Mor baby
SPONSORERET indhold

Nyt borgerforslag skal sikre fødendes rettigheder: ”Det skal være trygt og sikkert at bringe børn til verden”

Det nye borgerforslag vil sikre, at fødende bliver mødt med omsorg og støtte og ikke travlhed og forringede vilkår, som tilfældet kan være i dag, skriver initiativtagerne bag.

Af: Cille Lewinsky Foto: Getty Images
10. feb. 2021 | Børn | Vores Børn

I sidste uge gik cirka 1.300 jordemødre og studerende sammen i et åbent brev, direkte adresseret til formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S), hvor de krævede ”anstændige arbejdsvilkår”.

”Jordemødre siger op efter kun få år, og det er derfor jeg nu råber op – skulder ved skulder med en tredjedel af alle Danmarks jordemødre: I er ved at kvæle både os, kvinderne i vores varetægt og det fag, vi brænder for”, skrev jordemoder og brevets initiativtager, Stine Roswall blandt andet.

LÆS OGSÅ: Stine har været jordemoder i det offentlige og private: Så - skræmmende - stor er forskellen

Brevet kom ovenpå de seneste måneders historier om horrible arbejdsforhold for jordemødre og dårlige vilkår for fødende på landets hospitaler.

Nu har ni kvinder så fremsat et borgerforslag, der i skrivende stund har 9.945 underskrifter. 

I borgerforslaget skriver kvinderne, at de ønsker, at der fremover afsættes ”tilstrækkelig tid og ressourcer til at yde omsorg og støtte til fødende.”  

De mener, at besparelser og effektivisering på landets fødeafdelinger forringer vilkårene for de fødende, der ”lider under, at deres behov for professionel støtte og omsorg langsomt kvæles” og opfordrer derfor til, at der indføres følgende seks rettigheder til fødende og deres familier, så det atter bliver ”trygt og sikkert at bringe børn til verden”:

1. Ret til fødsels- og forældreforberedende undervisningsforløb i små hold efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

2. Ret til kontinuerlig jordemoderstøtte under graviditeten, fødslen og den første tid efter fødslen, i form af kendt jordemoderordning, hvor man følges af et mindre team af jordemødre gennem hele forløbet

3. Ret til at vælge mellem fødsel i hjemmet, på en fritstående jordemoderledet fødeklinik eller på hospital

4.  Ret til at vælge mellem at overnatte på fødestedet efter fødslen og få den støtte og omsorg, der er behov for, for at blive klar til at tage hjem eller at tage hjem med ret til opfølgende hjemmebesøg

5. Ret til individuel og personlig hjælp fra fødestedet hele døgnet til at komme godt i gang med amning, herunder overlevering fra fødested til sundhedsplejerske

6. Ret til koordineret og sammenhængende støtte og behandling ved komplicerede forløb, fysisk som psykisk

Uklart i dag

Som det er nu, har fødende ikke ret til fødsels- og forældreforberedende undervisning, de har ikke ret til en kendt jordemoderordning – kun nogle steder tilbyder det til sårbare gravide, og kun Region Sjælland tilbyder muligheden for at føde på en fødeklinik uden nogle former for brugerbetaling.

LÆS OGSÅ: ”Få faren ud NU!” er det sidste, jeg husker, inden narkosen satte ind…

Desuden er der stor forskel på, hvordan fødende behandles på hospitaler og i regioner landet over – særligt Region Hovedstadens fødeafdelinger har været kritiseret for yderst dårlige forhold. Blandt andet tilbyder Rigshospitalet ikke overnatning til fødende, og deres barselshotel er lukket.

Der er i dag ikke garanteret støtte til amning, selvom Sundhedsstyrelsen anbefaler det, og som udgangspunkt er der ingen kontakt mellem sundhedsplejerske og fødested eller sundhedsplejerske og den fødende inden fødslen.

"Overordnet er det i dag meget uklart for den enkelte, hvilke rettigheder de har og til hvad," afslutter initiativtagerne bogerforslaget med.

Borgerforslaget kører indtil den 7. august og skal have 50.000 underskrifter, før det bliver fremsat i Folketinget.

Anbefalet til dig