Fra pludren til det første ord
Baby har en masse sprog at lære! Foto: Colourbox

Fra pludren til det første ord

Det er en kæmpe oplevelse, når ens barn kommer med det første ga-ga. Nu kan hun nærmest snakke! Når hun først har sagt ga-ga, så kommer det første ”rigtige” ord også lige pludselig.

En af de mange glæder, der følger med forældrerollen er, når der kommer andre lyde fra ens barn end gråd. Når hun begynder at pludre og klukke lidt. Et lille tilfredshedskluk efter amningen eller lignende.

Fra dag et kommunikerer barnet, og i takt med, at det bliver ældre, bliver kommunikationen mere og mere avanceret. Barnets sprog er meget mere end bare talesprog. Helt fra fødslen taler babyen med hele kroppen, og når hun bliver begejstret, sparker og spjætter hun som reaktion.

Når barnet er fire-seks uger gammelt, bliver reflekssmilet erstattet med kontaktsmilet, og det er også omkring denne tid, at barnets pludren begynder.

Fra hun er cirka seks uger gammel, begynder hun at pludre, klukke eller kurre, som nogen kalder det. Hun vil begynde at reagere på lyde og dreje hovedet i den retning, hvor lyden kommer fra.

Når hun er cirka to måneder gammel og er faldet til ro i omgivelserne uden for livmoderen, lytter hun intenst og reagerer på flere og flere lyde. Derudover kan hun også skelne mellem mands- og kvindestemmer.
Du kan også opleve, at hun nærmest begynder at svare igen, når du småsnakker med hende.

Efterligner omgivelserne Når barnet er blevet et halvt år gammelt, begynder hun at efterligne sine omgivelser med sin pludren. Ma-ma, ga-ga, baba og andre enstavelsesord er meget normale.

Nu kan barnet også forstå i tonefaldet, om du er vred eller glad. Hænder og øjne er begyndt at arbejde sammen, og hun elsker lege, hvor lyd og bevægelser hænger sammen – som for eksempel i ”Klappe-kage”.

Seks måneder gammelt begynder barnet også at genkende enkelte ord, som hun hører tit, for eksempel far og mor og lignende, selvom hun stadigvæk ikke er i stand til at bruge dem. Hun opdager også, at ved brug af bestemte lyde, kan hun ”kalde” på far og mor og få ting til at ske omkring sig.

Når hun er lidt over de seks måneder, begynder hun også at reagere på sit eget navn, og interessen for at snakke vokser og vokser.

Voksende forståelse I den sidste tredjedel af det første år begynder forståelsen at tiltage væsentligt. Nu kan hun forstå navnene på flere og flere genstande og personer og reagerer på flere og flere vendinger. Som for eksempel ”Kom her” og ”Kom til mor”. Hun er blevet bedre til at forstå, hvad ”nej” betyder, og vil som regel også gøre, som der bliver sagt, når man siger nej.

Barnets egen pludren er stadig voksende med egne lyde, og hun bruger ord, som hun selv har fundet på, som betegnelse for visse ting.

De sidste to måneder af barnets første år udvikler babyens forståelse af ord sig hurtigt. Hun er nu i stand til at forstå enkelte spørgsmål og opfordringer, og hendes brug af gestus er også mere detaljeret. Hun strækker armen for at pege på ting og bruger håndbevægelser for at markere ”Hvor?” og ”Væk!”.

Det er meget almindeligt, at hun begynder at ”snakke” meget – både når hun er alene, og når hun er sammen med andre. Hun har forstået, hvordan en konversation fungerer og venter også på sin egen tur til at snakke.

I sidste tredjedel af det første leveår kommer også de første meningsfyldte ord. Og efter det første ord, går det kun én vej, og det er fremad.

Et barns sproglige udvikling er afhængig af, hvordan barnet bliver stimuleret sprogligt. Det er derfor vigtigt, at du taler med dit barn – også selvom det stadigvæk ikke forstår eller kan svare, for du er læreren.

Enkelthed og forståelighed er nøgleordene den første tid, men husk bare, at det nødvendigvis ikke er det samme som babysprog.

10 gode råd

  • Syng og læs for dit barn.

  • Beskriv, hvad I ser.

  • Snak om, hvad I gør.

  • Tal enkelt og let-forståeligt.

  • Læs pegebøger.

  • Tal ikke til barnet, men med barnet.

  • Giv dig god tid.

  • Vær nærværende.

  • Lyt til barnet.

  • Undgå at rette, men sig ordet rigtigt bagefter.

Sprogudvikling 6-8 uger:
Barnet begynder at pludre og vende hovedet i den retning, lyden kommer fra.

6 måneder:
Efterligner omgivelserne i sin pludren og kan høre forskel på mands- og kvindestemmer.

7-9 måneder:
Reagerer på sit eget navn.

9-12 måneder:
Siger de første ord.

Faktaboks

Vidste du…
at i femårsalderen er barnets ordforråd helt oppe på 2-3000 ord?

Se, hvad vi ellers skriver om: Tumling, Udvikling og Børnepsykologi