Forstå dine barselsrettigheder
SPONSORERET indhold

Den store guide til barselsorlov

To streger og første scanning er vel overstået, og nu begynder du at tænke på barsel. Men hvad har du ret til, og hvad skal du huske? Få den ultimative barselsguide her.

Af: Ida Fabricius Bruun Foto: Getty Images
15. jan. 2021 | Børn | Vores Børn

Det er ikke kun barnevogn, børneværelse og din fremtidige mor-rolle, du skal tage stilling til, inden dit barn kommer til verden. Din barselsorlov skal planlægges og beregnes, så du og barnets far kan få ro og tid til at være sammen med jeres lille ny. Men det kan være en jungle at gennemskue regler og lovgivning.

Vi har allieret os med afdelingschef for barselsområdet hos Udbetaling Danmark Janne Hovgaard Kruse, og i det følgende giver hun en gennemgang af gældende barselsregler.

Ifølge Janne Hovgaard Kruse skal du først undersøge, hvad du har ret til og tænke over så tidligt som muligt, hvordan I gerne vil have, jeres barsel skal se ud.

Ifølge barselsloven har alle nybagte familier som minimum krav på 52 ugers orlov med dagpenge, hvis du opfylder det, der hedder beskæftigelseskravet – det vil sige, at du er i arbejde eller er ledig og får dagpenge fra en A-kasse. Hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet, har du ikke retten til at få udbetalt barselsdagpenge, og din arbejdsgiver kan ikke få refusion.

På ”min barsel” på borger.dk kan du se en status på din orlov. Denne status er et udtryk for, hvor meget der er afholdt af den samlede barselsorlov. Den er ikke et udtryk for, at du har retten til den resterende orlov.

LÆS OGSÅ: Vi får dårlig samvittighed over kort barsel

Der er mange ansatte, der har ret til løn under en del af deres barselsorlov, og derfor er det vigtigt, at du som gravid og din partner tidligt tjekker jeres overenskomster og ansættelseskontrakter, så I ved, hvilke perioder I kan regne med fuld løn, og hvilke perioder I kan regne med at skulle på dagpenge.

Før fødslen

Det har du som minimum ret til
Ifølge barselsloven har du ret til graviditetsorlov i fire uger med dagpenge inden din termin. Det gælder, hvis du er ansat i en virksomhed, der ikke har en særlig overenskomst i forhold til barsel, hvis du er ledig på dagpenge eller er selvstændig. Du kan altid holde den barselsorlov, som du er berettiget til, men du skal opfylde beskæftigelseskravet for at få udbetalt barselsdagpenge og/eller at din arbejdsgiver kan få refusion. Ellers vil barselsorloven være selvfinansieret.

Ret til mere
En lang række private og offentlige arbejdspladser har aftaler om, at deres ansatte har ret til graviditetsorlov med løn i fire, seks og nogle steder helt op til otte uger inden termin. Derfor skal du altid tjekke din overenskomst og din ansættelseskontrakt. Hvis du er medlem af en fagforening, vil en konsulent kunne hjælpe dig. Ellers vil tillidsrepræsentanten eller HR-afdelingen på din arbejdsplads ofte kunne svare på spørgsmål om dine rettigheder.

LÆS OGSÅ: 10 trin: Fra barsel til job

Hvad skal du gøre i forbindelse med graviditetsorlov?

Senest tre måneder før din termin skal du fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid, og hvornår du skal på orlov. Tidligst på 1. fraværsdag kan din arbejdsgiver indberette dit fravær til Udbetaling Danmark, at du skal på barsel og søger refusion, som er den kompensation, arbejdsgiveren får fra det offentlige i den periode, hvor du har orlov med løn. Hvis du ikke har ret til løn under graviditetsorloven, skal du selv søge om at få barselsdagpengene udbetalt via et ansøgningsskema, som du får automatisk i din digitale postkasse/e-boks, når din arbejdsgiver har indberettet din barsel. De fleste arbejdspladser har styr på denne procedure, men hvis du arbejder på en lille arbejdsplads eller et sted, hvor de ikke har ret mange medarbejdere på barsel, kan det være en god ide at tjekke, om de har gjort det.

Graviditetsorloven bliver ikke trukket fra barslen

Man beregner din graviditetsorlovs start ud fra din terminsdato – men da det er de færreste børn, der bliver født på deres terminsdato, vil du ofte få enten flere eller færre dage, end det du har ret til. Disse dage bliver dog ikke regnet ind i din efterfølgende barselsorlov. Hvis du føder før din termin, betyder det altså ikke, at du har ret til ekstra dages orlov.

Hvis du bliver syg under graviditeten

Hvis du bliver syg under din graviditet med for eksempel bækkenløsning eller svangerskabsforgiftning, har du ret til at få barselsdagpenge indtil den dag, barnet bliver født. Det er din jordemor eller læge, der sygemelder dig, hvis der er risiko for dit eller barnets helbred. Herefter er det din arbejdsgivers ansvar at indberette det til Udbetaling Danmark, som udbetaler dagpenge til dig under sygemeldingen. En del arbejdspladser har dog overenskomster eller ansættelseskontrakter, der giver ret til fuld løn under sygdom.

LÆS OGSÅ: Er det en sygdom at være gravid?

