"Jeg bliver mobbet og holdt udenfor på min nye arbejdsplads"

Foto: Getty Images Få ekspertens råd til at finde og respektere dine grænser.

"Jeg bliver mobbet og holdt udenfor på min nye arbejdsplads"

Hvad er det med de grænser, og hvorfor er det, de er så svære at sætte for mange af os – også på arbejdspladsen? Det kaster Luise Thye-Østergaard lidt lys over og kommer med bud på, hvad du selv kan gøre for at øve dig i definere og respektere dine grænser.

Engang i sensommeren modtager jeg en besked fra Liselotte, der bor i Tyskland. Hun skriver til mig, at hun kæmper med gamle følelser forbundet med mobning, som er blevet vækket på et nyt freelancejob, og hun skriver:

– Jeg har simpelthen behov for at blive guidet, for jeg aner ikke, hvordan jeg skal forholde mig til situationen. Allerede dagen efter taler vi sammen i en frokostpause, hvor hun har valgt at forlade kontoret. Hun er helt ved siden af sig selv, da hun grådkvalt fortæller, hvordan hendes gamle minder om mobning i skoletiden kommer op i hende.

– Det er simpelthen som om, jeg bliver mobbet og holdt udenfor på min nye arbejdsplads. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det skulle ske i mine voksne år, men det er sket, og det har vækket mine minder fra min barndom, hvor jeg ofte blev mobbet, bare fordi jeg altid strålede og var glad.

Det værste af det hele er, at når jeg kommer hjem, så råber jeg af min mand og mine børn, jeg kan nærmest ikke være i mig selv – faktisk kan jeg ikke kende mig selv, efter jeg er startet på den nye arbejdsplads.

Liselotte ryster, det er nærmest som om, hun er den lille pige tilbage i skolegården, så da jeg har hende over telefonen, beder jeg hende trække vejret helt ned i maven og finde ro.

Læs også: 5 veje til at elske den, du er i dag

De negative følgevirkninger

Det, der sker for Liselotte, er desværre blevet mere normalt. De seneste år er antallet af personer, der føler sig mobbet på deres arbejdsplads, nemlig steget markant. Og ligesom for børn har også voksenmobning negative følgevirkninger.

Det går ud over såvel det psykiske som det fysiske velvære, og hvis vi kommer så langt, at vi ikke trives, bliver det kun endnu sværere at sætte grænser. For mange fylder arbejdet rigtig meget i vores liv i dag.

Det er der, vi henter meget af vores identitet, anerkendelse og opbakning, og opnår vi ikke de ting på arbejdspladsen, så oplever jeg, at mange ender med opfattelsen af, at de ikke er noget værd, og den selvopfattelse tager mange med sig hjem og ind i deres privatliv.

Mobning og selvværd

En rapport udarbejdet af Videncenter for Arbejdsmiljø i 2016 oplyser, at 11,8% har følt sig mobbet på arbejdspladsen i løbet af de seneste 12 måneder. Det er en stigning fra 2005 på 1,8%. Mobbeforsker Helle Rabøl Hansen fremhæver, at mobning har langt større konsekvenser end tidligere antaget.

Årsagen er, at vores arbejde er en stor del af vores liv, og at det er på jobbet, vi henter anerkendelse og opbakning. Hvis vi ikke føler os værdsatte og værdifulde på arbejdet, går det også ud over troen på, at vi er gode nok i privatlivet.

Kilde: Magasinet-sundhed.dk

Øv dig i at sætte grænser

Da jeg kan mærke, at Liselotte har genfundet roen i kraft af hendes vejrtrækning, spørger jeg ind til hendes arbejde.

– Da jeg gik ned for at tale med dig, besluttede jeg, at jeg ville sige op, siger hun.

– Så skal du netop blive, svarer jeg, og jeg kan fornemme, hvordan der bliver meget stille i den anden ende af røret, så jeg fortsætter:

– Du skal blive i det, fordi du føler, at du ikke har noget at tabe ved at blive. Når du ikke har noget at tabe, så er det et trygt rum, hvor du skal blive. Så kan du øve dig i at sætte grænser uden at frygte for konsekvenserne, for hvad er det værste, der kan ske – at de fyrer dig?

