kvinde køkken
SPONSORERET indhold

Ordner du mest vasketøj derhjemme? Og er du kvinde? Så er du langt fra alene…

De klassiske kønsroller holder ved i de danske hjem, viser en ny undersøgelse. Men nye takter er på vej – især i den yngre generation. Og det glæder ekspert.

Af:: Cille Lewinsky Foto: Getty
01. jun. 2021 | Livsstil | ALT.dk

Ligestillingen er (endnu) ikke kommet til de danske hjem.

Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for HK Privat , hvor 1.423 repræsentative udvalgte HK-medlemmer er blevet spurgt ind til, hvordan det står til med ligestillingen i privaten.

Det er blandt andet spørgsmål som ”Hvem af dig og din partner ordner oftest vasketøj?”, ”Hvem af dig og din partner tager sig af vedligeholdelse og reparation af cyklerne/bilen?”, og ” Hvem smører oftest madpakker til børnene?”, som de adspurgte danskere er blevet spurgt ind til.

Og her taler tallene deres tydelige sprog:

73 procent af de adspurgte kvinder svarer, at de ordner vasketøjet derhjemme (mod 13 procent mænd).

42 procent af de adspurgte kvinder svarer, at de smører madpakkerne i hjemmet (mod 24 procent af mændene).

85 procent af de danske mænd svarer, at de fikser reparationer af biler og cykler (modsat 7 procent af kvinderne).

37 procent af kvinderne svarer, at de bliver hjemme, når børnene er syge (mod 12 procent mænd)

Dog er der en lille overvægt af mænd, der klarer opvasken til hverdag. 39 procent af mændene svarer, at det gør de, mod 26 procent af kvinderne.

Til gengæld ser det helt anderledes ud, når der er gæster. Her svarer 42 procent af både mænd og kvinder, at det er kvinderne, der ordner opvasken efter middagen, mens det kun er 15 procent af de adspurgte, der siger, at det mændene, der tager opvasken (flere af mændene har dog en oplevelse af, at de deles om det).

Vi gør det samme ude som hjemme

Ifølge Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat, er resultaterne af den nye undersøgelse desværre ”forventelige”.

”Vi lever i den samme verden, som vores medlemmer gør – og selv hos os, der er enormt fokuserede på ligestilling og lige vilkår, ser vi også, at vi falder i de samme fælder. Så det var ikke så overraskende. Alligevel er det en smule nedslående at se, at det er noget, der er gældende over hele landet,” siger hun.

Undersøgelsen kommer i forbindelse med onlineeventet Ta' lige stilling, som HK Privat står bag, hvor blandt andet Helle Thorning-Schmidt og Annette Heick skal diskutere alt fra seksuel chikane og ulige løn til skæv fordeling af barsel og arbejdsopgaver i hjemmet.

”Vi havde ikke lyst til at stå med en masse ”sysninger” og noget, vi tror, men vi ville gerne se, hvordan tingene rent faktisk så ud i de danske hjem,” forklarer fra Anja C. Jensen, der håber, at denne undersøgelse kan være med til, at vi fortsætter debatten og snakken om, hvordan vi indordner os i privaten og på arbejdsmarkedet.

For de to ting hænger sammen, mener hun.

”På ligestillingsområdet kan man ikke bare sige, at det her gør jeg derhjemme, og så gør jeg noget andet på arbejdet. Hvis vi affaldssorterer det ene sted, gør vi det som regel også det andet sted. Hvis vi har øje for, hvornår vi bliver uligt behandlet det ene sted, har vi som regel også øje for det det andet sted.”

Kvinder tager sig af det nødvendige

At der ikke er sket så meget med de klassiske kønsopdelte arbejdsopgaver på hjemmefronten, undrer heller ikke kønsforsker og professor i ligestilling ved Aalborg Universitet, Anette Borchorst.

”Det her ligner fuldstændig det, man tidligere har set,” siger hun og understreger, at hun ikke alene kan udtale sig på baggrund af disse tal, da hun ikke har noget at sammenligne med, men at tidligere undersøgelser – blandt andet fra Rockwool Fonden – indikerer det samme.

Dog kan man diskutere, siger hun, hvorvidt reparationer af eksempelvis cykler og biler ikke også er husarbejde. Forskellen – og det, som kan være problematisk – er dog, at de arbejdsopgaver, som er nødvendige i hverdagen, eksempelvis at smøre madpakker eller passe syge børn, stadig ligger hos kvinden.

”Problemet er, at når det ligger i det daglige. Der, hvor det kan støde meget mere sammen med et arbejde. Du kan reparere en cykel, når du har lyst, men madpakker og børn, der pludselig bliver syge, er der ikke noget at gøre ved. Og det er der, kvinder kommer til at fremstå som lidt dårligere arbejdskraft end mænd ud fra et arbejdsgiversynspunkt,” siger hun og tilføjer, at der også er en anden grund til den skæve kønsfordeling:

”En stor del af kvinderne herhjemme er offentligt ansatte. I kommunerne er det over 3/4, der er kvinder. I det private er 2/3 mænd. Det gør det som helhed lettere for kvinderne at tage sig af de huslige pligter. Men det sker på bekostning af andre ting, blandt andet karriere. ”

Det går – langsomt - fremad

Selvom tallene stadig peger i samme retning, som de altid har gjort, er der alligevel nye – og lysere – takter på vej, påpeger Anette Borchorst.

Dels indikerer procentfordelingen, at mænd – trods alt – er blevet en større del af husarbejdet. Og så vidner tallene i den yngre aldersgruppe – fra 18-34 år – også om, at de nye generationer har andre kønsrollemønstre med sig.

Her er fordelingen af de huslige gøremål mere ligeligt fordelt mellem kønnene.

For eksempel er det her kun 56 procent af kvinderne, der svarer, at de klarer vasketøjet derhjemme, mens 33 procent af kvinderne svarer, at det er ligeligt fordelt mellem dem (for alle aldersgrupper er tallet 19 procent.)

Og i forhold til hvem der tager opvasken/oprydningen efter aftensmad, svarer kun 30 procent af kvinderne, at det er dem, der tager opvasken, mens 49 procent af kvinderne svarer, at de deles om det.

”Nu har jeg været på banen i mange år, og tingene har ændret sig, men meget langsomt. Og sådan fortsætter det,” siger Anette Borchorst.

Blandt andet har #MeToo-bevægelsen de seneste år været med til at forandre kulturen omkring seksuelle krænkelser og chikane på arbejdspladser – og i det hele taget vores omgang med hinanden.

Og selvom bevægelsen endnu ikke er kommet til de private hjem, mener Anette Borchorst alligevel, at det er udtryk for, at der er fremskridt i ligestillingsdebatten.

”#MeToo afspejler, at der sker noget hos de unge generationer. Jeg ville blive virkelig bekymret, hvis det var mere skævt hos de unge,” siger hun og fortsætter:

”Derfor synes jeg ikke, at man skal være pessimist. Jeg lægger vægt på, at det flytter sig – langsomt. Man kan godt være utålmodig, og hvis man parrer tallene med ligeløn, så går det langsomt. Men man skal også huske, at der er flere kvinder, der begynder at have en relativt god placering. 1/3 af alle kvinder tjener mere end deres mænd – og det tror jeg, at mange bliver overrasket over.”

Anbefalet til dig