Tvillinger
SPONSORERET indhold

Ok at tvillinger er tætte

Det bedste, du kan gøre for dine tvillinger, er at give dem lov til at være sammen og udvikle et tæt og nært forhold, siger ekspert i tvillinger.

Af: Pernille H. Wedderkopp Foto: Colourbox
05. jan. 2009 | Børn | Vores Børn

Måske venter du tvillinger? Måske har du allerede fået dem? Uanset er det en kæmpemæssig – og dejlig – udfordring at have fået to børn på én gang.

Der fødes stadig flere og flere tvillinger i Danmark som følge af den øgede tilgang til kunstig befrugtning og kvindens stigende alder som førstegangsfødende. Men selv om det ikke længere er noget særsyn med tvillinger, er det alligevel sjældent, at man som tvillingeforældre lige har et sæt venner inden for den nærmeste omgangskreds, som også er blevet beriget med to børn på en gang, og som man kan dele erfaringer med.

LÆS OGSÅ: Derfor skal du gøre forskel på dine børn

Hvor meget skal de være sammen? Er det en dårlig idé at klæde dem i ens tøj? Og skal de gå på samme stue eller hver for sig i vuggestue eller børnehave?

Samfundets fokusering på individualitet og selvstændighed smitter i stigende grad af på tvillinge-forældrene, mener tvillingemor og psykolog Helle Birkholm-Buch, der også forsker i tvillinger.

Uselvstændige individer

Hun oplever, at tvillingeforældre er bekymrede for, om deres tvillingers tætte forhold udvikler dem til uselvstændige individer og gør dem ude af stand til at klare sig i dagens individualitets-orienterede samfund. Og det er en helt unødvendig frygt, siger hun.– Jeg kan da godt forstå deres usikkerhed et eller andet sted, for vi ønsker jo allesammen, at vores børn bliver selvstændige. Men den gode nyhed er altså, at der ikke er noget, der tyder på, at tvillinger, der får lov til at udvikle et nært forhold, bliver uselvstændige. Snarere tværtimod, siger hun.Mange forældre opmuntrer af et godt hjerte børnene til individuelle gøremål og aktiviteter fra de er helt små, og det er en fejl, siger hun og bakkes op af forskning på området. Det viser sig nemlig, at tvillinger i kraft af deres tætte, indbyrdes relation lærer sociale færdigheder tidligere end andre børn, og i det hele taget er lige så sociale som kammeraterne senere i livet.LÆS OGSÅ:
Tvillinger: “Mit liv slog en ordentlig kolbøtte”Desuden viser undersøgelser, at tvillinger selv halverer den tid, de tilbringer sammen, når de bliver lidt ældre. Man skal derfor ikke være nervøs for, at ens tvillinger bliver uselvstændige, hvis de får lov til at nyde godt af den tryghed, som det at have en tvilling er, siger Helle Birkholm-Buch.

Fordobling af tvillingefødsler

I 2012 blev der født 2.430 tvillinger – altså 1.215 par, hvilket svarer til en fordobling i forhold til for 30 år siden.Det var dengang, hvor tvillinger fik navne som Morten og Magnus, der ligger tæt op ad hinanden, men navnene i dag skal helst være så forskellige som muligt. Og det er bare et tegn på, at forældre forståeligt nok er opsatte på, at de ikke har fået et ”sæt” men to selvstændige individer.Det er også fint at ville se sine børn som to selvstændige og unikke personer, hvilket de er. Men medmindre den ene tvilling direkte hæmmer den anden, eller den ene blomstrer mere, når personen ikke står i skyggen af den anden, er hendes bedste råd at nyde tvillingernes tæthed og intimitet. For det gør tvillingerne.

Bedste venner skiller man jo ikke

– Det er jo en gave for to børn at være tvillinger. Det giver dem en stor tryghed gennem hele deres opvækst – på samme måde som det at have en bedste ven. Bedste venner eller et nyforelsket par ville man jo aldrig drømme om at skille ad – det kommer der ikke noget godt ud af andet end dagdrømmerier og mentalt fravær, forklarer hun og uddyber:

– Problemet i forhold til tvillinger er, at der er opstået den misforståelse, at det at være selvstændig betyder, at man er fuldstændig uafhængig af andre. Det er jo ikke rigtigt. At være selvstændig betyder, at man kan stå i en gruppe og være stærk i sig selv. Og det er som udgangspunkt lige så naturligt for en tvilling som for et hvilket som helst andet barn, siger hun og tilføjer, at misforståelsen bunder i, at man har haft den antagelse, at tvillinger ikke fødes med en selvfornemmelse eller jeg-følelse.

LÆS OGSÅ: Video: Se nyfødte tvillinger kramme

I dag ved man, at alle børn lige fra fødslen har en gryende fornemmelse af at være et selvstændigt individ – og at der ikke er grund til at antage, at tvillinger psykologisk set adskiller sig fra andre børn på det område.

Selv om det er blevet håbløst umoderne at klæde sine tvillinger i ens tøj, mener Helle Birkholm-Buch ikke, at der isoleret set er noget i vejen med det.

Men på trods af hendes modstand mod overdreven fokusering på individet frem for på tvillingeforholdet er ens påklædning alligevel ikke en af de ting, hun vil anbefale. Man risikerer nemlig, at børnene oplever en øget interesse for deres eksistens som et par, når de er ens klædt, og det er ikke noget at stræbe efter.

– Børn skal – tvilling eller ej – opleve omgivelsernes interesse ene og alene, fordi ”jeg er mig”, og ikke fordi man er part i et tvillingeforhold, siger hun og tilføjer, at det vigtigste er, at forældre sørger for, at der er plads til både lighed og forskellighed.

Hvis børnene, når de er blevet store nok til at have en mening om tøj, gerne af og til vil have det samme på – er det helt ok.

– Børn har jo ikke behov for at være unikke før langt senere i deres liv. Se bare på bedste venner. De er jo lykkelige, hvis de har ens bluse på, siger Helle Birkholm-Buch.

Hun har blandt andet hørt om pædagoger, der i det daglige arbejde med tvillinger altid forsøger at opmuntre dem til at deltage i forskellige aktiviteter – stik imod forældrenes ønsker. Hvis det ene barn vil ud at lege, bliver det andet barn måske opfordret til at blive inde og så videre. Hendes bedste råd til forældre, der ønsker, at tvillingerne skal gå på samme stue og deltage i samme aktiviteter, er at lede efter en institution, hvor man føler, at dialogen med ledelsen er i orden, og at ens ønsker bliver respekteret.

LÆS OGSÅ: Pseudotvillinger – kærlighed og konflikter

LÆS OGSÅ: Tvillinger – ens, men helt forskellige

LÆS OGSÅ: Trillinger – hvordan klarer man det?