Blåmejse

Foto: Erik Borch Skovspurven kan nemt forveksles med gråspurven, men den er mindre og adskiller sig fra gråspurven ved mønstret ved hovedet.

Spot fugle i haven: Her er de 11 mest almindelige

Der er ikke noget dejligere end fuglekvidder i haven. Og selvom der er flest fugle i haven, når vejret bliver lunere, så kan du sagtens tiltrække masser af sjældne og smukke fugle året rundt.

Året rundt giver fuglene liv og energi i haven, og samtidig hjælper de med at fange skadedyr. Ud af de cirka 190 faste ynglende fuglearter i Danmark, kan cirka 40 træffes som almindelige arter i haverne.

Hvilke fugle, der besøger din have, afhænger blandt andet af, hvor i landet du bor, og hvilke træer og buske, der findes i haven. Men faktisk kan du også tiltrække mange forskellige arter ved at indrette haven med en bred varieret vifte af træer og buske, som fuglene kan lide.

11 af de mest almindelige fugle i haven

Fugle om vinteren og efteråret: 

Her er nogle af de fuglearter, der hyppigt besøger danske haver i de kolde måneder.

Gråspurv

Foto: Erik Borch

1. Gråspurv

De små gråspurve ses hyppigt i byerne, men lever også i haverne. Hannen kendes på den grå stribe over panden og ned ad nakken samt den sorte ”hagesmæk” foran på brystet. Hunnen derimod er gråbrun med lyse striber ved øjnene. Om sommeren er gråspurvens næb sort, hvorimod det er gulligt om vinteren. Gråspurven lever af insekter, frø og korn.

Musvit

Foto: Erik Borch

2. Musvit

Musvitten er den største i mejsefamilien. Hannen og hunnen har ens farver og er kendetegnet ved det sorte og hvide hoved, en gulgrøn overside samt det gule bryst. Begge har et sort ”slips” ned ad brystet. Den kan findes i hele Danmark og foretrækker løvskov og haver. Musvitten spiser både insekter og smådyr samt frø og frugt.

LÆS OGSÅ: Forkæl havens fugle med hjemmelavet fuglefoder

Blåmejse

Foto: Erik Borch

3. Blåmejse

Blåmejsen er en af de mindre mejser, som er meget almindelig herhjemme. Den kendes på sin blå kalot, de blå vinger og hale og den gule underside. Blåmejsen trives året rundt i Danmark og bor meget gerne i redekasser. Den lever hovedsageligt af insekter om sommeren og mest af plantefrø, bog og nødder om vinteren.

Rødhals

Foto: Erik Borch

4. Rødhals

Rødhalsen kaldes også Rødkælk på grund af dens rustrøde bryst. Fuglen er almindelig i Danmark og ses bl.a. i skov, parker og haver. Den overvintrer i Sydeuropa og Afrika, men bliver i Danmark i milde vintre. Den lever typisk af insekter og smådyr samt af resterne fra andre fugles frådseri.

Skovspurv

Foto: Erik Borch

5. Skovspurv

Skovspurven kan nemt forveksles med gråspurven, men den er mindre og adskiller sig fra gråspurven ved mønstret ved hovedet. Den er karakteristisk ved sin flotte brunlige og kobberfarvede fjerdragt, og både hannen og hunnen har en ensfarvet brun kalot på hovedet og en hvid ”kind” med en sort plet. Den ses tit i parker og haver samt i åbne landskaber som fx skovbryn. Skovspurven lever af edderkopper, frø og insekter.

Solsort

Foto: Erik Borch

6. Solsort

Solsorten er den mest almindelige drosselfugl. Den lever oftest i det østlige Danmark og ses i skov men er typisk i haver. Hannen er skinnende sort med orange næb, mens hunnen er brun med sort næb. Solsorten lever herhjemme året rundt, men kan finde på at trække sydpå, hvis vinteren bliver for hård. Solsorten foretrækker orme, småkryb, bær og frugt og holder især af æbler.

LÆS OGSÅ: Pas på havens giftige bær. Disse bær skal du passe på, hvis du har små børn

8 tips: Sådan lokker du flere fugle ind i din have

  1. Få haven til at minde om et skovbryn.
  2. Plant træer og buske. Særligt nøddebuske, bærbuske samt frugttræer er populære hos fuglene. Sørg for at der er variation af planter og gerne arter, der naturligt hører til i Danmark.
  3. Plant tætte buskadser og tornede planter, der er perfekte til at bygge rede i. Stedsegrønne planter er populære, for så har fuglene et sted, hvor de kan gemme sig, især om vinteren. 
  4. Sørg for skjulesteder. Nogle fugle bygger rede i naturlige huller i træerne. Sæt evt. fugle- og redekasser.
  5. Lad et hjørne af haven stå uplejet hen, gerne med lidt kvas og grene.
  6. Sørg for at der er vand i haven.
  7. Undgå sprøjtemidler, der slår insekter og andre smådyr ihjel.
  8. Sæt et foderbræt op og giv fuglene mad i vinterhalvåret.

Fugle om foråret og sommeren

Her er nogle af de fuglearter, der hyppigt besøger din have i de lune måneder.

Bogfinke

Foto: Erik Borch

7. Bogfinke

Bogfinkehannen kendes på dens rødbrune underside og ansigt, ligesom den har en blågrå kalot på hovedet samt hvide bånd på tværs af vingerne. Hunnen er mere afdæmpet i farverne og har ingen kalot. Bogfinken lever i byer, skov og haver og kan ses herhjemme hele året, men om efteråret trækker mange til Sydeuropa, hvor de overvintrer. Om sommeren lever den af insekter og smådyr og om vinteren mest af frø og frugt.

Gransanger

Foto: Erik Borch

8. Gransanger

Gransangeren er en almindelig ynglefugl herhjemme. Den overvintrer som regel i Sydeuropa eller Nordafrika, men i lune vintre kan den blive i Danmark. Dens fjerdragt er grågrønlig på oversiden og gråhvid på undersiden med lyse ben. Trods navnet lever den mest i løvskove og blandet skov, men også i haven. Dens føde består især af insekter samt edderkopper.

Grønirisk

Foto: Erik Borch

9. Grønirisk

Hannen er olivengrøn på oversiden, hvorimod hunnen er brun. Begge har de en fin gulgrøn farve på undersiden samt gule pletter på vingerne og et karakteristisk kraftigt, kort næb. Ses overalt i parker, på kirkegårde, i haver og på strandenge og bliver i Danmark vinteren over. Dens foretrukne føde er frø, knopper og bær.

Gærdesmutte

Foto: Erik Borch

10. Gærdesmutte

Gærdesmutten er Danmarks næstmindste fugl. Hunnen og hannen er ens og kan kendes på den rustbrune farve og den oprette hale. Gærdesmutten yngler fortrinsvist i løv- eller nåleskov men lever i større parker, haver og lign. Dens føde består typisk af insekter, særligt biller og edderkopper.

Stær

Foto: Erik Borch

11. Stær

Stæren er overvejende sort med blå, grøn eller lilla skær. Om vinteren er næbbet gult, og om vinteren er det sort. Den er meget almindelig og udbredt både i løvskov, i haver og byer. Den lever af orme, insekter og snegle om vinteren og om sommeren af bær og frugter, herunder hyld, kirsebær samt mirabeller.

Kilder: Naturportalen, fugleihaven.dk, havensfugle.dk, Dansk ornitologisk selskab,
bog: ”Tæt på havens fugle” af Erik Borch

Se, hvad vi ellers skriver om: Have

610x200_woordy_knap2.jpeg