Forskellen på introvert og ekstrovert
SPONSORERET indhold

Her er forskellen på at være introvert og ekstrovert

Holder du af fordybelse, kreativitet og dybe samtaler, så hører du nok til kategorien introvert. Er du derimod ekstrovert, har du typisk store armbevægelser og får energi af at være sammen med andre mennesker. Bliv klogere på forskellen mellem de to her.

Af: Birgitte Aabo og Julie Bruun Lund
11. sep. 2023 | Sundhed | ALT.dk

De fleste er enten mest introverte (indadvendte) eller mest ekstroverte (udadvendte). Hvor introverte får energi af og lader op ved at være alene eller sammen med sine allernærmeste, får ekstroverte fornyet energi af at være sammen med andre mennesker, mens det kan virke drænende for ekstroverte at blive overladt for meget til dit eget indre liv.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Det fortæller erhvervspsykolog Lene Thomsen, som er indehaver af firmaet Intenzion. Hun har i mange år arbejdet med coaching af både indadvendte og udadvendte, også kaldt introverte og ekstroverte.

"I den vestlige verden er der tendens til at favorisere ekstroverte personer. Det er idealet i tiden. Det giver introverte nogle særlige udfordringer, og jeg møder jævnligt mennesker, der i coachingsituationer siger til mig, at de ”må se at blive noget mere ekstroverte”. De føler, at de er forkerte, at de opfører sig kejtet eller bliver tomme i hovedet, når de indgår i nye, sociale sammenhænge – og de vil gerne være anderledes," siger Lene Thomsen.

Men man skifter ikke personlighed efter forgodtbefindende. Vejen frem er i stedet at acceptere, hvem man er, og finde sine styrker, siger Lene Thomsen.

"De fleste af os har både introverte og ekstroverte træk, men jeg tror, at vi er født med en tendens til at være mest det ene eller det andet. Og er man ekstrovert, kan man lide at være i kontakt med andre og har lettere ved at smalltalke, mens den introvertes kvaliteter især handler om evne til at fokusere og fordybe sig i et emne."

Man kan ikke uden videre skifte til at være mere ekstrovert – til gengæld kan man som introvert sagtens varetage ekstroverte funktioner. De behøver ikke at være på den introvertes hadeliste, men måske kræver de mere forberedelse, forklarer psykologen.

Er du introvert? Det skal du bare være glad for

En af de vigtigste forskelle på introverte og ekstroverte er, at de henter deres energi hvert sit sted og lader batterierne op på hver deres måde, fortæller Lene Thomsen.

"Introverte har mere behov for at være alene eller sammen med sine nære venner og familie. At være hjemme er bare godt. Omvendt kan ekstroverte blive rastløse og mangle input, hvis de ikke mødes med andre løbende."

Ekstroverte er typisk bedre til at tackle sociale situationer, og hvem vil ikke gerne være social? Men introverte kan bestemt også være sociale, og de bidrager med noget andet, påpeger Lene Thomsen.

"Introverte bryder sig typisk ikke om smalltalk, det keder dem og falder dem vanskeligt, og derfor kan de blive lidt tavse ved eksempelvis en reception. De føler sig kejtede, men vil gerne tale om noget, der giver mening. Når de selv skaber eller får foræret en mulighed for at tale om noget, de interesserer sig for, snakker de fleste gerne. For så bliver det en samtale med mere substans, end hvis du bare taler om vind og vejr. Mens meget ekstroverte nærmest ikke kan få nok af at bade sig i andres nærvær, har den introverte sine grænser og kan få behov for at trække sig og være lidt alene," fortæller Lene Thomsen og uddyber:

"Hvis man eksempelvis har en meget ekstrovert svigerfamilie, som elsker at være sammen i dagevis, kan det være en udfordring. Det kan være vanskeligt at få dem til at forstå, at det ikke er fordi, man ikke kan lide deres selskab, at man går lange ture for sig selv eller bliver på badeværelset meget længe – at man bare har brug for alenetid for at kunne lade op. Det er sociale krav som konstant samtale og indlevelse, der kan dræne introverte, så de har brug for timeout. Og det er der ikke noget forkert i at have behov for, det er fuldt ud lige så legitimt som at have behov for at være sammen med andre i lange stræk."