Læs også: "Jeg er bange for at være for meget"

Jeg kan mærke lettelsen hos hende, da hun siger:

– Det giver så god mening, og jeg kan mærke, at nogle af de ting, jeg havde set mig sur på, pludselig er lidt ligegyldige.

En uge efter skriver Liselotte til mig.

– Dine ord var så kloge, at jeg simpelthen føler så meget positiv energi fra dem. Det, at du sagde, at jeg ikke havde noget at miste, og at jeg derfor skulle bruge denne mulighed til at øve mig i at sige fra, har gjort det hele lettere. Ikke at muligheden har været der endnu, men det har givet mig styrke til at tænke anderledes. Denne uge har været meget bedre end de andre.

5 veje til at finde og respektere dine grænser

1. Skab et trygt "træningsrum"

Det med at sætte grænser er sårbart for mange af os, fordi vi ofte føler, at det er et svaghedstegn, et udtryk for manglende overskud eller måske endda lidt småligt at sige fra. Det er det ikke! Dine grænser passer på dig, så du undgår at blive stresset og udbrændt. Du skal træne din grænsesætning i et trygt rum, så fortæl dine nærmeste venner, familie og evt. kollegaer, at du er i gang med at træne din grænsesætning. På den måde er de forberedt, og så bliver det lettere for dig at øve dig at melde ud. 

2. Drop at pege finge

Med en grænse, der overskrides, følger der ofte skuffelse med, og før vi har set os om, er vores tanker i fuld gang med at pege fingre ad den anden. Tanker som: x siger, x gjorde, og x burde vide bedre – et tankemønster, som for de fleste mennesker er det mest naturlige, men ikke det mest hensigtsmæssige. Næste gang du oplever, at dine tanker peger fingre ad den anden, så stop op, træk vejret helt ned i maven, og spørg dig selv, hvad der er DIN rolle i det, der er sket. 

3. Bed om hjælp

Undersøgelser viser, at des mere kvinder oplever stress, des sværere er det at sige fra, at sætte grænser og at bede om hjælp. Derfor er det så vigtigt, at du stopper op midt i dit tankemylder, og ser på din egen rolle og dine behov. Spørg dig selv, hvad er det, jeg ikke har villet se i øjnene, og hvor er det, jeg ikke har sagt fra og sat grænser? Når du bliver opmærksom på din egen rolle og dine egne behov, bliver det langt nemmere at bede om hjælp.

4. Opstil retningslinjer og udtryk behov

Rom blev ikke bygget på en dag, så der er ingen grund til selvbebrejdelse, næste gang du oplever, at dine grænser bliver overskredet. Faktisk bliver de fleste af os først opmærksomme på vores grænser, når de bliver overskredet, så næste gang det sker, skal du opstille specifikke retningslinjer: Nu er jeg blevet klar over, at min grænse er overskredet, så jeg har brug for, at du gør x og y, og så gør jeg z. På den måde udtrykker du dine behov og gør opmærksom på, hvor du har brug for hjælp, og hvor din grænse går. 

5. Slæk på dine krav

Vi kvinder stiller ofte alt for høje krav til os selv – maden skal være hjemmelavet, børnene må ikke se på skærm, vi skal træne og tjene gode penge. Men hvor er der plads til det rum, hvor du bare slapper af og lader op? Husk det nu, fra tid til anden er det helt okay, at du køber en pizza og dyrker yoga, mediterer eller løber en tur, imens børnene sidder med deres tablets. Hvis du ikke slækker på dine krav, så øger du nemlig sandsynligheden for, at du gang på gang ubevidst overskrider dine egne grænser.

Luise Thye-Østergaard

Luise Thye-Østergaard er EFT-behandler og EMCC-certificeret coach, forfatter og foredragsholder. Luise lever i en alternativ familieform kaldet Kærligheds- eksperimentet – en tilgang, som hun bruger i arbejdet med sine kunder.

Læs mere på Luisethyeoestergaard.dk

Se, hvad vi ellers skriver om: Psykologi og Sund livsstil