10 personer stadig ansat i Forsvaret efter bøder for kønskrænkende adfærd: Her er ministerens svar
SPONSORERET indhold

10 personer er stadig ansat i Forsvaret efter bøder for kønskrænkende adfærd: Se ministerens svar

Mindst 24 personer har modtaget bøder for kønskrænkende adfærd i Forsvaret over en periode på fem år. Af disse er 10 af dem stadig ansat. Forsvarsminister Morten Bødskov (S) siger, at han er "meget tilfreds" med det nuværende ledelsesmæssige fokus, der er på at løse udfordringerne med denne type adfærd i Forsvaret.

Af: Susanne Baden Jensen og Sara Wilkins Foto: Getty Images/Modelfoto
11. feb. 2022 | Livsstil | ALT.dk

”Der er ingen tvivl om, at i vores håndtering af de her sager, der mener jeg klart, at man kan se, at vi har svigtet vores opgave som ledelse.” 

Sådan sagde landets øverste chef for Forsvaret, forsvarschef Flemming Lentfer, i en artikel fra 10. januar i år, da ALT.dk spurgte, om han synes, at Forsvaret har svigtet de kvinder, som har været udsat for krænkelser og sexisme under deres tid i militæret.

I løbet af tre år er antallet af sager om seksuelle overgreb og krænkelser i militæret eskaleret, kunne Berlingske skrive tilbage i april 2021, og sagerne omfatter alt fra krænkende bemærkninger til voldtægt. Foreningen Kvindelige Veteraner modtog i 2019 og 2020 over 100 henvendelser fra kvinder i Forsvaret, som har oplevet krænkelser fra deres kolleger, skriver Information.

Men hvordan ser landets nye forsvarsminister Morten Bødskov (S) på behandlingen af kvinderne og de indsatser, der er sat i værk for at forebygge sexisme inden for militæret?

Medlem af Folketinget for Venstre, Anne Honoré Østergaard, kom til tasterne efter at have læst artiklen om Forsvarschefen.

Hun stillede derfor den 9. februar dette spørgsmål til Morten Bødskov:

Er ministeren enig med forsvarschefen, når han i artiklen ”Forsvarschef om Metoo: ”Vi har svigtet” på alt.dk den 10. januar 2022 udtaler, at Forsvaret har svigtet kvinder i håndteringen af krænkelsessager? I bekræftende fald, hvad vil ministeren gøre for at rette op på svigtene?

I sit svar forklarer Morten Bødskov, at han vil følge udviklingen og arbejdet med forebyggelse og ordentlige håndteringer af disse sager tæt.

”Jeg ser, ligesom forsvarschefen, med stor alvor på sexisme og kønskrænkende adfærd i Forsvaret. Det er vigtigt, at Forsvaret er en organisation, hvor alle oplever at blive inkluderet og respekteret. Kønskrænkende adfærd er fuldstændigt uacceptabelt, og der er nultolerance på hele Forsvarsministeriets område,” skriver han.

Forsvarsministeren nævner i sit svar ikke egne bud på initiativer for at rette op på svigtene. 

”Jeg er meget tilfreds med de initiativer, forsvarschefen har iværksat, og det ledelsesmæssige fokus, der er på at løse udfordringerne med kønskrænkende adfærd i Forsvaret,” forklarer Morten Bødskov i sit svar.

24 bøder for kønskrænkende adfærd

At sexisme og krænkelser i Forsvaret har fundet sted, vidner stigningen i antallet af anmeldelser om.

Hvor Auditørkorpset modtog en enkelt anmeldelse om en krænkelse i 2014 og tre anmeldelser i 2015, steg det antal til 39 anmeldelser for kønskrænkende adfærd i 2019, viste den aktindsigt, som Berlingske bragte.

En krænkelse kan – hvis den er alvorlig nok – føre til bøder, som de selv kan uddele inden for Forsvaret. Her kan de nemlig uddele bøder for kønskrænkende adfærd efter den militære straffelov.

Men disse brud på militærloven og de efterfølgende bøder er ikke ensbetydende med, at den krænkende part mister jobbet.

Det viser et andet svar til Venstre-politikeren Anne Honoré Østergaard, som også har stillet dette spørgsmål til forsvarsministeren:

”Hvor mange af dem, der indenfor de seneste fem år har fået en bøde for kønskrænkende adfærd efter den militære straffelov, er fortsat ansat i Forsvaret?”

Her oplyser Morten Bødskov, at Forsvarsministeriets Auditørkorps i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2021 har givet bøder til 24 personer for kønskrænkende adfærd efter den militære straffelov.

På grund af måden, man registrerede sagerne på inden 2019, er tallene fra 2017 og 2018 dog med et forbehold, da nogle sager muligvis ikke er dukket op i en søgning i Auditørkorpsets journalsystem, oplyser de selv.

Ud af de 24 personer, som har fået bøder, er 10 af dem stadig ansat i Forsvaret den dag i dag, svarer forsvarsministeren videre:

”Forsvarsministeriets Personalestyrelse oplyser i forlængelse heraf, at opgørelsen fra Forsvarsministeriets Auditørkorps både omfatter personer, der var ansat, og personer, der var værnepligtige, på gerningstidspunktet. 10 af disse personer er pr. 21. januar 2022 ansat i Forsvaret.”

Læs de fuld svar fra forsvarsminister Morten Bødskov HER og HER.

Læs Joulie Philloes beretninger om sine oplevelser med sexisme i Forsvaret, fra hun var 18 til 28 år HER.

Find alle artikler fra ALT.dks dækning af krænkelser og overgreb mod kvinder i Forsvaret HER.

Flemming Lentfer forsvarschef krænkelser i forsvaret.jpgForsvarschef general Flemming Lentfer er øverste chef for Forsvaret siden december 2020. Forsvarschefen refererer direkte til forsvarsministeren og er dennes militærfaglige rådgiver. (Foto: Sara Skytte)

Anbefalet til dig