Personlighed: Brødre, men vidt forskellige
SPONSORERET indhold

Personlighed: Brødre, men vidt forskellige

Nilas på tre år er forsigtig og eftertænksom. Tinus på et år er selvstændig og fysisk udfarende. De to brødre har vidt forskellige sind og derfor forskellige behov. Derfor skal de også behandles forskelligt, mener deres forældre.

Af: Else Marie Lehman, Vores Børn, Juli 2010
30. jun. 2010 | Børn | Vores Børn

Nilas er en forsigtig dreng, der ikke er så begejstret for at prøve noget nyt og vildt. I Tivoli er han gladest for at prøve de mere stille ting.”

Sådan beskriver Carina Mandal fra Amager sin ældste søn. Anderledes er det med lillebror Tinus. Han kaster sig ud i alt med et smil og prøver sig gerne frem på egen hånd.

“Har Tinus brug for hjælp, kalder han på os og venter, mens han forsøger at klare situationen selv. Nilas derimod skriger, som var han kommet til skade,” fortæller Carina.

Forskellene kommer også til udtryk, når det gælder hjælp med tøj eller oprydning. Tinus forsøger selv og bliver irriteret, når tingene ikke lykkes. Nilas vil gerne have hjælp og går ikke af vejen for en diskussion, hvis han ikke får den.

“Nilas har altid været en meget eftertænksom dreng. Allerede da han var knap to år, kunne han udtrykke behov og følelser og komme med løsninger, hvis der var forhindringer i at få ønskerne opfyldt. Derimod har han været lidt længere om at komme i gang fysisk. Her har det begrænset ham, at han er meget forsigtig,” fortæller Carina. Lillebror er derimod en fysisk lille dreng.

“Hvor storebror først nu slår kolbøtter uden at være bange, så har Tinus allerede lært det og slår samme slags kolbøtter uden hjælp. Han er ikke bange for noget, kæmper til det sidste og tager imod livet, som det kommer. Han gik, da han var 10-11 måneder, fire måneder tidligere end Nilas. Omvendt har han også fået mange skrammer som følge af sit gåpåmod.”

Læs også:
Hvordan styrker du dit barns personlighed
Hvilken personlighed har dit barn?

Plads til det hele – også at lære
Drengenes forskelligheder har været tydelige for deres forældre stort set fra fødslen.

“Vi kunne hurtigt se, at Tinus var mere selvstændig og lattermild end Nilas,” fortæller Carina, som erkender, at de to drenges forskellige personligheder afspejler hende selv og drengenes far Thomas. Nilas minder mest om hende og Tinus mest om Thomas. Derfor har hun også nemmere ved at forstå Nilas.

“Men til tider presser jeg nok også Nilas mere, fordi jeg gerne vil have, at han bliver mere fysisk, end jeg er, og mindre tilbageholden og nervøs.”

Tilsvarende har Thomas en naturlig forståelse for Tinus. Begge personligheder er dog meget velkomne i familien – der skal være plads til, at drengene takler udfordringer og glæder på hver sin måde.

“Når Nilas virker opgivende omkring alting, mens Tinus står ved siden af og synes, livet er det skønneste, giver vi Nilas lov til at have sine følelser. Han får lov at være længere tid om at rase ud og snakke om tingene igen og igen. Tinus skriger som oftest i ganske kort tid, og så er det problem ude af verden,” fortæller Carina. Samtidig lærer de to brødre også noget af hinandens måder at møde verden på.

“Når Nilas kan se, at Tinus rent faktisk opnår mere ved selv at problemløse, så forsøger han med samme taktik. Nilas har lært at grine mere, efter han er blevet storebror, og han har også fået mere ‘kant’. Tinus spejler sig tilsvarende i Nilas og udvikler visse ting hurtigere, end Nilas havde mulighed for. Men vi tror, at de altid vil være forskellige af sind.”

Læs videre på næste side og få afklaret nogle af myterne om søskende>>

Gode nok, som de er
At have så forskellige børn kan godt sætte et forældrepar lidt på prøve. En af hverdagens udfordringer er, at Nilas får mere tid og opmærksomhed end Tinus.

“I en travl hverdag er det lettest at stryge Nilas med hårene, når nu vi ved, at Tinus er så god til at klare flere ting selv. Han skal nok underholde sig selv, mens storebror kræver den fulde opmærksomhed. Derfor er det en udfordring ikke at ‘glemme’ Tinus,” indrømmer Carina. Det er meget vigtigt for forældreparret, at drengene ved, de er gode nok hver især.

