Træn på (mælke)syre

Træn på (mælke)syre

Når du træner, er musklerne afhængige af at modtage signaler fra hjernen. Jo hårdere vi træner, jo mere kalium ophobes der på ydersiden af musklerne, og det forhindrer efterhånden signalerne fra hjernen i at nå frem til musklen. Resultat: Du vil føle dig træt.

Og så er det, at mælkesyren kommer dig til undsætning, for det er netop ophobningen af kalium, som mælkesyren er med til at modvirke. Man kan sige, at mælkesyren holder passagen fra hjerne til muskel farbar.

Det er, hvad man kunne kalde en radikal omskrivning af en meget gammel og meget fasttømret myte – nemlig at mælkesyren fortæller dig, at du er ved at nå (syre)grænsen for hvor hårdt, du skal træne, når det i stedet betyder, at den får musklerne i gang og får dem til at yde mere.

FALSK OG SANDT OM MÆLKESYRE:

Det er sandt
•... at mælkesyre kan give en akut smertefornemmelse – dvs. mens der trænes.
•... at mælkesyre dannes ved stigende intensitet – men faktisk dannes der også mælkesyre i hvilende muskler.
•... at størsteparten af den dannede mælkesyre vil være væk fra musklerne igen 30 minutter efter træningsophør.


Det er falsk
•... at muskelømhed skyldes mælkesyre – idet langt størsteparten af mælkesyren forbrændes under eller umiddelbart efter træning.
•... at mælkesyre kun dannes, når musklerne mangler ilt – f.eks. under høj intensitet. Mælkesyren dannes for at hjælpe musklerne i deres arbejde og som nævnt også i hvile.
•... at mælkesyren fortæller dig, at dine muskler er trætte. Det er stikmodsat: Mælkesyren forhindrer, at dine muskler reagerer med træthed.


Kilde: DGI/udspil.

Fakta