Hvilken rolle har dit barn i hierarkiet?
Foto: Nimastock Piger bliver ofte det sociale lim i en gruppe.

Hvilken rolle har dit barn i hierarkiet?

I enhver børnegruppe skal nogen bestemme og andre indordne sig. Det er i orden, også selv om dit barn ikke lige bestemmer - måske er han ikke typen!

Fakta om børns roller

  • Et barn bliver leder, fordi resten af børnegruppen bakker det op.
  • At være en god leder i en gruppe indebærer en masse ansvar – det er ikke for alle.
  • Forvalter lederen ikke sin rolle godt nok, vil et andet barn indtage førerpladsen.
  • Der kan godt eksistere forskellige hierarkier i forskellige sammenhænge.
  • Børn trives med forskellige roller, så acceptér dit barns rolle i hierarkiet, hvis det trives.
  • Hvis dit barn er ked af sin rolle i hierarkiet, kan du hjælpe det frem til en anden rolle.

Har du bemærket, at det altid er de samme børn, som bestemmer, og de samme, som indordner sig i dit barns børnehave? Så er alt sandsynligvis, som det skal være. I stort set alle børneflokke hersker nemlig en kejser eller kejserinde, som har en højrehånd ved sin side og en flok arbejdere under sig. Det er helt normalt, og faktisk er gruppen afhængig af rangordenen – hierarkiet – for at kunne fungere.

LÆS OGSÅ: Søskenderækken: Ældst, yngst eller midtimellem?

Så længe der er tale om et demokratisk hierarki, er det godt for børnene, at de kender deres rolle i forhold til hinanden. Gruppen er afhængig af, at hierarkiet er på plads, og at der er respekt for hver enkelt barn, uanset hvilken rolle det har, forklarer Winnie Haarløv, der er psykoterapeut, forfatter og tidligere skolelærer.

Børnene befinder sig i hierarkiet på præcis samme vilkår, som vi voksne er på vores arbejdsplads og alle mulige andre sammenhænge. Derfor skal vi ikke opfatte børns hierarki som noget negativt, mener hun.

– Mange voksne lider af hierarki-forskrækkelse – især når det drejer sig om deres egne børn. Men det er en uopnåelig ønskedrøm, at der ikke må være hierarkier blandt børn. Kollektiv ledelse fungerer jo ingen steder – heller ikke blandt børn, siger Winnie Haarløv.

Bliver aldrig konge

Selv om du som forælder måske helst ser, at dit barn bestemmer meget i gruppen, så er det ikke den eneste “gode” rolle at have. Winnie Haarløv sammenligner hierarkiet med et bistade, hvor dronningen nok er nummer et, men samtidig er dybt afhængig af sine hjælpere og flokken af arbejdere.

– Alle har en vigtig plads, der er med til at sikre, at gruppen fungerer, og det er lige så godt at være arbejder som at være dronning. Det er også fint at være dronning, men ikke nødvendigvis det bedste, for det kan være en stor byrde at være leder og også ensomt, fordi man mangler ligesindede, forklarer Winnie Haarløv.

– Prøv at se godt og grundigt på dit barn, inden du får lederambitioner på hans vegne – for måske er han slet ikke gearet til at bestemme? Winnie Haarløv møder mange forældre, der helst ser deres barn på toppen af pyramiden, men glemmer at tænke på barnets personlighed.

– Et skrøbeligt barn, som er lidt tilbageholdende eller indadvendt af natur, bliver aldrig konge i en gruppe. Det skal forældre acceptere. Man skal anerkende, at barnet måske har det bedst i mængden ved at gøre noget godt for sine ligemænd – arbejderne – og ikke ved at være den, der sidder på tronen, siger hun.

Du skal med andre ord ikke være ked af det, hvis dit barn ikke lige bliver konge eller dronning i sin klasse eller børnehavegruppe. Det kræver styrke, for kongen eller dronningen risikerer let at blive ensom, mens kronprinserne (og -prinsesserne) og arbejderne har hinanden at støtte sig til. Kongen eller dronningen har måske meget magt i klassen, men skal også kunne tåle, at der måske er en anden konge på fodboldholdet eller på fritidshjemmet.

Der stilles store krav til kongen

– Børn kan nemlig godt have forskellige roller i forskellige børnegrupper og lære at være fleksible. Hvis den dreng, der er konge i klassen, giver et andet barn plads til at være konge på fodboldholdet, får han en ligesindet og bliver knap så ensom. Det er rigtigt godt for en ledertype at have en anden leder som ven, forklarer Winnie Haarløv.

En god hersker skal gøre sig fortjent til pladsen. Han viser gruppen tillid og rummelighed, inspirerer de andre og sørger for, at de føler sig trygge. En god leder vil også hjælpe dem, der er nødlidende i hierarkiet, og han er nødt til at lytte til sine undersåtter, for ellers risikerer han at blive væltet, mener Winnie Haarløv. Ifølge Winnie Haarløv har en god leder blik for hvem af de andre, der er gode til hvad. Lederen kan for eksempel sige til en af de andre i gruppen, at “du skal ikke give bolden op, for du er dårlig til at gribe. I stedet skal du stå nede bagved på rundboldbanen – det er du meget bedre til”.

– Som regel vil det andet barn være glad for at blive anerkendt for at være god til noget andet end at gribe og kaste, og på den måde fordeler kongen pladserne i forhold til børnenes styrker og svagheder.