“Vi viser dem, at det er o.k., de er forskellige, og at de kan lære fra hinanden. At de er dejlige, lige meget om de er vilde, forsigtige, eftertænksomme, alvorlige, glade eller stædige. Vi forsøger at styrke deres stærke sider og arbejder målrettet med at fremme deres svage punkter,” fortæller Carina.

“Nilas er stadig forsigtig fysisk, så vi gør meget for at styrke ham på det område. Han har gået til fodbold, siden han var toethalvt, og vi går ofte på legeplads med ham, så han kan udforske sin krop. Det kan være en fordel, at Tinus ikke er med, fordi han med det samme kopierer Nilas. Det fremmer ikke altid processen, fordi Nilas er meget bevidst om aldersforskellen til lillebror.”

Carina og Thomas opfordrer også i langt højere grad Nilas til at spørge andre om hjælp til at opfylde ønsker og behov.

“Han byder ofte ind med gode idéer eller løsningsmodeller, som er super realistiske, og dem gør vi meget for at efterleve, eller også giver vi os tid til at forklare, hvorfor de ikke er mulige.”

Med lillebror Tinus bliver der derimod leget vilde, fysiske lege, som storebror ikke bryder sig om. “Der bliver kastet, skubbet, kildet og væltet,” smiler Carina. Til gengæld har Tinus også brug for lidt ekstra hjælp til sproget.

“Tinus har svært ved det sproglige, så det forsøger vi at styrke ved hjælp af hygge med bøger og at snakke om løst og fast i det omfang, det kan lade sig gøre i den alder.”

Forskellige, men også lidt ens
Selv om de to brødre mest er kendt for deres forskelligheder, så er der nu også lighedstræk, understreger forældrene.

“De er begge enormt kærlige, sociale og åbensindede. De deler gerne kys og kram ud – også til andre end mor og far – snakker med mange, elsker at have gæster og bliver ikke generte, når fremmede snakker til dem. Det er egenskaber, vi sætter stor pris på, så vi er glade for, at det netop er her, at drengene minder om hinanden.”

Er lillebror altid fræk?

Der florerer mange myter om børns personlighed – især hvad angår køn og placering i søskendeflokken. Her kommenterer psykolog Charlotte Clemmensen vi fem af dem.

MYTE 1: Drenge er mere udadvendte end piger
Der er ikke blevet påvist kønsforskelle i temperamentet hos drenge og piger i spædbarnsalderen, men drengene er ofte mere motorisk aktive end pigerne. Den forskel bliver større med alderen.

MYTE 2: Yngre søskende er mere frække end ældre
Søskende er på dette punkt lige så forskellige som andre børn. Noget af forklaringen på søskendes indbyrdes forskelle kan være, at de – på nær enæggede tvillinger – ikke arver de samme gener fra deres forældre. Dertil kommer, at børnene ofte bliver behandlet forskelligt.

MYTE 3: Yngre søskende er sociale, ældre individualistiske
Tit er det ældste barn mere individualistisk og præstationsorienteret. Det kan skyldes, at det i en periode har fået meget – og udelt – opmærksomhed og senere måske bliver betragtet som ‘større’ end det egentlig er. Det næste barn er vant til, at der skal være plads til flere. Det er vant til at dele, også opmærksomheden. Derfor kan det være lettere for den yngre at begå sig socialt.

MYTE 4: Yngre søskende er egoistiske og kæmper for sig selv. Ældre er hjælpsomme og omsorgsfulde
Man ser af og til, at det ældste barn er mere ansvarsbevidst, hjælpsomt og villigt til at dele med andre end yngre søskende er. Den ældste vokser nemlig op med at skulle tage meget hensyn til den yngste. Den yngre søskende kan i mange tilfælde virke mindre betænksom og mere egoistisk. Han eller hun vil måle sine beføjelser mod den store og ofte blive jaloux, når den ældste får lov til mere. I de situationer vil den yngre kæmpe indædt for sin ret og plads.

MYTE 5: Enebørn er mere egoistiske og selvoptagede
Enebørn er som alle andre børn et produkt af den opdragelse, de får. De fleste forældre med ét barn er meget opmærksomme på, at deres børn skal være sammen med andre børn og lære at indgå i sociale sammenhænge med andre børn. Enebørn møder i dag masser af udfordringer og modspil i deres dagligdag, både i institutionen og i fritiden. Enebørn er ofte også meget inddraget i forskellige gøremål i familien og oplever et nært sammenhold i familien.

Læs også:
Hvordan styrker du dit barns personlighed
Hvilken personlighed har dit barn?