Derfor er det vigtigt, at man kender sig selv og ved, hvad der giver energi, og hvad der kører én flad. Det gælder både, når man er introvert og ekstrovert, fastslår Lene Thomsen.

Fordelen ved at kende sin personlighed

Nogle af de mennesker, Lene Thomsen coacher, er som udgangspunkt i tvivl om, om de har en introvert eller ekstrovert personlighed.

For nogle er det en aha-oplevelse at få det afklaret. Det går pludselig op for dem, hvorfor de reagerer på en bestemt måde i bestemte situationer – for eksempel hvorfor de henter energi i nogle oplevelser og drænes af andre. Eller hvorfor de ikke trives i en ny jobfunktion, hvor de er tvunget til at være sammen med andre 90 procent af tiden, mens de havde det fint i et tidligere job, hvor de ikke var tvunget til at indgå i sammenhæng med andre hele tiden.

Det er vigtigt at vide, hvad man har præference for – måske er det noget andet end det, man gør i hverdagen.

Derfor er det vigtig, at man dropper ønsket om at skifte personlighed, men i stedet lærer sine egne styrker og svagheder at kende, konstaterer Lene Thomsen.

En ekstrovert elsker smalltalk, mens en introvert er mere reflekteret

Er du ekstrovert kan du komme til at afbryde uden at bemærke det – og du får energi af aktivitet og handling, meget gerne sammen med andre. Når en ekstrovert indgår i en ny gruppe, er vedkommende særligt snakkende, har psykologen observeret. Ekstroverte kan blive drænet, hvis de skal koncentrere sig om det samme i lang tid og udføre større opgaver alene.

Introverte mennesker er mere lyttende og observerende, men er det et emne, der har deres interesse, kan de sagtens få munden på gled. Men en introvert personlighed har du brug for tid alene og løber tør for energi, hvis du skal være ”på” for længe ad gangen. Du er god til at koncentrere sig i lange perioder uden en række overspringshandlinger som at hente kaffe eller tjekke mobilen, og du er ikke så påvirkelig af, hvad andre mener om din måde at løse en opgave på.

"De ekstroverte kvaliteter er nemmere at få øje på, når man er sammen med andre mennesker. Så de introverte skal være klar over, hvor deres styrker ligger, og bruge dem rigtigt for at gøre sig gældende," siger Lene Thomsen.

Hun arbejder i coaching blandt andet med at lære introverte deres egen energiøkonomi at kende. For med den viden kombineret med de øvrige styrker har introverte ofte en udholdenhed, som gør dem bedre i stand til at nå deres mål end de ekstroverte, der er mere påvirkelige af modstand fra omgivelserne.

Selvom verden kan forekomme lettere tilgængelig for de udadvendte, er der også tendenser i tiden, der peger på en udvikling til fordel for de indadvendte.

Derfor er det også vigtigt for Lene Thomsen at aflive myten om, at det er synd for mennesker, som er introverte. Det et det ikke, mener hun.

"De (introverte, red.) er ikke ofre, og de skal ikke lave sig om. De har meget at bidrage med, på lige linje med ekstroverte, selv om man godt kan få det indtryk i nutidens samfund, at det er de ekstroverte, der har overtaget, fordi de er bedre til det umiddelbare og sociale. Dele af udviklingen i samfundet er dog til de introvertes fordel. Det gælder blandt andet den øgede aktivitet på og udbredelse af sociale medier som Facebook og LinkedIn. Der skriver man til hinanden, og det passer de introverte rigtig godt. Så kan de lige tænke over det, før de svarer," slutter hun.

Anbefalet til dig