Valg af vuggestue

Foto: Istock Det er ikke ligegyldigt, hvilken vuggestue du vælger, men i første omgang er det de helt små ting såsom tid til knus, der tæller, når I skal finde den rette.

Vælg den rigtige vuggestue

Det handler om at få værdierne på bordet, når I skal vælge barnets første vuggestue. Vi giver dig tips til at finde den rette.

Knap er I blevet forældre, før I skal beslutte, hvor og hvordan jeres barn skal passes, den dag barslen lakker mod enden, og arbejdsmarkedet kalder.

Faktaboks

Nyttige adresser

borger.dk kan du læse de generelle regler om pasningstilbud, opskrivning, priser, mulighed for fripladser mm. Du kan også finde frem til din kommunes specifikke regler. 

På kommunernes egen hjemmeside, fx. på Københavns Kommunes, kan der laves lister, der sammenligner institutionernes venteliste, åbningstider, antal pladser og afstand fra din bopæl eller arbejde. 

Det kan føles uoverskueligt at forholde sig til junglen af pasningstilbud, når lille Hannibal kun er få måneder gammel. Men med nogle enkle retningslinjer i baghovedet kan institutionsvalget ikke bare lade sig gøre – det kan også blive en god oplevelse for jer, og – vigtigst af alt – for jeres barn.

Først gælder det om at holde sig barnets grundlæggende behov for øje.

LÆS OGSÅ: Vend en dårlig vuggestuestart

Før I går i gang med at undersøge, om institutionerne i nærområdet har adgang til fodboldbaner, jævnligt tager i teatret eller lægger særlig vægt på brugen af musikinstrumenter i hverdagen, så mind jer selv om, at jeres behov muligvis ikke er jeres barns behov.

Prioritér ro og tryghed.

For et lille barn, der endnu ikke er fyldt et år, består behovene primært i masser af tryghed og omsorg. Og det behøves der hverken fodboldbaner eller bongotrommer til at opfylde.– Det handler om ro og tid på stuen til, at det lille barn kan sidde og putte hos en voksen efter behov, at de store børn fra en eventuel børnehavegruppe ikke får lov at invadere stuen med larm, og at barnets soverytme bliver imødekommet, fastslår Gitte Mølgård Andersen, som er pædagogisk konsulent i Hvidovre Kommune og har daglig kontakt med kommunens vuggestuer.LÆS OGSÅ: Derfor sender vi syge børn i vuggestue– Vigtigst er det, at barnet får en tryg base, som det tør forlade i korte perioder, efterhånden som det bliver klar til at søge udfordringer, siger hun.– Efter etårsalderen begynder barnet gradvist at søge at lære mere af verden at kende – bliver mere interesseret i legetøjet, de andre børn og at deltage i aktiviteter.

Nul sukker?

Når det er sagt, er der masser af væsentlige overvejelser, I som forældre har stor gavn af at gøre jer. Først og fremmest skal I gøre jer klart, hvilke værdier I har, og det behøver ikke at være svært.– Tænk over, hvad du gør i det daglige med dit barn under barslen. Se på, hvad du lægger vægt på at gøre eller sige, foreslår Gitte Mølgaard Andersen.– Hvis du gør meget ud af at komme ud i frisk luft hver dag med dit barn, så tag det med i vuggestueovervejelserne. Hvis du ikke bryder dig om at opstille en masse regler for dit barn derhjemme, skal du måske ikke skrive det op til en institution, hvor der netop bliver lagt vægt på at lære børnene at overholde regler i en stram struktur.Det er alle de små ting, du går og gør, måske næsten uden at tænke over det, der fortæller en hel masse om, hvilke værdier I har hos jer. Hvis I ved, at I vil gøre alt for at begrænse sukker i Hannibals mad, kan det være en god idé at finde en institution med en ‘nul sukker-politik’.Hvis I gerne vil have, at Hannibal får rørt sig meget og træner motorikken, så led efter en institution, der lægger vægt på bevægelse.LÆS OGSÅ: Praktiske råd til vuggestuedebuten– Kommunale vuggestuer fokuserer på forskellige områder. Nogle gør meget ud af naturprojekter, hvor børnene kan være med til at dyrke urtehaven og lave mad over bål, mens andre fokuserer ekstra på musik og bevægelse, forklarer Gitte Mølgaard Andersen.

