Alkoholmisbrug
SPONSORERET indhold

Unges drukkultur kan føre til alkoholisme

Vi kender stereotypen. Alkoholikeren: Den 45-årige mand, der sidder alene på bænken. Op af posen hiver han en guldøl, som han erfarent knapper op.

Af: Louise Gade Foto: Peter Ravnsborg, Mumilab
02. jul. 2012 | Sundhed | ALT for damerne

Men der er bare det ved det, at i dag er halvdelen af landets knap 200.000 alkoholikere under 30 år, vurderer eksperter.

Den tendens mærkes på Majorgården – en del af Behandlingscenter Tjele, som er landets største behandlingscenter for alkoholikere.

"Over de senere år er der helt klart sket et fald i vores patienters alder. For ti år siden var de fleste omkring 50 år, men nu kommer der flere og flere i 30'erne og 20'erne. Og lige nu har vi faktisk også en lille overvægt af kvinder, hvilket er helt usædvanligt," siger Anne-Margrethe Overgaard, behandlingschef på Majorgården.

Massivt alkoholforbrug er kimen til afhængighed
De har med succes behandlet blandt andre en pige på bare 24 år. Anne-Margrethe Overgaard forklarer, at det for yngre alkoholikere starter tidligt med et temmelig massivt alkoholforbrug, der lægger kimen til den afhængighed, de til sidst må i behandling for.

"Forklaringen er ganske enkelt, at vi i dag begynder at drikke tidligere og i større mængder. Jo yngre, du er, når du starter, jo nemmere har du også ved at udvikle en afhængighed, hvis du har tendens til det. Livet i 20'erne og 30'erne er præget af usikkerhed, forandringer og afgørende valg for fremtiden, og midt i det finder nogle unge en tryghed i alkoholen," forklarer Anne-Margrethe Overgaard.

AA: Misbrugerne bliver yngre
Hos det landsdækkende fællesskab af anonyme alkoholikere, AA, har man også mærket, at misbrugerne bliver yngre.

"Det er klart en tendens, vi mærker, når vi mødes i landsdækkende fora. Deltagerne på møderne bliver yngre – og opfattelsen hos telefonvagten er den samme," siger Lene, talsmand fra netværkets informationsgruppe.

Læs også: Dagbog fra en uge uden alkoholMisbrug rammer alle typer
Anne-Margrethe Overgaard fra Majorgården slår fast, at de yngre alkoholikere kommer fra alle samfundslag og ofte er "godt begavede unge mennesker", hvis drikkeri har taget overhånd.

"Der bliver drukket intenst på landets videregående uddannelser med både fredagsbarer, rusture og fester hver weekend. Det starter typisk med, at weekenderne bliver forlænget, så der også skal festes og drikkes torsdage og søndage. Lige så stille tager det overhånd. Kendetegnende for de yngre alkoholikere er, at de har levet et uforpligtende liv med masser af fest og alkohol før i tiden. De kan de have svært ved at slippe, når de står med børn og et fuldtidsjob" siger Anne-Margrethe.

Det er Leon fra Anonyme Alkoholikere enig i:

"Jeg hører de yngre misbrugere forklare, at jo tidligere de har fået smag for virkningen, jo tidligere har de også mulighed for at udvikle alkoholisme," siger han.

Andelen af unge i misbrugsbehandling er altså steget. Og det på trods af, at det generelle forbrug af alkohol blandt unge er faldet de seneste par år.

"Det ændrer ikke på, at vi stadig er europamestre i druk herhjemme, og selvom de unge generelt ikke drikker så meget som tidligere, er der tilsyneladende flere, som går til yderligheder og ender i et decideret misbrug. Alkohol er meget tilgængeligt, og fordi der er bedre oplysning og fokus på det, bliver flere motiverede til at søge behandling. Og det er positivt. Det er vigtigt at få gjort noget ved det, for der er hjælp at hente," lyder et fra Anne-Margrethe Overgaard.

Læs også: Maks. 7 genstande om ugen

Drikker du for meget?
Ud over at tælle genstande kan du ved at besvare disse ni spørgsmål finde ud af, om du drikker for meget alkohol.

1. Finder du tit på en undskyldning for at få et glas vin eller en øl?
2. Har du lovet dig selv ikke at drikke i f.eks. en uge, men har ikke kunnet holde det?
3. Har nogen sagt, at du drikker for meget?
4. Har du drukket et glas vin eller en øl i skjul for at undgå ballade med familien?
5. Har du svigtet aftaler med dine børn, fordi du har drukket?
6. Har du haft sygedage på grund af tømmermænd?
7. Skal du drikke mere end tidligere for at blive påvirket?
8. Bliver du fuld til fester, selvom du har besluttet ikke at drikke for meget?
9. Drikker du nogensinde så meget, at du har svært ved at huske, hvad der skete?