Folketinget og hævnporno
SPONSORERET indhold

Politikere om hævnporno: ”Vi har ikke en tryllestav. Alle skal tage afstand fra at ville se disse billeder”

Hvordan kommer man problemet med hævnporno til livs? Vi har spurgt fem af dem, der sidder på magten, hvad de ønsker af konkrete tiltag på området. Svarene er alt fra højere straffe til undervisning i skolerne og bedre vilkår for ofrene. Læs, hvem du er enig med?

Af: Susanne Baden Jensen Foto: Getty Images
03. aug. 2017 | Livsstil
Foto: FT/Steen Brogaard | Trine Bramsen er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokratiet


Hvad er jeres holdning til denne problemstilling?

Det er et kæmpe problem, at deling af private og krænkende billeder på nettet er blevet så udbredt, og det er sket i et tempo, så hverken lovgivningen eller den gængse opdragelse har kunnet følge med. Jeg tror ikke, at vi som samfundet - og dermed også sagt forældre og alle, der har med unge at gøre - har forstået, hvor stort et problem det her er.

Og vi ser det jo desværre også blandt voksne. Det er kun halvandet år siden, at der blev spredt billeder af en ledende chef for en stor dansk medievirksomhed, og det endte med, at han selv måtte sige op. Så der er heller ikke en erkendelse af det her blandt voksne, og når der ikke er en erkendelse af, hvem der er krænkeren – det er dem, der deler billederne, og ikke dem, der er på billederne, ja, så er det jo også svært at få ud i neglene blandt de unge.

Problemet er også, at der ikke er en erkendelse af, at det her er kriminelt.
Vi kan ikke løse dette problem alene fra politisk hold. Vi har ikke en tryllestav. Det er noget, som vi alle er nødt til at tage andel i, og når man møder de her krænkende billeder på vores vej, så bliver vi nødt til at tage afstand fra at ville se dem.

Hvad ønsker I af konkrete tiltag, der skal ske på området?

Vi ønsker for det første at skærpe strammerammen ved at sidestille deling af billeder med mild/simpel fysisk vold, som kan give op til tre års fængsel. Også for at signalere, hvad det gør ved et offer.

Vi vil også ændre praksis, så du ikke skal gå ned og anmelde det på din lokale politistation, men vi vil lave en central enhed. Det er i erkendelse af, at de lokale politikredse ikke er gode nok til at håndtere det her og ikke har den ekspertise, det kræver at få fjernet de her billeder. Det skal også sikre, at ofrene bliver taget bedre imod og får en reel og god behandling af nogen, der forstår, hvor alvorligt og krænkende det her er.

Endelig mener vi, at der skal langt bedre hjælp til ofrene. At man som offer føler, at ens sag bliver fulgt til døren, og at man får tilbud om krisehjælp. Det her giver ar på sjælen, som ikke bare lige går væk. 

Foto: FT/Steen Brogaard | Peter Skaarup er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

Peter Skaarup, gruppeformand for Dansk Folkeparti og formand for Retsudvalget


Hvad er jeres holdning til denne problemstilling?

Vi har de seneste år oplevet en voldsom eskalering af sager om hævnporno. Altså sager, hvor nøgenbilleder eller sågar videoer bliver delt uden samtykke fra den afbildede person. Det vidner om en forråelse i menneskesynet, når stadig flere udviser en så respektløs og krænkende adfærd. Det skal vi selvfølgelig have sat en stopper for.

Hvad ønsker I af konkrete tiltag, der skal ske på området?

Ifølge straffelovens §264, der blandt andet omhandler uberettiget videregivelse af billeder vedrørende en andens private forhold, er hævnporno forbudt. Det, tror jeg, mange unge enten glemmer, eller ikke er bekendt med. Derfor består der en opgave i at få gjort de unge opmærksomme på det. Og derudover gjort dem opmærksomme på, at hævnporno er en alvorlig forbrydelse, som kan give varige mén for offeret.

Den nuværende strafferamme for hævnporno er seks måneder. Den ser vi gerne udvidet til seks år. Det vil sende et klart signal om, at vi på ingen måde som samfund accepterer denne adfærd.

Jeg vil nu bede justitsminister Søren Pape svare Folketingets Retsudvalg på, hvordan de påtænkte lovændringer kommer til at se ud, og hvornår der sker noget.

Foto: FT/Steen Brogaard | Sofie Carsten Nielsen er medlem af Folketinget for Radikale Venstre.

Sofie Carsten Nielsen, medlem af Retsudvalget for Radikale Venstre


Hvad er jeres holdning til denne problemstilling?

Det er en dybt alvorlig og fortsat ikke tilstrækkelig anerkendt forbrydelse. Alt for mange unge (især) mænd og forældre tager ikke problemet tilstrækkeligt alvorligt. Heldigvis er der kommet meget fokus i skolerne. Det skal fortsætte. Vi spillede sidste sommer ud med et udspil med nogle konkrete tiltag.