Tænk fremad

Selv om jeres barn kun er få måneder gammel, når I begynder at besøge vuggestuer, er det alligevel en god idé at tænke langt frem.Når I researcher på nettet eller er ude i institutionen, så læg mærke eller spørg til, hvordan spise- og skiftesituationer bliver håndteret på stedet: Er børnene med til at hente tallerkener i køkkenet, når der skal dækkes bord, henter de selv en ble, når de skal skiftes?Alle de små hverdagssituationer fortæller noget om dagligdagen i vuggestuen. På den måde kan I få en fornemmelse af, om barnet får en aktiv hverdag, hvor det er mest mulig med i de praktiske gøremål, eller om det bliver mere serviceret.Når ønskeinstitutionen er fundet, er det til gengæld vigtigt at være åben. For måske er det slet ikke i den, I får plads til jeres barn i. I det tilfælde er der ikke grund til at fortvivle, mener Gitte Mølgård Andersen, for det kan sagtens være, at den tilbudte institution trods alt rummer mange af de værdier, der er vigtige for jer.– I har måske nogle billeder i hovedet af, hvordan jeres barns institution skal være og se ud, og derfor kan I nemt blive skuffede, hvis I får plads i en institution, der viser sig at være anderledes, siger hun.I den situation er det ekstra vigtigt at spørge konkret til institutionens hverdag. En vuggestue på tredje sal midt i byen lægger måske endnu større vægt på at komme ud på ture og opholde sig udendørs end mange andre.Men det kan I ikke umiddelbart se, og derfor tænker I måske, at der kommer jeres barn nok til at være inden for meget af tiden.– Vær åben over for, at institutionen kan rumme mere end det, I ser i første omgang, råder Gitte Mølgaard Andersen.

Første dag

Uanset hvor glade I og jeres barn er for den endelige institution, så forbered jer på, at det vil være en blandet oplevelse at aflevere barnet i fremmede hænder første dag. Og sådan må det gerne være, forklarer Gitte Mølgård Andersen, for det er naturligt, at der melder sig alle mulige bekymringer, når I overlader pasningen af jeres øjesten til andre.

Selv om der sagtens kan være mange måneder til barnets første dag i vuggestuen, når I besøger den, så spørg alligevel til, hvordan de første uger af barnets nye vuggestueliv kan tilrettelægges.

Har de for eksempel faste rutiner i forbindelse med indkøring af nye børn? Gode idéer eller brugbare erfaringer? Jo mere du ved på forhånd, jo mindre behøver du at bekymre dig, når dagen nærmer sig.

– Det gælder om at samarbejde med pædagogerne fra starten, så I i fællesskab kan få gjort afleveringssituationerne så positive som muligt, siger Gitte Mølgård Andersen.

Faktaboks

Praktisk information

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvornår I senest skal skrive jeres barn op hos pladsanvisningen.

I nogle kommuner er fristen to måneder efter fødslen, andre steder er den fire måneder.

Nogle steder tæller jeres anciennitet fra den dag, I skriver barnet op, mens det i andre kommuner er barnets fødselsdag, der gælder.

Når I skriver jeres barn op, skal I angive en behovsdato. Det er den dato, hvor I tidligst vil have jeres barn til at starte i vuggestuen.

I kan som regel skrive jer op til to eller tre pasningstilbud, og de fleste steder angiver I allerede ved opskrivningen jeres første- og andenprioritet. I kan som regel takke nej til en tilbudt plads uden at rykke ned på ventelisten, men undersøg for en sikkerheds skyld hos kommunen, hvad reglerne er.

Nogle kommuner udskyder behovsdatoen, og i andre kommuner risikerer I at blive slettet fra ventelisten.

I har som udgangspunkt frit institutionsvalg. Det vil sige, at I godt kan søge institutionsplads i en anden kommune end den, I bor i. Men kommunerne har ret til at lukke vente-listen for borgere udefra, hvis der er pres på.

I kan få tilskud til at passe jeres barn hjemme hos jer selv i stedet for at søge vuggestueplads eller dagpleje.

Se, hvad vi ellers skriver om: Institution, Vuggestue, Baby og Tumling