Skolestart
Drukner mit barn i en klasse med mange elever, eller trives han godt med mange skolekammerater? Foto: Colourbox

Er store eller små klasser bedst?

Er du bekymret over, om der er for mange børn i dit barns klasse? Eller er du i tvivl om, hvilken skole du skal vælge til dit barn – den med de små eller store klasser? Hør, hvad klassens størrelse betyder for dit barn.

Synes du, at 28 børn lyder af meget? Ville du være bekymret for, om dit barn lærte nok i en klasse med så mange børn? Der findes både klasser med 14 og 28 elever i Danmark. I gennemsnit går der 20,1 barn i en dansk folkeskoleklasse, oplyser Undervisningsministeriet. Der er fordele og ulemper ved både store og små klasser. Det fortæller Niels Egelund, professor og direktør for Center for Strategisk Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet. Selv er han dog ikke i tvivl: Både som forsker og forælder foretrækker han en klasse med 28 børn frem for en med 14.

Tid til det enkelte barn
Både dansk og international forskning viser, at eleverne i små klasser får en smule bedre udbytte af undervisningen, fortæller Niels Egelund. Alligevel er han fortaler for store klasser.

“Hvis man sænker klassestørrelsen fra 25 til 15, opnår man en forskel, der svarer til 0,3 i karakterpoint, og det er så lille en forskel, at vi reelt ikke kan se den,” siger han.

Med andre ord giver det næsten ingen forskel på børns karakterer, og det er ikke nødvendigvis dit barn, der får mere ud af undervisningen i en lille klasse.

Niels Egelund forklarer, at det primært er de svage børn – dem, der har indlæringsvanskeligheder, eller kommer fra socialt udsatte familier – der har fagligt gavn af små klasser, fordi læreren har mere tid til det enkelte barn.

Mere inspiration i store klasser
Der er også ulemper ved små klasser.

“I små klasser er der som regel for lidt dynamik, for meget kedsomhed og for få passende kammeratmuligheder til det enkelte barn,” siger Niels Egelund. Og hvis det bliver for kedeligt at gå i skole, går det typisk ud over de stærke børn – dem, hvis forældre har uddannelse og er socialt velfungerende. Disse børn bliver ikke inspirerede og motiverede til at tænke kreativt eller udfordre sig selv i en lille klasse.

“I en klasse med 25 børn er der flere spørgsmål, flere begavede indfald og pudsige forklaringer, der flyver rundt i luften. I sådan en klasse suger de stærke børn lærdom til sig i stedet for at sidde og kede sig,” siger Niels Egelund.

Børnene i den store klasse stimulerer altså hinanden og er med til at skabe en god dynamik og et godt læringsmiljø.

“Generelt kan man sige, at det er bedst for svage elever at gå i en lille klasse, mens stærke elever har størst fordel af at gå i en stor klasse,” siger han.

Store klasser er værst for læreren – læs videre på næste side>>

Værst for læreren
Det er læreren, der har de største udfordringer med en stor klasse.

“Lærerens arbejdsbyrde er væsentlig større. Ikke kun fordi der er 25 hoveder at forholde sig til i timerne, men også på grund af alt det, der foregår imellem timerne: Forældremøder, opgaverettelser og så videre,” siger Niels Egelund, der selv oprindeligt er uddannet lærer.

Så hvis dit barn skal til at begynde eller allerede går i en stor klasse, er det læreren, og ikke dit barn, du skal være bekymret for, understreger Niels Egelund.

Overvældende skolestart
Det kan dog være overvældende for dit barn at komme fra en lille tryg børnehavegruppe og starte i en børnehaveklasse med 25 børn. Nogle skoler vælger derfor at starte med tre små børnehaveklasser, som efterfølgende slås sammen til to større 1. klasser efter sommerferien.

“Det kan sagtens fungere at give børnene en blid start med små klasser i det første år, som man slår sammen til større enheder i 1. klasse. Selvfølgelig er der nogle sociale udfordringer i at skulle bryde klassen op igen, men det kan børnene sagtens klare”, siger Niels Egelund og tilføjer:

“Omvendt kan de også sagtens klare at starte ud med en stor klasse allerede fra første skoledag, for det er under alle omstændigheder en stor omvæltning at begynde i skole, men det er også noget af det, der gør det spændende.”

Store klasser er lige så rolige

Der er lige så meget arbejdsro i store klasser som i små klasser.

“Der er ikke mere uro i en stor klasse, end der er i en lille – modsat hvad man skulle tro. Det skyldes, at lærerne i store klasser er nødt til at anvende en strammere struktur. Det vil altid være irriterende, hvis der er to-tre urolige elever i en klasse, men det er skolens opgave at ‘tæmme’ dem, og en lang række skoler har indført lærerassistenter, hvor der er urolige og krævende elever,” siger han.

Sociale fordele i store klasser
Endnu en fordel ved store klasser er, at de fleste børn vil kunne finde nogen at lege med blandt de mange klassekammerater.

“I en lille klasse kan man hurtigt føle sig isoleret, hvis der kun er en håndfuld elever af samme køn i klassen. I en større klasse kan barnet lettere finde nogen, han deler interesser med.

Se, hvad vi ellers skriver om: Skolestart og Skolebørn