Study drugs i Danmark: Tæt på hver 10. af de studerende ved CBS har brugt study drugs, viser undersøgelse.
Foto: Alamy Study drugs i Danmark: Tæt på hver 10. af de studerende ved CBS har brugt study drugs, viser undersøgelse.

Study drugs i Danmark

CBS om study drugs: Det er alarmerende høje tal

Indtil nu har Copenhagen Business School ikke kendt omfanget af, hvor mange af deres studerende der bruger study drugs for at komme igennem studierne.

Et pilleglas med ADHD-medicin er ikke længere et særsyn ved siden af det obligatoriske eksamenskit med Cola og Mars-bar, når de københavnske studerende læser op på pensum.

6,2 procent af de studerende ved videregående universiteter i hovedstaden har brugt receptpligtig medicin som præstationsfremmende middel op til en eksamen. Det kunne Eurowoman.dk for nylig fortælle i en artikel.

Tallet stammer fra en undersøgelse foretaget af en specialestuderende ved Københavns Universitet. Samme undersøgelse viser, at tæt på hver 10. af de adspurgte studerende fra Copenhagen Business School (CBS) har erfaring med de såkaldte study drugs. Det drejer sig bl.a. om medicinen Ritalin, der blandt andet bruges i behandlingen af ADHD-patienter, men som hos nogle styrker koncentrationsevnen og gør det muligt at læse i flere timer ad gangen.

- Jeg synes, det er et alarmerende højt tal, siger studiechef på CBS, Rie Snekkerup, da Eurowoman.dk beder hende forholde sig til, at 6,2 procent af hovedstadens studerende har erfaring med study drugs.

- At der er en undersøgelse, der viser, at studerende tager de stoffer for at klare deres uddannelse, er desværre et symptom på det pres, der er på vores unge, siger hun.

- Det er et symptom på, hvor langt de studerende er kommet ud i det præstationsræs, vi oplever på CBS, og som der nok generelt er på landets videregående uddannelser.

I alt 691 har svaret i spørgeskema-undersøgelsen. Alle studerende ved enten Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet.

En studielivsundersøgelse foretaget af DJØF i 2013 underbygger tendensen. Her har 7 procent af de 1.158 studerende i undersøgelsen svaret, at de har brugt præstationsfremmende midler i forbindelse med en eksamen eller eksamensforberedelse. 

LÆS OGSÅ: "Jeg tager Ritalin hver gang, jeg skal forberede mig til eksamen"

CBS: Vi kender ikke til omfanget
Det er ikke kun på CBS, de studerende tager study drugs, men de CBS-studerende, Eurowoman.dk har snakket med, bekræfter, at det ikke er unormalt, at de eller deres studiekammerater tager f.eks. Ritalin op til en eksamen.

– Der er et år siden, jeg tog study drugs første gang. Jeg var stresset, fordi jeg endnu engang var kommet for sent i gang med min eksamensaflevering. Jeg var faktisk ret skeptisk over for det i starten. Jeg troede simpelthen ikke på, at det virkede. De fleste har nok set filmen Limitless (amerikansk film om en forfatter på intelligensforstærkende stoffer, red.), og jeg forestillede mig, at det kun var på film, at piller kunne virke præstationsfremmende. Dér tog jeg fejl, fortæller CBS-studerende Anthon Louis Madsen i et tidligere interview.

Indtil Eurowoman.dk ringer for at præsentere studiechef Rie Snekkerup for resultatet af undersøgelsen, har man på CBS ikke været bekendt med, at de studerende tager receptpligtig medicin for at klare studierne.

- Vi hører indimellem om energidrikken Red Bull og koffein-piller, men decideret brug af receptpligtig medicin hører vi ikke om og har ikke oplevelser med, siger Rie Snekkerup.

- Det er ikke noget, de studerende fortæller os om, og derfor kender vi ikke til omfanget af det på CBS.

Er det et problem, CBS skal tage hånd om?

- Vi forsøger at tage hånd om præstationsræset ved at vejlede og hjælpe de studerende f.eks. med at gå til eksamen. På samtlige studier har vi mentorer, der hjælper første-års bachelorstuderende med at komme godt i gang med studiet, herunder at få talt om forventninger til egne præstation, det konkurrenceniveau, der kan opleves, og forestillingen om, at man kun kan gå til eksamen, hvis man er sikker på at få 12.

Det er især på fag som det præstigefulde International Business, hvor adgangskvotienten ligger over 12, der bliver gjort en indsats for at få de studerende til at forstå, at et eksamensbevis fyldt med ene 12-taller ikke er det eneste succeskriterium her i livet.

LÆS OGSÅ: Nervøs for mundtlig eksamen? Her er tjeklisten til en overlegen præstation

Uddannelsen er et strategisk spil
At 6,2 procent af de adspurgte studerende svarer, at de har taget receptpligtig medicin forud for en eksamen, overrasker dog ikke forskningsleder Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet i København.

Gennem sin forskning har hun stiftet bekendtskab med masser af unge, der kæmper med et pres for at præstere.

- Vores undersøgelser peger på, at der generelt er en præstationskultur, der er i fremvækst. Den udspiller sig på forskellige måder. Det handler både om, hvordan man ser ud, hvor godt man klarer sig, om man har de rigtige venner, om livet er, som man vil have, det skal være. Og hvis ikke det hele er sådan, så føler man, at man er forkert og ikke er god nok, siger hun.

