuen?”

Det skal I bruge svaret til: Vuggestuebørns indbyrdes relationer er vigtigere, end man tidligere har troet. Ny forskning viser, at selv små børn godt kan have noget sammen, og at det har betydning for dem, selv om de er under tre år gamle.

Set i det lys har det betydning, om jeres barn er det eneste på sin alder på stuen. Følg spørgsmålet op med at høre, om vuggestuen forventer at få flere nye børn på jeres barns alder, når tiden for vuggestuestarten nærmer sig.

3. “Samarbejder I stuerne imellem – og hvordan?”

Det skal I bruge svaret til: Svaret giver jer et fingerpeg om, hvordan et eventuelt stueskift kommer til at foregå. Enten hvis det er en integreret institution, hvor jeres barn senere skal skifte til børnehavedelen, eller hvis I besøger en vuggestue, hvor man opdeler børnene efter alder.

LÆS OGSÅ: Dagbog fra Fridas start i vuggestue

Aktiviteter på tværs af stuerne kan muligvis udfordre jeres barn konstruktivt og gøre overgangen fra en stue til en anden mere glidende. Omvendt er det måske ikke det, jeres barn har brug for, hvis hun eller han er forsigtigt anlagt og trives bedst med meget ro omkring sig.

4. “Hvor mange medhjælpere er I i forhold til uddannede pædagoger?”

Det skal I bruge svaret til: Som udgangspunkt er der ansat én voksen pr. tre vuggestuebørn. Hvis der er 12 børn på en stue, vil der altså være fire voksne. Ud af dem er nogle pædagoger og andre medhjælpere. En pædagog er uddannet til at arbejde med børn, mens en medhjælper ikke har formelle faglige kvalifikationer.

Svaret på spørgsmålet afklarer, hvor mange uddannede ansatte der er til at holde fokus på vuggestuens pædagogiske principper, og som kender teorien bag børns sociale, motoriske og sproglige udvikling. Om det er vigtigt for jer, må I selv afgøre. En pædagogmedhjælper kan være mindst lige så god til at give omsorg og tryghed som en pædagog.

5. “Har I stor udskiftning i personalet?”

Det skal I bruge svaret til: Personaleudskiftning kan variere meget fra sted til sted. Stor udskiftning blandt de ansatte kan være et tegn på samarbejdsvanskeligheder i institutionen, men behøver ikke at være det. Så spørg til baggrunden.

Hvis der er tale om samarbejdsvanskeligheder, vil det kunne påvirke stemningen i vuggestuen negativt. Spørgsmålet og svaret kan hjælpe jer til at finde ud af, hvad der foregår.

6. “Hvad har I særligt fokus på?”

Det skal I bruge svaret til: Institutionerne kan have forskellige fokuspunkter, og alle daginstitutioner skal i dag udarbejde pædagogiske læreplaner, hvor de beskriver deres principper. Nogle prioriterer bevægelse højt, andre musik, andre igen sprog eller et sæt særlige pædagogiske principper.

I kan spørge til, hvilke emner og pædagogiske tilgange der er arbejdet med det seneste år. Ofte kan I også få et eksemplar af institutionens læreplan eller læse om den på hjemmesiden. Mange institutioner har også en nedskrevet politik i forhold til sikkerhed, hygiejne, kost og så videre.

7. “Kan du give et billede af, hvordan en almindelig dag forløber?”

Det skal I bruge svaret til: Spørgsmålet kan give jer en god fornemmelse af, hvordan jeres barns dag kommer til at se ud i lige netop denne vuggestue. I kan finde ud af, om dagen er meget struktureret med faste rutiner, eller om der er mere spontanitet og elastik i tidspunkterne for mad, putning og så videre. Og afgøre, hvad der passer bedst til jeres og barnets temperament.

LÆS OGSÅ: 10 tips: Skab en god hverdag i institutionen

I får samtidig en fornemmelse af, om der bliver der hygget meget, sunget, danset, gået ture, lavet mad, malet, spillet på trommer eller noget helt syvende. Svaret kan give jer tryghed og et indtryk af personalets engagement.

8. “Hvilken slags mad får børnene at spise?”

Det skal I bruge svaret til: Økologisk mad er en mulighed i visse vuggestuer, men bestemt ikke alle. Hører I til dem, for hvem økologisk kost spiller en stor rolle, er det vigtigt at undersøge mulighederne. Hvis jeres barn er allergiker, er det selvfølgelig også afgørende at tage institutionens kostpolitik med i overvejelserne.

Vil I gerne undgå, at barnet får en masse sukker til børnefødselsdagene eller i hverdagen generelt, så spørg, om vuggestuen har en ‘nul sukker-’ eller ‘minimér sukker’-politik.

9. “Hvornår holder I lukket?”

Det skal I bruge svaret til: Nogle vuggestuer holder fast lukket en uge i julen, mens andre holder lukket mellem en og tre uger i sommerferien. Hvis I på forhånd ved, at ferielukningen er vigtig i forbindelse med jeres planlægning, så spørg til det allerede nu.

Det samme gælder eventuelle lukkedage, som både kan skyldes besparelser i kommunerne og pædagogiske udviklingsdage og falder på fastlagte arbejdsdage, der varierer fra institution til institution.

10. “Hvordan fungerer samarbejdet mellem vuggestuen og forældrene?”

Det skal I bruge svaret til: I kan finde ud af, hvor mange forældrearrangementer der er i løbet af et år, om der løbende er forældresamtaler, om vuggestuen holder møder, hvor I har mulighed for at lære de andre forældre at kende og så videre.

Langt de fleste vuggestuer tilbyder forældresamtaler i forbindelse med barnets start og afholder jule- og sommerarrangementer, men derudover kan det variere meget. Svaret kan give jer en idé om, hvor meget I forventes at engagere jer som forældre, og hvor meget I har mulighed for at tage del i og påvirke jeres barns hverdag i vuggestuen.

LÆS OGSÅ: Dit barn har godt af at gå i institution