Efter fødslen

Det har du som minimum ret til

Når du har født, har du ifølge barselsloven ret til 14 ugers barselsorlov med dagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravet. Dit barns far eller medmor har ret til to ugers fædreorlov med dagpenge, der skal afholdes i løbet af de første 14 uger efter fødslen. Efter de første 14 uger har I ret til at holde tilsammen 32 ugers forældreorlov. I kan dog forlænge de 32 uger med 8 eller 14 ugers orlov. Hvis I gør det, vil jeres samlede dagpengebeløb blot blive fordelt over den længere periode, så I får et lavere beløb i perioden.

LÆS OGSÅ: Guide: De første dage efter fødslen

Ret til mere

En lang række arbejdspladser har overenskomster, der giver dig ret til barsels- eller forældreorlov efter fødslen med fuld løn i en bestemt periode, og derfor skal du se nøje efter, hvad der står i overenskomsten eller i din ansættelseskontrakt. Din tillidsrepræsentant, HR-afdeling eller en konsulent i din fagforening kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan reglerne er.

Hvordan kan I dele?

De 32 ugers forældreorlov kan dit barns far eller medmor og du dele mellem jer, som I har lyst til, og I må også gerne holde en del af den samtidig – dog kan I højst holde 32 uger. Så hvis I for eksempel gerne vil holde 16 uger sammen, har I opbrugt al jeres forældreorlov. Ifølge barselsloven skal arbejdsgiveren give lov til den fordeling, I laver, hvis I melder den senest otte uger efter fødslen.

Hvor mange penge får du?

Opfylder du beskæftigelseskravet, og er du berettiget til barsel eller forældreorlov med løn, får du det samme i løn, som du gjorde før barslen i det antal uger, der står i din ansættelseskontrakt eller overenskomst. I uger, hvor du er på barsel eller holder forældreorlov med barselsdagpenge, bliver dagpengesatsen beregnet ud fra det antal timer, du er ansat om ugen og den timeløn, du er ansat til. Langt de fleste er ansat 37 timer om ugen til en timeløn, der er højere end 120,54 kroner (2021-sats), og det betyder, at de får 4.460 kroner (2021-sats) om ugen i dagpenge. Er du ansat færre timer eller til en lavere løn, vil din dagpengesats også blive lavere.
Er du ledig på dagpenge, vil du få udbetalt det samme i barselsdagpenge, som du får i almindelige dagpenge.

LÆS OGSÅ: Debat: Karrieremor eller hjemmegående – hvad er lykken?

Hvad skal du gøre?

Senest otte uger efter fødslen, skal du meddele til din arbejdsgiver, hvornår du vender tilbage til arbejdet. Hvis I vil dele de 32 ugers forældreorlov imellem jer, skal I begge sende en plan for, hvordan I vil dele den til begge jeres arbejdsgivere. Hvis du eller dit barns far er ledig på dagpenge, skal planen sendes til A-kassen.
Når du skal holde orlov med dagpenge, får du automatisk tilsendt et ansøgningsskema fra
Udbetaling Danmark. Her står der også, hvornår du skal have udfyldt og indsendt skemaet for at få dine dagpenge. Vær opmærksom på de breve, du modtager i din digitale postkasse/e-boks, da de kan kræve handling fra din side.
Barselsdagpengene bliver udbetalt den sidste torsdag i måneden til din NemKonto.

Brug noget af orloven til at arbejde på nedsat tid

For nogle familier kan det være rart at begynde hverdagen efter orloven på nedsat tid. I kan godt holde dele af de 32 ugers forældreorlov fleksibelt, så du for eksempel genoptager arbejdet på halv tid og bruger den resterende tid som orlov med dagpenge. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis arbejdsgiveren siger god for det – så det er ikke noget, du eller I har krav på at få lov til. Er det noget, du ønsker, er det en god ide at tale med din chef om det så tidligt som muligt – gerne allerede inden du går på graviditetsorlov, så han eller hun kan undersøge, om der kan findes løsninger, der gør det muligt at lave sådan en ordning. Hvis din arbejdsgiver siger god for det, laver I en såkaldt 'aftalebaseret genoptagelse’, som han eller hun melder til Udbetaling Danmark, der sørger for, at du får barselsdagpenge for det antal timer, du ikke arbejder.

Hvis I ikke holder al orloven

Hvis I ikke bruger alle jeres 32 ugers forældreorlovsuger, bliver de gemt, og I har ret til at bruge dem, når I vil indtil jeres barn fylder 9 år – hvis du opfylder beskæftigelseskravet på det tidspunkt. Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du vil holde gemt barselsorlov mindst 16 uger, før du gerne vil holde den. Vær særlig opmærksom på at en evt. forlængelse tidligere i barselsforløbet, kan gøre at du ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Hvis I skifter mening

Livet som ny familie kan være uforudsigeligt og uanset, hvor tjekkede I har været, kan der ske ting, der gør, at det, I oprindeligt planlagde, ikke holder stik. I kan godt lave om på den del af jeres barselsplan, der ikke er afholdt endnu, så I for eksempel kommer tilbage på arbejde tidligere end varslet, men I kan ikke forlænge barslen. Og så kan I kun lave fordelingen af de 32 uger om, hvis begge jeres arbejdsgivere giver tilladelse til det. 

Anbefalet til dig