Læs også: 9 erkendelser om opdragelse

En dårlig dronning skal stoppes

Som udgangspunkt er hierarkiet altså ikke af det onde. Men der kan være børn i lederrollen, som opfører sig egoistisk og ikke formår at få gruppen til at fungere.Hvis gruppen har en konge eller dronning, som ikke er blevet ordentligt “næret” hjemmefra, som kun er leder for sin egen skyld, og som ikke har blik for sin gruppe, er hun en dårlig leder. Og da bør de voksne skride ind og lære hende at behandle gruppen på en ordentlig måde, mener Winnie Haarløv.

Ifølge hende er det nemlig oftest hos dronningen eller kongen, at problemet ligger, hvis en gruppe ikke fungerer.

– Her er det vigtigt, at forældregruppen kan tale om, hvordan børnenes roller er i forhold til hinanden, som for eksempel at dronningen i klassen ikke udnytter sin rolle ordentligt, siger Winnie Haarløv.

Ingen leder kan lede nogen, der ikke vil ledes, og en dårlig leder er konstant i risiko for mytteri. For selv om det er svært, kan børnene godt vælge en anden som konge. Forudsætningen for det er, at de enkelte børn får støtte hjemmefra til at turde stole på, at alle har ret til at have deres egen mening. Det er vigtigt, at børnene ikke lader sig true, intimidere eller dominere af lederen.

– Lederens position er også udsat, hvis der kommer en ny ledertype ind i klassen, for den nye elev vil nærmest automatisk gå efter lederposten – især hvis den eksisterende leder ikke er respekteret og populær, forklarer Winnie Haarløv.

Hvis dit barn ikke trives

Hvis et barn har det dårligt i sin gruppe, vil det sjældent have mod til at gøre oprør eller indsigelser mod lederen. Alligevel fraråder Winnie Haarløv, at du uden videre flytter dit barn til en anden skole eller børnehave, hvis det ikke trives med sin rolle.

– Som regel flytter nissen med. De fleste børn vil tænke, at de er blevet flyttet, fordi der var noget galt med dem. De vil føle, at det er deres egen skyld, og der er stor risiko for, at de blot indtager den samme gamle rolle i den nye gruppe, siger hun.

Før du vælger at flytte barnet, er det derfor en god idé at hjælpe det med at forandre sin rolle i den eksisterende gruppe.Prøv at få barnet til at tegne en pyramide over, hvem der bestemmer i gruppen, hvem der er venner, og hvem der holder sammen med hvem. Det er med til at give både dig og dit barn et overblik over hierarkiet.

– Ud fra tegningen kan man så snakke om, hvordan barnet synes, pyramiden burde se ud, om det ville være bedre, hvis en anden var konge, og om barnet selv ønsker en ny plads i pyramiden, foreslår Winnie Haarløv.

En ny rolle i hierarkiet

Som forælder kan du godt arbejde med dit barns plads i forskellige hierarkier, selv om meget afhænger af barnets personlighed. Grundpersonligheden – for eksempel om barnet er indadvendt eller udadvendt – kan du ikke ændre på, men du kan arbejde med barnets tillærte egenskaber, forklarer Winnie Haarløv.

– Vi har alle sammen nogle forsvarsstrategier, eksempelvis at være genert, perfektionistisk, have let til vrede eller være konfliktsky, som ikke er medfødte, og dem kan man godt forsøge at ændre, siger psykoterapeuten.

For eksempel kan du hjælpe dit barn med at håndtere konflikter og sætte ord på sin vrede i stedet for at trække sig tilbage, når bølgerne går højt: Du kan godt forklare dine børn, at deres handlinger kan skabe enten nærhed eller distance, alt efter hvordan de reagerer og opfører sig over for de andre børn, forklarer Winnie Haarløv og uddyber:

– Efterhånden som børn finder ud af at tage ansvar for deres følelser og giver udtryk for dem, bliver det også lettere for dem at forandre deres rolle i børnegruppen, hvis ikke de føler sig godt tilpas.

Drenge kæmper – piger skaber nærhed

Selv om de fleste børnegrupper har et hierarki, er der forskel, når det kommer til pige- og drengegrupper. Det ligger i arketypen og i det biologiske instinkt, at en mand skal være i stand til at”pisse sit territorium af”, og det er noget, drenge øver sig i, fra de er helt små, siger psykoterapeut Winnie Haarløv.

– De kæmper om, hvis far der er stærkest, og accepterer, at der er en, der vinder. Mens drenge synes, det er fedt at vinde, har piger det sværere med den rolle. De er tilbøjelige til at undskylde og glatte ud, hvis de vinder over de andre.

Ifølge Winnie Haarløv er det sjældent, at der ikke findes et hierarki blandt drenge. For drenge prøver sig selv af i forhold til hinanden, indtil de har fundet ud af hvem, der er alfahannen (den førende han i en dyreflok, red.). Men drenge uden indbyrdes hierarki forekommer dog i sjældne drengegrupper, hvor de rækker ud efter hinanden i stedet for hver især at markere territorium.

– Drengegrupper uden hierarki opfører sig faktisk som piger, der jo ofte er gode til at tage sig af hinanden, siger Winnie Haarløv.

Piger fungerer ofte som det sociale lim i en gruppe; de sørger for, at alle har det godt og lægger vægt på sammenholdet.

– Især mindre pigegrupper kan fungere stort set uden et hierarki. De tager sig af hinanden og prøver at skabe nærhed. men når pigegruppen bliver større, opstår der ofte noget hierarkisk imellem dem, forklarer Winnie Haarløv.

LÆS OGSÅ: Konflikter mellem søskende kan faktisk være lærerigt

LÆS OGSÅ: Forstå dit barns valg af venner

LÆS OGSÅ: ”Tiki skal lære, at verden ikke kun drejer sig om hende.

Se, hvad vi ellers skriver om: Børnehave, Udvikling og Børnepsykologi