Hvor sundt er dit arbejdsmiljø? Få eksperternes bedste råd
SPONSORERET indhold

Hvor sundt er dit arbejdsmiljø? Få eksperternes bedste råd

Et godt arbejdsmiljø afhænger af mange ting, men vigtigst er medbestemmelse over dit arbejdsområde, anerkendelse fra chefen og støtte fra dine kollegaer. Og så skal du sørge for at sidde ordentligt. Bliv klogere på din trivsel på jobbet her.

Af: Charlotte Wendt Jensen Foto: Getty
12. sep. 2019 | Sundhed | Fit living

1. Inddragelse

Noget af det vigtigste for din trivsel på arbejdspladsen er medarbejderdeltagelse. Du vil gerne have indflydelse på, hvordan dine opgaver og din arbejdsdag tilrettelægges, og du forventer, at din leder tager dig med på råd og så vidt muligt prøver at imødekomme dit input.

Som dansker er du vant til at bo i et samfund, hvor du bliver hørt og har en demokratisk tilgang til tingene, så for de fleste, er det underligt at komme ind på en arbejdsplads, hvor der gælder andre regler. Føler du ikke, at du bliver hørt, så tag en snak med din chef og fortæl, hvordan du har det.

Forklar hvordan du optimalt ser din arbejdsdag og dine opgaver og fremlæg samtidig en løsning på, hvad du kan gøre, for at du både får opfyldt egne ønsker, men også din chefs forventninger til, hvad du skal levere.

2. Fleksibilitet

Fleksibiliteten på en arbejdsplads skal ligge i rammerne, ikke hos individet, og så længe målet nås, er det en fordel for alle, at rammerne kan justeres efter den enkelte medarbejder. Fortæl din chef, hvordan du befinder dig bedst på arbejdspladsen.

Kan du se, at din arbejdsrytme hænger bedst sammen, hvis du indimellem får mulighed for at arbejde hjemme eller have fleksible mødetider, så spørg om det er muligt, hvis du samtidig leverer det forventede. Hav dog samtidig et kritisk blik på, hvad der forventes af dig.

Tidspres er den største udfordring på arbejdsmarkedet, og det hjælper ikke med fleksibilitet, hvis du skal nå mere, end det er rimeligt. Er det tilfældet, så tag en snak med din chef om forventningerne til dig. Det er langt nemmere at levere, når du ved, hvad der forventes, så lav klare aftaler om, hvor meget der hører til på netop dit bord.

3. Anerkendelse

Forskning på arbejdsmiljøområdet viser, at et af de vigtigste parametre for trivsel er, at du bliver anerkendt af dine overordnede. Anerkendelse er en vigtig del af et menneskes udvikling, og det begynder allerede fra barndommen med forældrenes anerkendelse, så vennernes, og dernæst arbejdspladsens.

Ros og respekt fra ledelsen er en sikkerhed for, at du gør det godt, og det kan få dig til at trives i dit arbejde. Føler du, at du mangler anerkendelse, så påtal det overfor din chef ved din medarbejdersamtale eller tal med din tillidsmand om det, så dine nærmeste overordnede bliver opmærksomme på dine behov.

Læs også: Det gør støj ved din krop + 9 tips til mere ro

4. Støtte

Noget af det allervigtigste, for at du trives på en arbejdsplads, er et godt kollegaskab. I gode relationer ligger der mere end det sociale. Det er mindst lige så vigtigt, at du har en vished om, at kollegaerne er der for dig, hvis du kommer i problemer, og at du kan få den støtte, du har brug for, når du har brug for den.

Der er forskellige former for støtte. Den følelsesmæssige støtte, der omhandler issues du kan have i dit privatliv. Den professionelle støtte, hvor du får hjælp til en konkret arbejdsopgave. Og den praktiske støtte, hvor dine kollegaer måske ikke kan hjælpe dig konkret med en opgave, men tilbyder en anden form for hjælp til, at du kan komme i bund med dine mange to dos.

Du og dine kollegaer er hinandens bedste arbejdsmiljø, og både de og du skal være opmærksomme på at give hinanden støtte og anerkendelse som kollegaer.

5. Socialt samspil

Det er vigtigt at have en relation til dine kollegaer udover den rent faglige, men det er helt i orden, at du finder din egen balance i det. Når du har fri, har du fri, så du skal ikke have dårlig samvittighed over at sige nej til sociale arrangementer, der ligger udenfor arbejdstiden.

Dog skal du være opmærksom på, at det kan give et socialt tab, hvis ikke du er med, så sørg for at veje det op i løbet af arbejdsdagen. Det sociale samvær i hverdagen er det vigtigste for sammenholdet på en arbejdsplads, så spis frokost sammen med dine kollegaer, når det er muligt, og tag gerne en snak over kaffemaskinen, hvis tiden er til det.

Læs også: Gør dit arbejde dig tyk? 6 fælder, du nemt kan undgå

6. Tryghed

Al trivsel forudsætter en høj grad af tryghed og sikkerhed. I enhver sammenhæng hvor du føler dig tryg og sikker, vil du højest sandsynligt også trives og dermed udvikle dig i forhold til dit arbejde. Men husk at du kun vokser som menneske, hvis du selv ønsker det.

Tør du træde ud af din comfort zone og begive du ud på nye veje, øger du ofte dine kompetencer og vokser med de opgaver, du sidder med. For at turde det, er det vigtigt, at du har det trygt og godt, men det er lige så vigtigt, at du tager et aktivt valg om at ville vokse i dit arbejde.

Hvis du ikke føler dig tryg, er det vigtigt at finde ud af hvorfor. Er det noget, du selv kan gøre noget ved? Ved at spørge nogen og få en sikkerhed på din tvivl? Alternativt må du prøve at leve med din utryghed ved at have tillid til, at det hele nok skal gå. Prøv at begrave dine bekymringer og tag tingene som de kommer.

7. Hjælp

Mærker du en snigende stressfornemmelse eller andet, der ikke føles rigtigt, så søg hjælp. Den bedste strategi er at være åben over for dem, du har tillid til, så tag fat i en kollega, du føler dig tryg ved, og fortæl om dit problem.

Læg sammen med dit team en strategi for, hvordan I i fællesskab kan håndtere dit problem. Du kan også henvende dig til din chef, som gerne skal være i stand til at give dig støtte, hvis du har en periode, hvor du er nede.  

Anbefalet til dig