Hvad ønsker I af konkrete tiltag, der skal ske på området?

For det første ønsker vi hævnporno anerkendt med sin egen paragraf i straffeloven, og at det forbydes på samme måde som andre seksualforbrydelser. Det vil også medføre en anden strafferamme, og i dette tilfælde mener vi, det er i orden.

For det andet skal man kunne lukke dørene, så sagen kan føres lukket, da det jo netop er omtalen og spredningen, der er et kæmpe problem i sagerne. Man kan kun lukke døre i sædelighedsforbrydelser. Derudover skal politiet efteruddannes, så problemet tages lige så alvorligt som øvrig sædelighedsforbrydelser alle steder.

Og så skal der sættes massivt ind i skoler og på ungdomsuddannelser - og også i forhold til forældrene - for at oplyse og debattere problemets omfang. Og ikke mindst for at forebygge det! Det sidste er nok det allervigtigste.

Foto: FT/Steen Brogaard | Naser Khader er medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti.

Naser Khader, retsordfører for Det Konservative Folkeparti


Hvad er jeres holdning til denne problemstilling?

Vores justitsminister Søren Pape (formand for Det Konservative Folkeparti, red.) kom i november med et udspil om hævnporno, hvor der blev sat en del initiativer i gang, herunder også en kortlægning af problemstillingen, der viser, at det er et udbredt problem. Mange betragter det som drengestreger, men det er ikke drengestreger det her, det er kriminelt!

Jeg tager det dybt alvorligt, og jeg ved også, at min 16-årige datter og hendes veninder snakker meget om det, og jeg kan høre på hende, at det er godt, at der skal lovgives på området. Det, der sker inden for hjemmets fire vægge, er privat. Begge parter skal samtykke, hvis noget skal deles.

Hvad ønsker I af konkrete tiltag, der skal ske på området?

Jeg mener, at straffen bør skærpes endnu mere, end vi gjorde i november, fordi det kan have nogle fatale konsekvenser for dem, der bliver udsat for det. Det gør også, at man kommer til at se mere alvorligt på sagerne. Vi har ikke et konkret tal på hvor meget, den skal stige, men det er vigtigt, at loven laves om. Når retssagerne kører, skal det også laves sådan, så ofrene skal skånes for at få det hele flashet igen.

Det er et nyt fænomen det her. Siden november har vi gjort erfaringer, som vi tager til efterretning, også i forbindelse med skærpelse af loven.

LÆS OGSÅ: Nøgen på nettet

Foto: FT/Steen Brogaard | Søren Søndergaard er medlem af Folketinget for Enhedslisten.

Søren Søndergaard, medlem af Retsudvalget for Enhedslisten


Hvad er jeres holdning til denne problemstilling?

Det er et kæmpe stort problem, så jeg vil i hvert fald ikke være med til at sige, at bare vi får højere strafferammer, så er alt løst. Det er en kæmpe stor udfordring, som kræver forskellige tiltag, der også gælder forebyggelse.

Hvad ønsker I af konkrete tiltag, der skal ske på området?

Vores forslag er, at der skal laves en særlig paragraf i straffeloven, som omhandler dette. Der er love i dag, som disse sager kommer ind under, men når det skal have sin helt egen paragraf, er også et spørgsmål om at synliggøre det. Efter vores opfattelse er det i høj grad også en diskriminationslovgivning. Det er noget, som kan ramme mænd, men det rammer jo først og fremmest kvinder, og det er et redskab, der bliver brugt mod kvinder. Så det handler også om ligestilling, og det skal ind på linje med andre former for krænkende adfærd, der primært er rettet mod kvinder, som voldtægt osv. Og så ønsker vi også, at strafferammen skal hæves.

Men der skal også sættes mere fokus på det. Det er klart, at forældre har et ansvar, men vi kommer ikke udenom, at der skal være skemalagt seksualundervisning i skolerne, som også omfatter den form for seksualiserede krænkelser. Det skal også tages op i andre sammenhænge, som i Danskundervisningen og når man underviser i IT og i adfærd på nettet.

Det skal sættes på dagsordenen dér, hvor drengene og pigerne mødes, og der skal gøres op med, hvad er er smart og ikke smart, hvad er er acceptabelt og ikke acceptabelt. Det er klart, at når der er nogen, som vil vise de billeder, er det fordi, der er nogen, der på en eller anden måde synes, det er interessant. Men hvis de bliver mødt med en mur af fordømmelse, så stiller det sig anderledes.

Når vi så snakker politiet og det offentlige, så er det i ligeså høj grad de gamle, som skal opdrages. Vi ved fra andre eksempler i dag, at der stadig er en tilbageholdenhed overfor disse sager. Jeg håber og tror på, at der i dag er flere politifolk, der er opmærksomme på det og gøre noget ved det, men til gengæld er problemets omfang jo eksploderet i kraft af mobiltelefoner og sociale medier.