Det handler både om at få 12-taller i skolen og om at få likes på Instagram. Den generation, der læser lige nu, er særlig ambitiøs omkring både karakterer og karriere bagefter. Mens uddannelse for tidligere generationer har handlet om tid til at fordybe sig, at blive et dannet menneske og blive klogere, minder det for mange studerende i dag om et spil, hvor eksamen giver adgang til næste level, og målet er et godt job med en flot titel.

- Tendensen er, at uddannelse for de unge kommer til at handle meget om, hvor man kan komme ind, og hvor høje kravene er. De forholder sig pludselig ikke til uddannelse som et læringsprojekt, men som et strategisk projekt, der handler om at performe og opnå bestemte karakterer. Med til den pakke hører en tækning, der lyder: "Jeg gider kun komme til de forelæsninger, hvor der bliver krydset af, om man har deltaget eller ej".

Vi vil ha' hurtige løsninger
Det er blevet en del af ungdomskulturen, at man gerne vil have en hurtig om nem løsning på alting. Det forklarer forskningschef Marianne Levinsen hos Fremforsk Center for Fremtidsforskning.

- Kan vi ikke løse det lidt hurtigt? Hvis man bliver syg, vil man godt lige have et hurtigt fix. Der bruger man jo også tabeletter. "Jeg er for træt til at lave min eksamen eller min opgave, så tager jeg lige en pille, og det hjælper mig med det". Det er en snuptagsløsning, siger hun.

Sådan har det været de sidste fem til ti år. Eller måske mere præcist siden finanskrisen ramte hen mod slutningen af 00'erne. De unge, der læste på det tidspunkt, var blevet fodret med troen på, at så længe du bare læser længe, kan du vælge lige præcis det job, du vil have. Det ændrede sig efter 2008.

- Det var en helt anden verden, de unge kom ud i. Rigtig mange af dem fik ikke noget job og skulle kæmpe for at få vikariater. Generationen efter ser nu, at de, der er ældre, ikke klarer sig, de får ikke job, og det betyder, at de, der læser lige nu, er meget fornuftige, arbejdssomme og stræbsomme efter at klare sig godt. De har set den generation, der er ti år ældre, brænde fingrene, siger Marianne Levinsen.

LÆS OGSÅ: 10 ting jeg har lært om at være nyuddannet og arbejdsløs

Er det fremdriftsreformens skyld?
Ligesom flere af de studerende, Eurowoman.dk har snakket med, peger Levinsen på den nye fremdriftsreform, der skal få de studerende hurtigere gennem deres uddannelser som en ting, der presser de unge ekstra.

- Der er flere krav i dag til, hvad du skal nå. Du kan have perioder som studerende, hvor du performer mindre godt. I gamle dage tog man en eksamen senere eller fik forlænget sit studium en lille smule, siger hun.

Sådan er det ikke længere. Reformen betyder bl.a., at de studerende ikke længere kan udskyde en eksamen. Dukker du ikke op, har du brugt et eksamensforsøg ud af de tre, du har pr. kursus.

Rie Snekkerup fra CBS mener ikke, man nødvendigvis kan forklare de studerendes medicinforbrug med den nye fremdriftsreform. Det er blot endnu en faktor, der presser de studerende:

- Det er et samfundsmæssigt problem. Det er en tendens i øjeblikket, at man for at være et succesfuldt menneske skal leve op til store præstationer, studiejob, frivilligt arbejde, interessant fritidsinteresser og et socialt spændende liv. Både forældrene, folkeskolen og gymnasiet presser de unge rigeligt, ligesom de også presser sig selv, og så kommer der en fremdriftsreform, hvor det handler om at komme hurtigt igennem og få job umiddelbart efter endt uddannelse.

LÆS OGSÅ: 6 gyldne råd til at overleve eksamensræset

LÆS OGSÅ: Emma tog study drugs: "Det har været svært for mig at reparere alle de ting, det har ført med sig og ødelagt"

LÆS OGSÅ: 12 for specialet men uden job: "Jeg har aldrig følt mig så umyndiggjort, ligegyldig og lille"

FOKUS PÅ STUDY DRUGS I DANMARK

Antallet af danske studerende, der tager receptpligtigt medicin for at klare sig bedre på universiteterne, er tredoblet siden 2010. Det kunne Eurowoman.dk for nylig berette.

I en undersøgelse foretaget af en specialestuderende ved Københavns Universitet svarede 6,2 procent af de adspurgte studerende fra videregående uddannelser i København, at de har taget Ritalin eller andre præstationsfremmende midler. Undersøgelsen bakkes op af tal fra DJØF, der viser, at 7 procent af de adspurgte studerende i 2013 brugte study drugs.

– Jeg tager Ritalin hver gang, jeg skal forberede mig til eksamen. Det gør, at jeg kan læse 8 timer i streg uden at blive distraheret. Og når jeg har læst en linje i bogen én gang, så sidder det fast, fortalte studerende Anthon Louis Madsen i den forbindelse til Eurowoman.dk. Læs interviewet med ham her.

Se, hvad vi ellers skriver om: Kultur