Størstedelen af mændene vil tage den øremærkede barsel

Foto: Getty Images Syv ud af ti mænd i alderen vil tage den ekstra øremærkede barsel, når eller hvis det bliver aktuelt for dem.

Størstedelen af mændene vil tage den øremærkede barsel

I dag træder den nye barselslov i kraft, og både mænd og kvinder har dermed 11 ugers øremærket barsel. En ny undersøgelse viser, at langt størstedelen af de danske mænd vil gøre brug af den nye lov.

Danske kvinder tager i gennemsnit 280 dages barsel, mens mænd blot tager omkring 35 dages orlov. Med dét er Danmark et af de lande i Norden, hvor fædre tager den laveste andel af barslen. Men det skal der laves om på nu.

I dag træder den nye barselslov nemlig i kraft, og dermed er både mor og far sikret 11 ugers øremærket forældreorlov – hvis de altså vil tage den. Og det vil langt størstedelen af de danske mænd, viser en ny undersøgelse, som Forum for Mænds Sundhed har lavet for Egmont Fonden.

Syv ud af 10 mænd i alderen 18-40 år vil tage den ekstra øremærkede barsel, når eller hvis det bliver aktuelt for dem, viser tallene.  De viser ligeledes at 14 % er uafklarede, men 17 % helt afviser at tage den øremærkede barsel.

Her fravælger flest fædre barslen

12 % af mændene bosat i hovedstaden angiver i undersøgelsen, at de ville fravælge fædrebarlsen, mens andelen er lidt mere end dobbelt så høj (26 %) i landdistrikter. Derudover er mændene i Region Sjælland og Region Syddanmark over landsgennemsnittet, i forhold til hvem der ikke ønsker at bruge orloven.

Af mænd med en lang eller mellemlang videregående uddannelse ville henholdsvis 12 og 13 % fravælge orloven, mens 25 % procent af mændene med grundskolen som højeste uddannelsestrin vil vælge den fra.

Hovedårsagerne til at mændene vælger at tage barslen er ifølge undersøgelsen, at de gerne vil være sammen med barnet fra starten samt have et nært forhold til barnet. De primære årsager til, at nogle mænd fravælger fædrebarslen begrunder 34 % med; ’Jeg har ikke lyst’, 33 % med ’økonomi’, mens også 24 % svarer, at ”barnet har bedst af at være sammen med sin mor.”

Bliv meget klogere på de nye barselsregler her.

Oversigt: Ny og gammel barselsmodel

Den nye model for barsel lægger op til en ligedeling af orloven efter fødslen, hvor begge forældre hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser.

Tidligere har fædre haft ret til to ugers fædreorlov efter fødslen, mens mødre har fire ugers orlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen med barselspenge.

imageue4t8.png

Den nye, danske aftale sker i forbindelse med, at et nyt EU-direktiv, der skal indføres senest i august 2022, vil sikre fædre otte ugers øremærket barsel.

Se, hvad vi ellers skriver om: Barsel, Samfund, Far og Forældre

610x200_woordy_dmjpg.jpg