Hvad gør jeg, når jeg skal skilles?
Hvad gør jeg, når jeg skal skilles?

Det gør du, når du skal skilles

Selv når beslutningen om separation eller skilsmisse er taget, kan det ofte være svært at bevare overblikket. Denne artikel kan forhåbentlig hjælpe.

Når du står over for en separation/skilsmisse er der overordnet 3 forhold der skal tages stilling til:
1. Separation/skilsmisse - og vilkårene herfor
2. Børn - forældremyndighed, bopæl, samvær
3.Bodelingen – hvordan skal formuen fordeles?

Separation/skilsmisse
www.statsforvaltningen.dk/ kan du søge om separation/skilsmisse. Er I enige om skilsmisse eller er en af de såkaldte skilsmissegrunde til stede (f.eks. vold eller utroskab) kan der søges om skilsmisse straks. Er dette ikke tilfældet ansøges om separation og efter en separationsperiode på ½ år kan separationen følges op af en ansøgning om skilsmisse.

Anmodning om separation/skilsmisse søges digitalt ved brug af nem-id, alternativt kan du fysisk udfylde blanketten og indsende den manuelt til statsforvaltningen.

En anmodning om separation eller skilsmisse koster 900 kr. Beløbet overføres til statsforvaltningen når ansøgningen indsendes.

Når I søger om separation eller skilsmisse skal der tages stilling til de såkaldte separations/skilsmissevilkår:

Hvis I bor i lejebolig, hvem skal i så fald blive boende?Om der skal betales ægtefællebidrag og hvor længe

Kan I ikke enes om vilkårene træffer retten i sidste ende afgørelse.

Børn:
Udgangspunktet er, at den fælles forældremyndighed fortsætter uanset separationen/skilsmissen. Er der væsentlige grunde herfor kan den ene part dog tillægges eneforældremyndighed.

Selvom I har fælles forældremyndighed, skal I imidlertid finde ud af, hvor barnet skal bo og hvordan samværet skal være.

Sager om bopæl (og sagerne om forældremyndighed) startes i statsforvaltningen. Kan der ikke opnås enighed i statsforvaltningen sendes sagen til retten, der herefter vil træffe afgørelse.

Sager om samvær behandles i Statsforvaltningen. Kan der ikke opnås enighed omkring samværsspørgsmålet træffer statsforvaltningen afgørelse.

Blanketter til brug for opstart af sager om forældremyndig, bopæl eller samvær kan findes på www.statsforvaltningen.dk/

Bodeling:
Ved bodeling forstås fordelingen af fællesejeformuen. Heri ligger dels hvem der skal have aktivet (f.eks. hvem skal overtage den faste ejendom, bilen etc.) dels den rent værdimæssige fordeling.

Udgangspunktet for den værdimæssige fordeling er ligedeling. Det indebærer, at man opgør hvad hver part ejer, og har den pågældende en positiv formue (en såkaldt positiv bodel) "afleveres" halvdelen af værdien til den anden part. Er bodelen negativ sker der ikke deling.

F.eks.: M og H skal separeres. M ejer en bil værdi 100.000 kr., en motorcykel værdi 200.000 kr. og ½ ejendom værdi 900.000. H ejer ½ ejendom værdi 900.000 kr. Bodelingen vil i eksemplet medføre, at hver part udtager 1.050.000 kr.

Havde H ud over ½ ejendom kr. 900.000, haft en studiegæld på 1.000.000 kr., således at hendes bodel var negativ med 100.000 kr. ville bodelingen i stedet have set sådan ud, at H beholdte sine negative 100.000 kr. samt modtog halvdelen af M's postive bodel 600.000. H's nettoresultat vil altså være 500.000 kr., M's 600.000 kr.

Udgangspunktet om retten til at overtage aktivet er, at den part, der ejer aktivet vil have førsteret til at udtage dette. I eksemplet vil M altså som udgangspunkt have førsteret til at overtage bil og motorcykel.

Foruden fordeling af fællesejeformuen skal der tages stilling til, om der er grundlag for kompensation pga. den ene parts store særejeformue, ligesom der skal tages stilling til hvorledes jeres pensioner skal behandles og om der er grundlag for kompensation i den anledning.

Bodelingsspørgsmål behandles, hvis der ikke kan opnås enighed, af Skifteretten.

LÆS OGSÅ: Hvor godt et forhold skal jeg have til min mands ekskone?

Anne Kjærhus Mortensen

Anne Kjærhus Mortensen er ansat som advokat i Ret & Råd Hillerød med speciale i skilsmisse, arv og pension. Hun er derudover ansat som ekstern lektor på Københavns universitet i fagene Arv og Pension samt Privat Generationsskifte. Hun underviser såvel advokater og revisorer om emnerne og skriver løbende artikler på området.
Se, hvad vi ellers skriver om: Skilsmisse