5 gode råd til at klare sig godt i det første drømmejob
Foto: Alamy 5 gode råd til at klare sig godt i det første drømmejob.

Første job - gode råd til drømmejobbet

Drømmejobbet - hvorfor vidste jeg ikke det inden, jeg startede!?

5 gode råd til at klare sig godt i det første drømmejob.

KLUMME: Mange nyuddannede er rigtig spændte, men skræmte for at komme ud i sit første job, da de simpelthen ikke føler sig forberedte nok på den virkelighed, de kommer ud til i deres første job, særligt dem fra de teoretisk tunge uddannelser.

På baggrund af egen erfaring samt input fra 20 tidligere studerende samt Novo Nordisk, Maersk Line, Grundfos, Danfoss, QVARTZ, BESTSELLER, LETT, Bruun & Hjejle, Gorrissen Federspiel og Kromann Reumert byder bogen "I dit første job" på 9 gode råd og inspiration til den første tid i jobbet. Her har du et uddrag af udvalgte råd fra bogen til at klare dig godt igennem dit første job.

LÆS OGSÅ: 5 uundværlige råd, når du søger job

1. Spørg ind til opgaverne
Efter at have brugt flere år på at dygtiggøre dig på løse teoretiske problemstillinger, skal du nu ud og løse "rigtige" problemstillinger, som er meget mere praktiske, end du er vant til. Måske du får en opgave, som du godt ved, hvad betyder, men du ikke ved, hvordan man løser i praksis. Det kan være at lave en lave en analyse, business case eller tinglyse et dokument. Hvor skal du starte, hvordan skal det se ud, og hvad er indholdet?

Tip: Mange er bange for at spørge kollegaer eller chefen til råds, da de frygter at fremstå som inkompetente, men det er den eneste vej frem i starten, hvor du ofte har et "frirum" til at stille spørgsmål. Spørg ind til den sædvanlige fremgangsmåde, og om der findes nogle templates eller tidligere opgaver, du kan finde inspiration fra.

2. Forsøg at forstå det politiske spil
Den største udfordring ved at komme ud i det første job er gerne at skulle lære at navigere i et politisk miljø, hvor der pludselig kan være forskellige agendaer, alliancer og magtkampe, som kan være svære at forstå og sætte sig ind i. Til møder er det ikke altid sikkert, at det er det bedste argument, der vinder, og du kan måske føle, at det er rigtigt svært at få dine ting igennem.

Tip: Her gælder det om at prøve at sætte sig ind i det eventuelle "spil", der er på arbejdspladsen. Hvem er det egentligt, som bestemmer, officielt og uofficielt, og hvad er deres agendaer? Ved at forsøge at forstå det, kan det give dig en bedre forståelse for, hvordan du bedst kan prøve at få dine ting igennem.

LÆS OGSÅ: "Sådan fik jeg mit drømmejob"

3. Ud med karriereplanen
Alt for ofte hører man om folk, som er blevet spurgt om deres fem-årige karriereplan til en jobsamtale, og hvad skal man lige svare, når man ikke ved noget om, hvordan det er at have et fuldtidsarbejde ude i den "virkelige verden". Mange siger, at de gerne vil være leder, men det er langt fra alle, der egner sig til at være leder - og det er ikke engang alle, der vil synes om stillingen, når de endelig sidder i den.

Tip: Som flere af de medvirkende virksomheder i bogen også støtter op om, så er det vigtigste i starten af sin karriere at have fokus på at udvikle sig både fagligt og personligt. Hvis man kun har fokus på at nå en bestemt stilling inden for en bestemt tid, kan man gå glip af væsentlig læring og udvikling samt måske gå glip af nogle spændende karrieremæssige muligheder, som man måske ikke ville have kunne forudse på forhånd. Så lav i stedet en udviklingsplan.

4. Vær opmærksom på "The Brand You"
Lige som et produkt har vi alle et personlig brand eller image, om vi vil det eller ej. Karrieremæssigt kan det være smart at overveje, at det måske ikke længere er fedt at være kendt som den fjollede eller mest sexede, som du måske var på studiet.

Tip: Når du starter dit første nye job, vil det som oftest være en oplagt mulighed for at starte på en frisk og virkelig overveje, hvad du ønsker, du vil være kendt for karrieremæssigt set. Tænk over, hvilke faglige og personlige egenskaber, der vil gøre dig stolt at høre, folk beskrive dig med, og lev efter dem.

5. Prøv at sætte dig i kollegaernes sted ved konflikter
På studiet kunne man skifte studiegruppe, hvis man ikke var tilfreds med studiekammeraterne, men det er ikke længere muligt i dit nye job. Nu er du nødsaget til at skabe effektive samarbejdsrelationer med kollegaer, som du muligvis ikke bryder dig om, hvilket kan være svært.

Tip: Du behøver ikke kunne lide alle dine kollegaer, men det er en god ide alligevel at behandle alle lige pænt. Ved potentielle samarbejdskonflikter bør du huske på, at det ikke altid er sikkert, at konflikten egentlig bunder i noget personligt, men kan også bunde i forskellige agendaer, eller hvad man bliver målt på. Prøv at sætte dig i kollegaens sted og overvej, hvorfor vedkommende agerer, som han/hun gør – bliver han/hun måske målt på noget andet end dig, eller kan vedkommende føle sig uretfærdig behandlet af dig eller andre? Selv om det kan være svært, vil det oftest være bedst at forsøge at skabe win-win situationer.

For flere gode råd samt input fra nogle af landets mest eftertragtede virksomheder kan bogen købes på www.ditfoerstejob.dk og følges på Facebook 'Dit Første Job' og Instagram ditfoerstejob.


LÆS OGSÅ: Cecilie kunne ikke sige nej til drømmejobbet i L.A.

LÆS OGSÅ: 10 citater, der kan ændre dit liv

LÆS OGSÅ: 5 tegn på, at du er blevet voksen

Om Lene Leth Thomsen:

Uddannet som cand. merc fra Aarhus Business School (AU) i 2008. Har joberfaring fra Vestas, Grundfos og MVOW (MHI Vestas)

Har desuden siden 2011 været bachelorvejleder på Aarhus Universitet.

Startede selvstændig konsulentvirksomhed i foråret 2015 og er forfatter til bogen ”I dit første job” samt bogen ”Forbered dig til dit første job”.

Se, hvad vi ellers skriver om: Kultur og Job