Skilsmisseregler
SPONSORERET indhold

Gaver mellem ægtefæller: Dét gælder i skilsmissen

En del af den retssag, der fornylig blev afgjort i Østre Landsret, mellem Jannie Spies og Christian Kjær, handlede om hvad der gælder, når ægtefæller giver hinanden gaver.

Af: Anne Mortensen
19. sep. 2013 | Livsstil | ALT for damerne

Hvis de gaver, der er givet mellem ægtefæller betragtes som ugyldige, når ægteskabet ophæves, så skal de afleveres til giveren.

En gaveægtepagt er et dokument, der lyses i personbogen om at den ene ægtefælle har givet det og det til den anden ægtefælle. 

Hovedreglen er, at gaver givet mellem ægtefæller kun er gyldige, hvis der er oprettet gaveægtepagt, ifølge retsvirkningsloven. En gaveægtepagt er et dokument, der lyses i personbogen om, at den ene ægtefælle har givet det og det til den anden ægtefælle.

Det er uden betydning for kravet om oprettelse af gaveægtepagt, om gavebeløbet stammer fra dit fælleseje eller dit særeje.

Kravet om gaveægtepagt er bl.a. begrundet i, at ægtefæller ikke som andre betaler gaveafgift.

To undtagelser
Der gælder to undtagelser til kravet om gaveægtepagt: sædvanlige gaver og deling af fx et virksomhedsoverskud

Sædvanlige gaver:
Sædvanlige gaver mellem ægtefæller dvs. julegaver, fødselsdagsgaver og lign. kræver ikke gaveægtepagt for at være gyldige. Hvad der er sædvanligt afhænger i et vist omfang af økonomien i ægteskabet, hvilket man også kunne se af Spies/Kjær-sagen. Det er de økonomiske forhold på tidspunktet for gavens givelse, der er afgørende.

Deling af overskud:
Derudover gælder der efter retsvirkningsloven en særlig regel om overskudsdeling. Den indebærer, at hvis f.eks. manden i sin virksomhed i 2013 har haft et overskud, vil han efter denne regel (uden oprettelse af gaveægtepagt) inden udløbet af det følgende kalenderår kunne overføre indtil halvdelen af overskuddet til hustruen. Der er dog knyttet visse betingelser til, hvordan det rent praktisk skal ske, herunder hvilken dokumentation der skal foreligge.

Ugyldige gaver
Er der givet en gave, der ikke er omfattet af en af de to undtagelser, og er der ikke oprettet ægtepagt er gaven ugyldig. Dette gælder både i forholdet mellem ægtefællerne og i forhold til kreditorerne. Bestod gaven i et bestemt aktiv- fx en bil – og er bilen stadig i behold, vil bilen kunne kræves tilbage. Værdifald eller værdistigninger tillægges ikke betydning. Dvs. den værdiforringelse, som bilen har været udsat for i den mellemliggende periode, skal gavemodtager ikke godtgøre. Bestod gaven i et pengebeløb må beløbet betales tilbage, når man bliver skilt.

LÆS OGSÅ: Nye skilsmisseregler - Dét betyder de