Bi i lavendel

Foto: Getty Images Lavendel er blandt de mest populer stauder blandt bierne.

Sådan skaber du en bi-venlig have

Bier er nyttedyr, der spiller en vigtig rolle, hvis du sikre dig smukke blomster, røde jordbær og søde frugter i haven. Desværre er bierne på tilbagetog over hele verden og det kan få alvorlige konsekvenser for plantelivet og fødevareproduktionen. Se her hvordan du gør din have mere bi-venlig og lokker flere bier til.

Bier og blomster hænger uløseligt sammen. De mange blomster i haven bruger pollen og nektar til at lokke bierne til, og til gengæld bestøver bierne blomsterne i din have i sin iver for at samle nektar og pollen. På den måde sikrer du dig, at blomsterne udvikler sig til dejlige frugter, bær og frø. Desværre trives bierne dårligt og bi-bestanden er de seneste år svundet betydeligt, hvilket bl.a. skyldes pesticider, klimaforandringer og tab af habitat, og de svære livsbetingelser kan i sidste ende gå ud over verdens fødevareproduktion.

Faktisk har bierne det så skidt, at tal for Danmarks Biavlerforening viser, at dødeligheden blandt bier er vokset de seneste fem år, og omkring hver femte bi-familie er død i løbet af vinteren. Heldigvis kan du nemt gøre din have mere bi-venlig og faktisk er det en win-win. For ved at gøre din have mere interessant for vilde bier, skaber du samtidig mere spændende forhold for mange af naturens andre nyttedyr og insekter fx sommerfugle.

6 tips til en mere bi-venlig have:

1. Lad ukrudtet stå

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men vil du tiltrække flere bier, kan det være en rigtig god ide at lade ukrudtet være og lade haven gro lidt vildt, da ukrudtsplanter tiltrækker mange bier. Drop fx et stykke af græsplænen til fordel for et område med vilde, udsåede et- og toårige blomster. Bierne kan nemlig ikke lide en have, der er alt for strømlinet. Sørg desuden for at bierne har adgang til vand fx et fuglebad eller en spand med vand, så de kan suge vand til sig.

2. Udskyd græsslåningen

I græsplænen vokser der ofte masser af blomster som bellis, blåviolette bruneller, mælkebøtter og kløver. Disse blomster er fyldt med nektar og tiltrækker derfor masser af bier. Så lad med god samvittighed græsset gro og slå det lidt sjældnere.

3. Klip bi-venligt

Først på sommeren har vi ofte travlt med at klippe hækken, men hvis du klipper den, inden den når at blomstre, får bierne ikke gavn af de mange blomster i hækken. Hold også igen med at trimme alt i og omkring din have. Ved overdreven klipning og trimning fjerner du nemlig også muligheden for, at bierne kan finde føde og redepladser.

4. Lad haven rode lidt

Det er vigtigt ikke at rydde for pænt op i haven. Jo mere steril din have er, desto mindre liv er der. Bier yngler blandt andet i visne grene, hule træstammer og små sprækker mellem sten. Efterlad derfor dine visne planter og stængler i haven og lav små stenbunker eller stensætninger rundt omkring. Placer bunkerne et sted i haven, hvor der er halvskygge og undgå direkte sol. Lav også områder med bar og eventuel sandet jord, hvor særligt jordboende bier kan bygge bo, og hvor de kan overvintre i ly for kulden om vinteren. Hvis din er meget pæn og ryddelig, kan du eventuelt kompensere ved at bygge et bi-hotel af bambusrør, kviste og andre hule stængler samt sten m.m.

5. Fyld haven med nektar

Vil du skabe en have, der lokker bierne til, gælder det om at fylde haven med så meget nektar som muligt. Plant bi-venlige planter med et højt indhold af pollen og nektar som supplement til havens øvrige planter. Sæt fx ekstra planter i dit eksisterende staudebed, plant flere krydderurter som timian og merian i køkkenhaven eller blandt dine øvrige blomster, og plant flere træer og buske i havens randområder. Når du vælger planter, så sørg for at blomstringsperioden er så lang som muligt og plant masser af blomster, der blomstrer fra det tidlige forår til helt hen til eftersommeren, hvor de fleste bier går i hi.

6. Undgå sprøjtemidler

Selvom de sprøjtemidler, som kan købes i havecentre og på planteskoler er stærkt reduceret, så er det stadig muligt af købe rundt omkring. Rigtigt mange sprøjtemidler er skadelige for bier. Det gælder således ikke kun insektmidler, men også en lang række svampe- og ukrudtsmidler.

Bi-venlige planter til haven

Du kan tiltrække mange bier til haven ved at plante bi-venligt. Altså planter og træer med et højt indhold af pollen og nektar. Se her hvilke træer, planter og buske, der særligt lokker bierne til.

Træer & buske:

Bier er særligt vilde med træer og buske som pil, hassel, liguster og hvidtjørn, der giver rigelige mængder pollen og nektar. Også frugttræer, der er rige på blomster i foråret, er en god fødekilde for bierne. Det gælder bl.a. blomme-, æble-, pære- og kirsebærtræer. Der findes mange forskellige frugttræer, der kan plantes selv i små haver eller i krukker. Ligesom frugttræer er de fleste bærbuske også rige på nektar. De blomstrer i samme periode som frugttræerne, men du kan også få bærbuske, der blomstrer helt hen i juli. Nogle af de bedste bærbuske for bierne er hindbær, brombær, blåbær, solbær, ribs og stikkelsbær, ligesom jordbær også er blandt biernes favoritter.

Stauder:

Der findes et hav af bi-venlige flerårige blomster og stauder, der blomstrer på forskellige tidspunkter fra vinter og langt hen på sensommeren. Blandt de mest populære blandt bierne er julerose, kodriver, ærteblomst, blåklokke, kæmpe jernurt, kornblomst, vortemælk, solsikke, stokroser, løvemund, skt. hansurt, torskemund, kattehale, stenurt og lavendel.

Løg & knoldplanter:

Erantis, krokus, hyacinter, vintergæk og påskeliljer en tidlige blomstrende løgplanter. De er rige på pollen og står allerede med smukke blomster sidst på vinteren og i det tidlige forår og giver dermed bierne mad allerede fra januar måned.

Krydderurter:

Krydderurter som mynte, merian, purløg, oregano, timian, purløg og salvie er gode bi-planter og samtidigt smager de fantastisk i maden. Anlæg en lille køkkenhave med overvintrende krydderurter, der blomstrer i det tidlige forår og giver mad til de sultne bier. Krydderurter trives også godt i krukker på altanen eller i højbede.

Afhjælp boligmanglen blandt bierne og byg et bi-hotel

Mange har stor fornøjelse af at sætte fuglekasser op og følge med i fuglenes liv. Men du kan også sætte redekasser op til de vilde bier. På den måde kommer du tæt på dem samtidigt med, at du hjælper bierne med en bolig, hvor de kan overvintre og opfostre deres unger i sommerhalvåret.

planbi.dk og bivenlig.dk kan du få masser af tips og tricks til, hvordan du nemt bygger dit eget bi-hotel.

Kilder: Bivenlig.dk, biavl.dk, haveselskabet.dk og bolius.dk

Se, hvad vi ellers skriver om: Have, Planter og Blomster

610x200_woordy_knap2.jpeg